Simon Quá Khích

Một trong 12 Tông Đồ

Simon Quá Khích, hay Simon Nhiệt Thành là một nhân vật ít được nhắc đến trong số Mười hai sứ đồ của Giê-su. Cái tên Simon Quá Khích là để phân biệt ông với Simon Phêrô, cũng như vì ông là thành viên của một phong trào chính trị Do Thái ủng hộ độc lập, chống La Mã gọi là phái Quá Khích.

Thánh Simon Nhiệt Thành
Icon 03066 Sv. apostol Simon.jpg
thánh Simon Nhiệt thành, Chính thống Đông phương
Tông đồ, tử đạo
SinhCana hay Canaan
Mất~65 hoặc ~107[1]
(nơi tử đạo còn đang phân định) Có thể là Pella, Armenia; Suanir, Persia; Edessa
Tôn kínhCông giáo; Chính thống Tây phương; Chính thống Copt, Chính thống Đông phương, Công giáo Đông phương, Anh giáo, Lutheran.
Đền chínhđược tuyên bố bởi nhiều nơi trong đó có Toulouse; Saint Peter's Basilica[2]
Lễ kính28 tháng 10 (Công giáo); 10 tháng 5 (Chính thống Copt)
Biểu trưngthuyền; cây thập giá và cưa; cá (hoặc 2 con cá); cây thương; người đàn ông bị cưa làm 2 theo chiều dọc; mái chèo[2]
Quan thầy củarào cản; thợ cưa; thợ da thuộc[3]

Tham khảoSửa đổi

  Phương tiện liên quan tới Simon the Apostle tại Wikimedia Commons