Tân Lâm có thể là:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi