Tỉnh ủy Hòa Bình

Tỉnh ủy Hòa Bình hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, hay Đảng ủy tỉnh Hòa Bình. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.

Tỉnh ủy Hòa Bình

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XVII
(2020 - 2025)
Ủy viên
Bí thư Nguyễn Phi Long
Phó Bí thư (2) Bùi Văn Khánh
Bùi Đức Hinh
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy (12) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII
Tỉnh ủy viên (52) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại tỉnh Hòa Bình
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Lịch sử
Tiền thân
1/1945 Ban Cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình
6/1946 Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Hòa Bình
12/1946 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình
1/1976 Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình
4/1977 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình
10/1991 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

Tỉnh ủy Hòa Bình có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

 • Ban Thường vụ
 • Cơ quan tham mưu, giúp việc
  • Văn phòng Tỉnh ủy
  • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
  • Ban tổ chức Tỉnh ủy
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  • Ban Dân vận Tỉnh ủy
  • Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh
  • Báo Hòa Bình
  • Trường chính trị tỉnh
  • Ban Nội chính Tỉnh ủy
 • Cơ quan trực thuộc
  • Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh
  • Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan tỉnh
  • Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh
  • Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh
  • Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hòa Bình
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Phong
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đà Bắc
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bôi
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Sơn
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mai Châu
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Lạc
  • Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thủy

Bí thư Tỉnh ủySửa đổi

Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh. Hòa Bình dơn vị hành chính cấp tỉnh nên các bí thư tỉnh ủy thường là Ủy viên Trung ương Đảng.

Giai đoạn 1945-1948Sửa đổi

Họ và tên Chức vụ Nhiệm kỳ Phó Bí thư Ghi chú
Vũ Thơ Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình 1/1945 - 3/1945
Phan Lang Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình 4/1945 - 6/1946
Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Hòa Bình 6/1946 - 11/1946
Vũ Thơ Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình 12/1946 - 6/1947
Lê Đông Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình 7/1947 - 11/1947 Đào An Thái

Giai đoạn 1948-1975Sửa đổi

# Đại hội Đảng bộ Bí thư Nhiệm kỳ Chức vụ Phó Bí thư Ghi chú
1 - Đào An Thái 12/1947-5/1948 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
I 5/1948-12/1948 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Quách Hy
(-9/1948)
2 Lê Đạm 1/1949-4/1951 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Tô Thiện
(-6/1949)
Nguyễn Đình Khanh
(6/1949-)
II 4/1951-8/1952 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Đình Khanh
(-10/1951)
Lê Thành Công
(10/1951-)
3 Lê Hòa 9/1952-12/1955 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Lê Thành Công
4 Lê Đạm 1/1956-1/1959 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Hậu
III 1/1959-1/1961 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Hậu
Bùi Văn Kín
IV 1/1961-5/1963 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Kín
Nguyễn Văn Hậu
5 Bùi Văn Kín 5/1963-6/1963 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Hậu
V 6/1963-3/1970 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Hậu
Vũ Kiên
Nguyễn Đức Dy
(2/1970-)
VI 3/1970-11/1974 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Đức Dy
Vũ Kiên
6 Vũ Thơ 12/1974-12/1975 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Đức Dy

Giai đoạn 1976-1991Sửa đổi

Tỉnh ủy Hòa Bình sáp nhập với Tỉnh ủy Hà Tây thành lập Tỉnh ủy Hà Sơn Bình.

# Đại hội Đảng bộ Bí thư Nhiệm kỳ Chức vụ Phó Bí thư Ghi chú
1 - Bùi Xuân Trường 1/1970-3/1977 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Hà Sơn Bình Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Đức Dy
(-10/1976)
Nguyễn Đình Khối
(11/1976-)
Nguyễn Hữu Thụ
Trần Hữu Trọng
2 I Nguyễn Hữu Thụ 4/1977-10/1979 Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Bình Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Đình Khối
(-10/1977)
II 10/1979-12/1982 Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Bình Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Trọng Thơ
3 III Nguyễn Đình Sở 1/1983-10/1986 Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Bình Nguyễn Trọng Thơ
(-9/1986)
Lý Bá Lung
IV 10/1986-9/1991 Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Bình Trịnh Tiến Hòa
Nguyễn Nhiêu Cốc

Giai đoạn 1991-naySửa đổi

Tỉnh ủy Hà Sơn Bình tách lại Tỉnh ủy Hòa Bình và Tỉnh ủy Hà Tây.

# Đại hội Đảng bộ Bí thư Nhiệm kỳ Chức vụ Phó Bí thư Ghi chú
1 - Nguyễn Nhiêu Cốc 10/1991-3/1992 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Hòa Bình
Bạch Công Điệu
Nguyễn Văn Cửu
XI 3/1992-4/1996 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
Bạch Công Điệu
Nguyễn Văn Cửu
2 XII Hoàng Văn Hon 5/1996-12/2000 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
Vương Xuân Sơn
Bạch Công Điệu[T] Phó bí thư Tỉnh ủy từ 9/1997
XIII 1/2001-12/2005 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
Hà Công Dộng
(-12/2004)
Trần Lưu Hải
(3/2003-)
Bạch Công Điệu[T]
(-2/2001)
Bùi Thanh Thu[T]
(2/2001-2/2003)
Bùi Ngọc Lâm[T]
(1/2005-)
6 XIV Trần Lưu Hải 12/2005-9/2007 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
Bùi Văn Tỉnh
Hoàng Việt Cường
7 Hoàng Việt Cường 9/2007-10/2010 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh
Nguyễn Hữu Duyệt
(11/2007-)
Doãn Mậu Diệp
(8/2008-)
XV 10/2010-12/2013 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh
Nguyễn Văn Quang
8 Bùi Văn Tỉnh 12/2013-9/2015 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Quang
Trần Đăng Ninh
(6/2014-)
XVI 9/2015-2020 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Quang nghỉ hưu 07/2019
Trần Đăng Ninh
Bùi Văn Khánh từ 07/2019
Ngô Văn Tuấn từ 07/2019
9 XVII Ngô Văn Tuấn 10/2020-07/2022 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
Bùi Văn Khánh
Bùi Đức Hinh
Nguyễn Phi Long 07/2022-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

T Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy, tương đương với Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII (2020 - 2025)[1]Sửa đổi

# Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Phi Long Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy [2]
2 Bùi Đức Hinh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh [3]
3 Bùi Văn Khánh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
4 Nguyễn Văn Toàn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
5 Nguyễn Tiến Sinh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
6 Nguyễn Đồng Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
7 Bùi Tiến Lực Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
8 Bùi Thị Minh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
9 Quách Thế Ngọc Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
10 Nguyễn Thị Cẩm Phương Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
11 Ngô Ngọc Đức Bí thư Thành ủy Hòa Bình
12 Đại tá Đỗ Thanh Bình Giám đốc Công an tỉnh [4]
13 Đại tá Nguyễn Quốc Toản Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững”.
 2. ^ “Ông Nguyễn Phi Long làm bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình”.
 3. ^ “Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII”.
 4. ^ “Bổ nhiệm lãnh đạo Cục An ninh mạng; tân Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình”.

Tham khảoSửa đổi