Smallest Federated Wiki là một nền tảng phần mềm do Ward Cunningham phát triển nhằm bổ sung thêm các tính năng phân nhánh được tìm thấy trong các hệ thống kiểm soát mã nguồn và bộ công cụ phát triển phần mềm khác vào wiki.[1] Dự án được khởi động tại IndieWebCamp năm 2011.[2] Phần mềm cho phép người dùng tách các trang wiki, duy trì các bản sao riêng. Federation ủng hộ những gì Cunningham đã mô tả là "một dàn đồng ca" nơi người dùng chia sẻ nội dung nhưng duy trì quan điểm cá nhân của họ. Cách tiếp cận này trái ngược với xu hướng của các wiki tập trung như Wikipedia hoạt động dưới dạng cơ chế đồng thuận.[3]

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Wiki Inventor Sticks a Fork in His Baby”. wired.com. ngày 4 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2015.
  2. ^ “Ward Cunningham's Smallest Federated Wiki Paves Road To Our Curated Future”. semanticweb.com. ngày 9 tháng 3 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2015.
  3. ^ “Federated Education: New Directions in Digital Collaboration”. hapgood.us. ngày 6 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2015.

Liên kết ngoài

sửa