Trong điện toán, tập tin cấu hình (tiếng Anh: config files hay config files) sẽ cấu hình tham sốcài đặt ban đầu cho các chương trình máy tính. Chúng được sử dụng cho phần mềm ứng dụng, quy trình máy chủ và thiết lập hệ điều hành.

Tập tin cấu hình

Một số phần mềm ứng dụng cung cấp công cụ để tạo, sửa và kiểm tra cú pháp dòng lệnh của tập tin cấu hình. Đôi khi các công cụ này có giao diện người dùng. Với một số chương trình khác, các quản trị hệ thống tạo và sửa các tập tin cấu hình bằng tay thông qua các trình soạn thảo.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ http://opensource.apple.com/source/apache/apache-769/httpd.conf Lưu trữ 2020-08-01 tại Wayback Machine.
  2. ^ “rc file”. Catb.org. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2012.
  3. ^ a b https://opensource.apple.com/source/postfix/postfix-174.2/Postfix.Config/main.cf.default.

Liên kết ngoài sửa

  • libprf1 Lưu trữ 2016-01-03 tại Wayback Machine - alpha cross-platform, multi-language support for accessing the Preferences Registry Format (PRF) 1.0 configuration files