Tỉnh ủy Kiên Giang

Tỉnh ủy Kiên Giang hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, hay Đảng ủy tỉnh Kiên Giang. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.

Tỉnh ủy Kiên Giang

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ X
(năm 2015 - tới nay)
Ủy viên
Bí thư Nguyễn Thanh Nghị
Phó Bí thư (2) Đặng Tuyết Em -Thường trực
Phạm Vũ Hồng
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy (16) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X
Tỉnh ủy viên (56) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X[1]
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại tỉnh Kiên Giang
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 645, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Lịch sử
Tiền thân
1941 Tỉnh ủy Lâm thời tỉnh Rạch Giá
9/1948 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Rạch Giá
1976 Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Kiên Giang
1977 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh ủy Kiên Giang có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư hiện tại là Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thanh Nghị.

Lịch sửSửa đổi

Thời kỳ đầu, Bí thư Kỳ bộ Nam kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Tôn Đức Thắng cử 2 cán bộ xuống tỉnh Rạch Giá xúc tiến thành lập cơ sở cách mạng tại địa phương. Đầu năm 1929, chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên của tỉnh Rạch Giá được thành lập tại xã Mỹ Quới, quận Phước Long.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khoảng giữa năm 1930, chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Mỹ Quới đã thống nhất tự giải tán và chuyển thành chi bộ Đảng Cộng sản.

Giai đoạn từ 1930-1932, thực dân Pháp đàn áp, khủng bố các phong trào cách mạng. Sau 1932, phong trào cách mạng được khôi phục lại, hàng loạt các chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập tại địa phương.

Giữa năm 1936, Quận ủy Phước Long được thành lập, Trần Văn Bảy được cử làm Bí thư Quận ủy.

Đầu năm 1941, Bí thư Liên Tỉnh ủy Cần Thơ Phan Văn Bảy triệu tập hội nghị cán bộ các tỉnh trong liên tỉnh. Liên Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Tỉnh ủy Lâm thời tỉnh Rạch Giá, do Lưu Nhơn Sâm làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 5/1941, Tỉnh ủy lâm thời bị vỡ do Pháp lùng bắt.

Đầu tháng 6/1941, Ban khôi phục cơ sở Đảng và cơ sở quần chúng tỉnh Rạch Giá được thành lập do Huỳnh Hữu Phước làm Trưởng ban. Giữa tháng 7/1941, Tỉnh ủy Lâm thời tỉnh Rạch Giá được tái lập lại trực thuộc Liên tỉnh ủy Hậu Giang.

Ngày 27/8/1945, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy đã giành chính quyền thành công tại địa phương. Cuối tháng 9/1945, Pháp cùng Anh đưa quân tái chiếm Nam bộ.

Ngày 11/11/1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra nghị quyết giải tán Đảng. Tỉnh ủy 2 tỉnh Rạch Giá và Hà Tiên thực hiện nghị quyết giải tán tỉnh ủy, thực tế rút về hoạt động ngầm.

Tháng 8/1946, Hội nghị Đảng bộ Rạch Giá được nhóm họp. Hội nghị thành lập Ban Tỉnh ủy Lâm thời, do Nguyễn Xuân Hoàng làm Bí thư.

Giữa năm 1947, Ban Cán sự tỉnh Hà Tiên cũng được thành lập. Lê Phú Hữu làm Bí thư Ban Cán sự.

Cuối năm 1948, tại Rạch Giá tổ chức Hội nghị bầu tỉnh ủy Rạch Giá. Cuối tháng 6/1950, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tiên lần thứ nhất được tổ chức.

Cuối năm 1950, tỉnh ủy Hà Tiên với tỉnh ủy Long Châu Hậu, thành tỉnh ủy Long Châu Hà.

Tháng 3 năm 1951, Đại hội Đảng bộ tỉnh Rạch Giá lần thứ II đã được tiến hành.

Tháng 7 năm 1951, thực hiện việc sáp nhập 17 tỉnh, thành của Nam bộ thành 12 khu chiến trường, tỉnh Rạch Giá được chia tách sáp nhập vào các tỉnh xung quanh.

Cuối tháng 10/1954, thực hiện nghị quyết của Xứ ủy Nam bộ, 2 tỉnh Rạch Giá và Hà Tiên được tái lập. Tỉnh ủy 2 tỉnh cũng được chỉ định. Sau năm 1960, tỉnh ủy Hà Tiên sáp nhập vào tỉnh ủy Rạch Giá đổi thành Huyện ủy Hà Tiên.

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Kiên Giang được thành lập trên cơ sở tỉnh Rạch Giá. Tỉnh ủy lâm thời Kiên Giang được thành lập.

Tháng 4/1977, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Kiên Giang lần thứ nhất vòng 2 được tổ chức. Đại hội bầu Tỉnh ủy Kiên Giang, Trần Văn Long được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnhSửa đổi

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lần thứ Thời gian Địa điểm Bí thư Ủy viên
cấp ủy
Ghi chú
Rạch Giá I 16-21/9/1948 Q.Hồng Dân Nguyễn Thành Nhơn 11
2 dự khuyết
II 3/1951 H.Long Mỹ Ngô Trí Huệ 17
Kiên Giang I vòng 1 12-21/11/1976 TX.Rạch Giá Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2 31/3-14/4/1977 TX.Rạch Giá Trần Văn Long 32
5 dự khuyết
II 3-10/8/1981 TX.Rạch Giá Trần Quang Quít 47
4 dự khuyết
III 14-16/1/1983 TX.Rạch Giá Lâm Văn Thê 43
2 dự khuyết
IV 14-17/10/1986 TX.Rạch Giá Lâm Văn Thê 45
15 dự khuyết
V vòng 1 4/1991 TX.Rạch Giá Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2 24-26/9/1991 TX.Rạch Giá Nguyễn Tấn Dũng 47
VI 25-27/4/1996 TX.Rạch Giá Lê Hồng Anh 47
VII 26-28/12/2000 TX.Rạch Giá Lâm Chí Việt 47
VIII 7-9/12/2005 TX.Rạch Giá Trương Quốc Tuấn 49
IX 22-24/9/2010 TP.Rạch Giá Bùi Quang Bền 55
X 15-17/10/2015 TP.Rạch Giá Nguyễn Thanh Nghị 56

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy[2]Sửa đổi

STT Họ và tên Chức vụ khi được bầu Chức vụ hiện tại Nhiệm kỳ
1 Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh[3] 2015 - 2020
2 Đặng Tuyết Em Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 2015 - 2020
3 Phạm Vũ Hồng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 2015 - 2020
4 Hồ Minh Tuấn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 2015 - 2020
5 Lâm Hoàng Sa Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 2015 - 2020
6 Nguyễn Hoàng Thăng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phó Bí thư Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 2015 - 2020
7 Nguyễn Văn Phích Bí thư Thành ủy Rạch Giá Bí thư Thành ủy Rạch Giá 2015 - 2020
8 Phạm Công Khâm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2015 - 2020
9 Đỗ Thanh Bình Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 2015 - 2020
10 Nguyễn Văn Tâm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 2015 - 2020
11 Lê Thị Vệ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 2015 - 2020
12 Đàm Kiến Thức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 2015 - 2020
13 Mai Văn Huỳnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bí thư Huyện ủy Phú Quốc 2015 - 2020
14 Lê Thanh Hùng Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 2015 - 2020
15 Bùi Tuyết Minh Giám đốc Công an tỉnh Giám đốc Công an tỉnh 2015 - 2020
16 Lâm Minh Thành Bí thư Huyện ủy Phú Quốc Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy 2015 - 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2015 - 2020 Sửa đổi

 • Các cơ quan, ban Đảng:
  • Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  • Ban Dân vận Tỉnh ủy
  • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
  • Ban Nội chính Tỉnh ủy
  • Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh
  • Văn phòng Tỉnh ủy
  • Trường Chính trị tỉnh
 • Các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy:
  • Thành ủy Rạch Giá
  • Thành ủy Hà Tiên
  • Huyện ủy An Biên
  • Huyện ủy An Minh
  • Huyện ủy Châu Thành
  • Huyện ủy Giồng Riềng
  • Huyện ủy Giang Thành
  • Huyện ủy Gò Quao
  • Huyện ủy Hòn Đất
  • Huyện ủy U Minh Thượng
  • Huyện ủy Kiên Lương
  • Huyện ủy Tân Hiệp
  • Huyện ủy Vĩnh Thuận
  • Huyện ủy Kiên Hải
  • Huyện ủy Phú Quốc
  • Đảng ủy Công an tỉnh
  • Đảng ủy Quân sự tỉnh
  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
  • Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Bí thư Tỉnh ủySửa đổi

1941-1951Sửa đổi

STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Lưu Nhơn Sâm 1/1941-5/1941 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Rạch Giá
2 Huỳnh Hữu Phước 7/1941-5/1945 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Rạch Giá
3 Nguyễn Văn Tiễn 5/1945-10/1945 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
4 Nguyễn Phùng Tiến 10/1945-1/1946 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
5 Ngô Tám 1/1946-8/1946 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
6 Nguyễn Xuân Hoàng 8/1946-10/1946 Bí thư Ban Tỉnh ủy Rạch Giá
7 Phan Công Cương 10/1946-11/1946 Bí thư Ban Tỉnh ủy Rạch Giá
5 Ngô Tám 11/1946-4/1947 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
8 Nguyễn Hùng Sơn 4/1947-9/1948 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
9 Nguyễn Thành Nhơn 9/1948-3/1950 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
10 Ngô Trí Huệ 3/1950-7/1951 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá

1954-1975Sửa đổi

STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Lâm Văn Thê 10/1954-10/1960 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
2 Nguyễn Tấn Thanh 10/1960-10/1965 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
3 Trần Quang Quít 10/1965-2/1972 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
4 Lâm Kiên Trì 2/1972-9/1972 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
5 La Lâm Gia 9/1972-5/1973 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
4 Lâm Kiên Trì 5/1973-10/1974 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá
6 Nguyễn Văn Tân 10/1974-12/1975 Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá

1976-naySửa đổi

STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Trần Văn Long 1/1976-3/1977 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Kiên Giang
3/1977-1979 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
2 Phạm Văn Kiết 1979-8/1981 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
3 Trần Quang Quít 8/1981-1982 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
4 Lâm Văn Thê 1982-1987 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
5 Lâm Kiên Trì 1987-1991 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
6 Nguyễn Tấn Dũng 1991-12/1994 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
7 Lê Hồng Anh 12/1994-6/1997 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
8 Lâm Chí Việt 6/1997-3/2003 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
9 Trương Quốc Tuấn 3/2003-6/2010 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
10 Bùi Quang Bền 6/2010-7/2011 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
11 Nguyễn Thanh Sơn 7/2011-3/2015 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
12 Trần Minh Thống 3/2015-10/2015 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
13 Nguyễn Thanh Nghị 10/2015-nay Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi