Tầng điện li

Tầng điện li là lớp bên trên của khí quyển, nơi chịu nhiều tác dụng các bức xạ sóng ngắn (bao gồm bức xạ tử ngoại, bức xạ Röntgen) của mặt trờicác bức xạ khác từ vũ trụ tới nên chứa nhiều ionđiện tử tự do. Tầng điện li không chỉ có mặt ở Trái Đất mà còn có thể có mặt trên các hành tinh khác trong vũ trụ.

Các tầng khí quyển của Trái Đất

Tầng điện li nằm ở độ cao từ 50–80 km đến khoảng 1000km, và được chia thành 3 lớp D, E và F.

Lịch sử nghiên cứuSửa đổi

 
Sóng điện từ phản xạ qua tầng điện li

Năm 1878, B. Stewart và năm 1907, A. Schuster đã nghiên cứu từ trường Trái Đất và tiên đoán sự tồn tại lớp khí quyển chứa các hạt tích điện tự do.

Năm 1924, Edward Victor Appleton khi sử dụng đài radio broadcast transmitter BBC ở Bournemouth, Anh đã bắt được sóng của đài phát từ Cambridge. Ông giải thích hiện tượng này là trên tầng cao của khí quyển tồn tại lớp các hạt tích điện, và khi sóng phát từ Mỹ lên đến đây đã bị phản xạ lại.

Đặc điểmSửa đổi

uuih

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi