Tào Thái bá (chữ Hán: 蔡太伯; trị vì: 1052 TCN-1002 TCN), tên thật là Cơ Tỳ (姬脾), là vị vua thứ hai của nước Tàochư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Thái bá
曹太伯
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Tào
Trị vì1052 TCN - 1002 TCN
Tiền nhiệmTào Thúc Chấn Đạc
Kế nhiệmTào Trọng quân
Thông tin chung
Hậu duệTào Trọng quân
Tên thật
Cơ Tỳ (姬脾)
Thụy hiệu
Thái bá (太伯)
Chính quyềnnước Tào
Thân phụTào Thúc Chấn Đạc
Mất
Trung Quốc

Tào Thái bá là con của Tào Thúc Chấn Đạc – vua đầu tiên nước Tào. Sau khi Thúc Chấn Đạc mất, Cơ Tỳ lên thay, tức là Tào Thái bá.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Tào trong thời gian ông làm vua.

Khoảng năm 1002 TCN, Tào Thái bá qua đời. Con ông là Cơ Bình lên nối ngôi, tức là Tào Trọng quân.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi