Tả Giang (tiếng Trung: ; bính âm: Zuǒjiāng) là một con sông ở phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nó có hai phụ lưu là sông Bằngsông Kỳ Cùng đều có thượng nguồn ở phía đông bắc Việt Nam. Hai phụ lưu này hợp lưu ở địa phận huyện Long Châu, Sùng Tả. Tả Giang hợp lưu với Hữu Giang ở gần thành phố Nam Ninh thành sông Ung Giang.

Lưu vực sông Châu Giang ở Trung Quốc. Tả Giang là chi lưu phía tây nam trong bản đồ.

Xem thêmSửa đổi