Tấn trong bách khoa toàn thư tiếng Việt có thể có các nghĩa: