Tàu điện ngầm Incheon tuyến 3

Trong tương lai Tuyến 3 có kế hoạch xây dựng tuyến tàu điện ngầm bán nguyệt cửa Incheon. Nó sẽ kết nối Korail tuyến 1 tại Ga DowonGa Dongmak tại Tàu điện ngầm Incheon tuyến 1.

Xem thêmSửa đổi

Liên kếtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi