Tông Hiến (là chữ gọi tắt của "Hiến pháp Tông Tòa", tiếng Latinh: Constitutio Apostolica) là loại văn kiện cao cấp nhất và quan trọng nhất do giáo hoàng ban hành. Tông Hiến ảnh hưởng trực tiếp đến Giáo luật Công giáo và pháp luật của Tòa Thánh Vatican. Do đặc tính quan trọng, Tông Hiến luôn được gửi đến toàn thể Giáo hội Công giáo để áp dụng.

Tham khảoSửa đổi