Tôn Đức Lượng

Tôn Đức Lượng (sinh năm 1925 tại Bắc Ninh) là một họa sĩ Việt Nam.[1] Ông học tại École des beaux-arts du Viêt Nam niên khóa 1944–1945.[2] Cùng với các họa sĩ nổi tiếng khác như Phan Kế An, Dương Bích Liên, Nguyễn Địch Dũng, Trần Quốc Ân.[3] Ông làm việc cho báo Tiền Phong trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và chính thức phụ trách mảng minh họa từ năm 1957 đến năm 1982.[4][5]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Họa sĩ Tôn Đức Lượng triển lãm tranh kí họa lịch sử [liên kết hỏng] 2012
  2. ^ Nora A. Taylor Painters in Hanoi: An Ethnography of Vietnamese Art
  3. ^ Lý (2010): p. 55
  4. ^ Lý (2010): p. 56
  5. ^ Thanh Dương Nguyẽ̂n -Một thời nhớ mãi - Page 71 2003 "... kịp lên ma-két và đưa nhà in. Sáng ngày 11, động chí Lê Quân và Tôn Đức Lượng được giao nhiệm vụ đến... Khi người của ta đến giao dịch, ông tiếp đón rất niềm nở và nhận in báo Tiền Phong với giá phải chăng.
Thư mục
  • Lý Trực Dũng (2010). Biếm họa Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Mỹ thuật.