Tống Dương công (chữ Hán: 宋煬公), tên thật là Tử Hi (子熙), là vị vua thứ sáu của nước Tốngchư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tống Dương công
宋煬公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tống
Tiền nhiệmTống Mẫn công
Kế nhiệmTống Lệ công
Thông tin chung
Sinh{{{nơi sinh}}}
Mất
Trung Quốc
Tên thật
Tử Hi (子熙)
Thụy hiệu
Dương công (煬公)
Chính quyềnnước Tống
Thân phụTống Đinh công

Tử Hi là con thứ của Tống Đinh công – vua thứ 4 nước Tống và em của Tống Mẫn công – vua thứ 5 nước Tống. Sau khi Tống Mẫn công mất, Tử Hi lên nối ngôi, tức là Tống Dương công.

Tống Dương công lên ngôi một thời gian, con của vua anh Tống Mẫn công là công tử Tử Phụ Tự cho rằng mình mới đáng được lập. Vì vậy Phụ Tự giết chết ông để giành ngôi vua. Không rõ đó là thời điểm nào.

Tử Phụ Tự lên làm vua, tức là Tống Lệ công.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa