Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc/
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Permi Cisural Assel trẻ hơn
Carbon Pennsylvania Gzhel 298.9 303.7
Kasimov 303.7 307.0
Moskva 307.0 315.2
Bashkiria 315.2 323.2
Mississippi Serpukhov 323.2 330.9
Visé 330.9 346.7
Tournai 346.7 358.9
Devon Muộn Famenne già hơn
Phân chia kỷ Carbon theo ICS năm 2017.[1]

Tầng Gzheltầng động vật cuối cùng trong số bốn tầng của thế Pennsylvania trong kỷ Than Đá. Nó kéo dài từ khoảng 303,9±0,9 triệu năm trước (Ma) tới 299,0±0,8 Ma. Đứng trước nó là tầng Kasimov và đứng sau nó là tầng Assel của kỷ Permi. Tầng này được đặt tên theo thị trấn GzhelNga.

GSSP chính thức của ICS vẫn chưa được quyết định. Mốc đánh dấu sự bắt đầu của tầng này vẫn chưa được quyết định nhưng một số nhà địa chất coi đó là thời điểm xuất hiện lần đầu tiên của các nhóm trùng thoi trong các chi Daixina, JigulitesRugosofusulina hoặc thời điểm xuất hiện lần đầu tiên của loài động vật răng nón với danh pháp Streptognathodus zethu. Mốc đánh dấu sự kết thúc của tầng này là thời điểm xuất hiện lần đầu tiên của loài động vật răng nón Streptognathodus isolatus trong kiểu hình Streptognathodus wabaunsensis.

Tham khảo sửa

  1. ^ “ICS Timescale Chart”. www.stratigraphy.org.
Kỷ Than Đá
Thế Mississippi Thế Pennsylvania
Hạ/Tiền Trung Thượng/Hậu Hạ/Tiền Trung Thượng/Hậu
Tournai Visé Serpukhov Bashkiria Moskva Kasimov | Gzhel