Tượng Sơn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Tượng Sơn)

Tượng Sơn là có thể là một trong số các địa danh sau:

Việt Nam

sửa

Trung Quốc

sửa