Tân Tây du ký

trang định hướng Wikimedia

Tân Tây du ký là tên thường dùng để chỉ một số tác phẩm điện ảnh phóng tác từ tác phẩm Tây du ký của Ngô Thừa Ân như: