Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc/
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Permi Cisural Assel trẻ hơn
Carbon Pennsylvania Gzhel 298.9 303.7
Kasimov 303.7 307.0
Moskva 307.0 315.2
Bashkiria 315.2 323.2
Mississippi Serpukhov 323.2 330.9
Visé 330.9 346.7
Tournai 346.7 358.9
Devon Muộn Famenne già hơn
Phân chia kỷ Carbon theo ICS năm 2017.[1]

Tầng Serpukhovtầng động vật cuối cùng trong ba tầng thuộc thế Mississippi của kỷ Than Đá. Nó kéo dài từ khoảng 326,5±1,6 triệu năm trước (Ma) tới 318,1±1,3 Ma. Đứng trước nó là tầng Visé và đứng sau nó là tầng Bashkiria. Tên gọi của tầng này được đặt theo thị trấn Serpukhov (Серпухов) của Nga, cách Moskva khoảng 99 km về phía nam, nơi hợp lưu của hai con sông là sông Okasông Nara.

Bản đồ châu Á vào 325 Triệu năm trước(Tầng Serpukhov)

GSSP chính thức của ICS vẫn chưa xác định. Mốc đánh dấu sự bắt đầu của tầng này vẫn chưa được chọn chính thức, tuy một số nhà địa chất coi đó là thời điểm xuất hiện lần đầu tiên của loài động vật răng nón có danh pháp Lochriea crusiformis. Mốc đánh dấu sự kết thúc của tầng này là thời điểm xuất hiện lần đầu tiên của loài động vật răng nón có danh pháp Declinognathodus nodiliferus.

Tham khảo

sửa
  1. ^ “ICS Timescale Chart”. www.stratigraphy.org.

Liên kết ngoài

sửa
Kỷ Than Đá
Thế Mississippi Thế Pennsylvania
Hạ/Tiền Trung Thượng/Hậu Hạ/Tiền Trung Thượng/Hậu
Tournai Visé Serpukhov Bashkiria Moskva Kasimov | Gzhel