Tào Văn công (chữ Hán: 曹文公; trị vì: 617 TCN-595 TCN[1][2]), tên thật là Cơ Thọ (姬壽), là vị vua thứ 17 của nước Tàochư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Văn công
蔡文公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tào
Trị vì617 TCN - 595 TCN
Tiền nhiệmTào Cung công
Kế nhiệmTào Tuyên công
Thông tin chung
Mất595 TCN
Trung Quốc
Hậu duệTào Tuyên công
Tào Thành công
Tên thật
Cơ Thọ (姬壽)
Thụy hiệu
Văn công (文公)
Chính quyềnnước Tào
Thân phụTào Cung công

Cơ Thọ là con của Tào Cung công – vua thứ 16 nước Tào. Năm 618 TCN, Tào Cung công mất, Cơ Thọ lên nối ngôi, tức là Tào Văn công.

Chiến tranh với chư hầu sửa

Năm 612 TCN, Tào Văn công đến triều kiến Lỗ Văn công. Sau đó ông dự hội chư hầu do nước Tấn tổ chức. Riêng Tề Ý công không dự, sau đó mang quân quấy rối biên giới nước Lỗnước Tào.

Năm 608 TCN, chi quý tộc nước Tống là họ Vũ (dòng dõi Tống Vũ công) ghét Tống Văn công giết anh (Tống Chiêu công) giành ngôi, muốn chống lại nhưng bị Tống Văn công đánh đuổi. Họ Vũ chạy sang nước Tào mượn quân đánh Tống nhưng cuối cùng thất bại. Tống Văn công ghét nước Tào, bèn điều quân sang đánh phá một trận.

Năm 599 TCN, Tào Văn công hợp binh với bá chủ nước Tấn, cùng các chư hầu Tống, Vệ đi đánh Trịnh vì Trịnh theo Sở. Nước Trịnh xin giảng hòa, thần phục Tấn.

Năm 595 TCN, Tào Văn công qua đời. Ông ở ngôi được 23 năm. Con ông là Cơ Cường lên nối ngôi, tức là Tào Tuyên công.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới
  • Khổng Tử (2002), Xuân Thu tam truyện, tập 3, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 25