Tông (sinh học)

(đổi hướng từ Siêu tông)
Hệ thống cấp bậc trong phân loại khoa học

Trong phân loại sinh học, một tông hay một tộc (tribus) là một cấp phân loại nằm giữa chihọ hoặc phân họ.[1][2]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “International Code of Botanical Nomenclature Online, Vienna Code, articles 2 and 3”. 2008. 
  2. ^ International Commission on Zoological Nomenclature (1999). International Code of Zoological Nomenclature . International Trust for Zoological Nomenclature, XXIX. tr. 306. 

Xem thêmSửa đổi

  • Cấp bậc (thực vật học)
  • Cấp bậc (động vật học)
  • Quy tắc quốc tế cho danh pháp động vật (ICZN)
  • Quy tắc quốc tế cho danh pháp thực vật (ICBN)