Phó tỉnh của Nhật Bản

(Đổi hướng từ Shichō)

Phó tỉnh (支庁 (Chi sảnh) Shichō?) là một đơn vị hành chính của Nhật Bản. Đơn vị hành chính này dưới cấp tỉnh của Nhật Bản và bao gồm một số thành phố, huyện (gun) và thị trấn và làng. Phó tỉnh được thành lập để thay mặt chính quyền cấp tỉnh quản lý các khu vực vùng xa.

Các Shichō hiện tại Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi