Tổng thống Honduras

Bản mẫu:Chính trị Honduras Tổng thống Honduras (tiếng Tây Ban Nha: Presidente de Honduras) chính thức được gọi là Tổng thống Cộng hòa Honduras (tiếng Tây Ban Nha: Presidente de la República de Honduras), là người đứng đầu nhà nướcngười đứng đầu chính phủ của HondurasTổng tư lệnh của Các lực lượng vũ trang. Theo năm 1982 Hiến pháp Honduras, Chính phủ Honduras bao gồm ba nhánh: hành pháp, lập pháptư pháp. Tổng thống là người đứng đầu nhánh hành pháp, nhiệm vụ chính của họ là "Thực thi và thi hành Hiến pháp, các hiệp ước và công ước, luật pháp và các quy định pháp lý khác". Tổng thống được bầu trực tiếp trong bốn năm nhiệm kỳ.

Tổng thống Cộng hòa Honduras
Presidente de la República de Honduras
Đương nhiệm
Xiomara Castro

từ 27 tháng 1 năm 2022
Dinh thựPalacio "José Cecilio del Valle"
Nhiệm kỳ4 năm, có thể tái đắc cử một lần
Người đầu tiên giữ chứcDionisio de Herrera
Thành lập27 tháng 1 năm 1982
Cấp phóPhó tổng thống Honduras
Websitepresidencia.gob.hn

Yêu cầu người đảm nhận chức vụSửa đổi

Mục V, Chương 6 của Hiến pháp Honduras thành lập chức vụ Tổng thống và quy định quyền hạn và tư cách hợp lệ cho văn phòng. Trình độ chuyên môn cực kỳ nghiêm ngặt, được thiết kế để ngăn chặn chế độ độc tài bởi các nhân vật chính trị, quân sự hoặc doanh nghiệp. Để đủ điều kiện ra tranh cử tổng thống, ứng cử viên bắt buộc phải:

 • Là một người Honduras sinh tự nhiên.
 • Hơn 30 tuổi tại thời điểm bầu cử.
 • Có toàn bộ quyền công dân của người Trinidad.
 • Không phải là một quan chức của bất kỳ giáo phái hoặc giáo phái tôn giáo.
 • Không được tham gia nghĩa vụ quân sự trong sáu tháng trước cuộc bầu cử.
 • Không phải là người được bổ nhiệm làm tổng thống, thư ký hoặc thư ký tiểu bang, thẩm phán hoặc thành viên của tòa án bầu cử, tổng chưởng lý hoặc phó chưởng lý, tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc, hoặc một giám đốc của một tổ chức tư nhân trong ít nhất sáu tháng trước cuộc bầu cử.
 • Không phải là sĩ quan của lực lượng vũ trang hoặc thực thi pháp luật, hoặc là một người lính tích cực ở đó trong ít nhất 12 tháng trước cuộc bầu cử.
 • Không phải là người phối ngẫu hoặc người thân của Tổng thống hoặc bất kỳ nhà lãnh đạo quân sự nào.

Quyền hạnSửa đổi

Điều 45 của Hiến pháp Honduras quy định quyền và quyền hạn cụ thể cho chức vụ Tổng thống:

 • Thực thi và thi hành Hiến pháp, các hiệp ước và công ước, luật pháp và các định hướng pháp lý khác.
 • Chỉ đạo chính sách chung của Nhà nước và đại diện cho nó.
 • Duy trì sự độc lập, danh dự, liêm chính và bất khả xâm phạm của Honduras.
 • Duy trì hòa bình và an ninh của Cộng hòa và đẩy lùi mọi cuộc tấn công hoặc xâm lược của nước ngoài.
 • Tự do bổ nhiệm và loại bỏ các thư ký của nội các của mình, và các chức vụ khác mà cuộc hẹn của họ không được giao cho các quan chức khác.
 • Phát biểu trước Quốc hội vào phiên họp đặc biệt, hoặc đề xuất gia hạn phiên họp thường.
 • Hạn chế hoặc đình chỉ việc thực hiện các quyền của Hội đồng Bộ trưởng, theo các quy định của Hiến pháp này.
 • Giải quyết Quốc hội bất cứ lúc nào, và hoãn lại mỗi phiên họp lập pháp thông thường.
 • Tham gia giới thiệu pháp luật trước Quốc hội bởi các thư ký nội các.
 • Thực hiện các nghị quyết của cơ quan lập pháp, tư pháp và Tòa án bầu cử quốc gia.
 • Ban hành nghị định, quy định và nghị quyết theo pháp luật.
 • Chỉ đạo chính sách đối ngoại.
 • Kết thúc các hiệp ước và công ước, được Quốc hội phê chuẩn.
 • Bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan ngoại giao và lãnh sự.
 • Tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, và đại diện ngoại giao.
 • Trở thành Tổng tư lệnh của Lực lượng Vũ trang, với cấp bậc Thiếu tướng.
 • Tuyên bố chiến tranh và hòa bình trong trường hợp Quốc hội tạm dừng (mặc dù Quốc hội phải được triệu tập ngay lập tức vào phiên họp trong dịp đó).
 • Đảm bảo hành vi chính thức tốt của các quan chức và nhân viên công cộng.
 • Quản lý Kho bạc.
 • Ra lệnh các biện pháp phi thường về các vấn đề kinh tế và tài chính khi được yêu cầu bởi lợi ích quốc gia, (phải được báo cáo trước Quốc hội).
 • Đàm phán các khoản vay quốc tế, tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội theo yêu cầu.
 • Xây dựng Kế hoạch Phát triển Quốc gia, thảo luận trong nội các và được Quốc hội phê chuẩn, sau đó chỉ đạo và thực hiện kế hoạch đó.
 • Điều chỉnh thuế quan theo quy định của pháp luật.
 • Ân xá và đi lại án hình sự.
 • Trao trang trí quân sự và dân sự.
 • Thu thập doanh thu công và điều chỉnh các khoản đầu tư.
 • Xuất bản Báo cáo thu nhập và chi tiêu hàng quý của doanh thu công.
 • Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và thúc đẩy giáo dục công cộng.
 • Duy trì và điều tiết chăm sóc sức khỏe của người dân Honduras.
 • Thực hiện chính sách kinh tế và tài chính.
 • Thực hiện giám sát và kiểm soát các tổ chức ngân hàng, bảo hiểm và tài chính thông qua Ngân hàng và Bảo hiểm Quốc gia, và bổ nhiệm các chủ tịch và phó chủ tịch của Ngân hàng Nhà nước.
 • Để ra lệnh và thúc đẩy việc thực hiện nhanh chóng của sản xuất và cải cách nông nghiệp.
 • Để xử phạt, phủ quyết, xuất bản và ban hành luật được Quốc hội thông qua.
 • Chỉ đạo và hỗ trợ chính sách hội nhập kinh tế và xã hội, cả trong nước và quốc tế, nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân Honduras.
 • Tạo, duy trì và loại bỏ các dịch vụ công cộng.
 • Phong quân hàm các cấp bậc quân sự từ trung úy đến đội trưởng, bao gồm.
 • Đảm bảo rằng Quân đội phi chính trị, chuyên nghiệp và tuân lệnh.
 • Cấp hoặc từ chối thư nhập tịch.
 • Để cấp lương hưu, tiền thưởng và tiền thưởng.
 • Cấp nhân cách pháp lý cho các hiệp hội dân sự.
 • Đảm bảo sự hài hòa giữa vốn và lao động.
 • Quy định mức lương tối thiểu.
 • Cho phép hoặc từ chối, với sự ủy quyền của Quốc hội, quân đội của một quốc gia khác đi qua lãnh thổ của người Trinidad.
 • Để cho phép, với sự ủy quyền của Quốc hội, đầu ra của quân đội Trinidad phục vụ trong lãnh thổ nước ngoài.
 • Các chức năng khác do Hiến pháp và pháp luật trao tặng.

Danh sách tổng thống HondurasSửa đổi

No. Chân dung Tổng thống
(Sinh–Mất)
Năm đắc cử Thời gian tại nhiệm Đảng phái
Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Thời gian tại nhiệm
1   Juan Francisco de Molina 11 tháng 1 năm 1839 13 tháng 4 năm 1839 92 ngày Tự do
  Felipe Neri Medina
(1797–?)
Quyền Tổng thống
13 tháng 4 năm 1839 15 tháng 4 năm 1839 2 ngày Tự do
  Juan José Alvarado
(1798–1857)
Quyền Tổng thống
15 tháng 4 năm 1839 27 tháng 4 năm 1839 12 ngày Độc lập
  José María Guerrero
(1799–1853)
Quyền Tổng thống
27 tháng 4 năm 1839 10 tháng 8 năm 1839 105 ngày Bảo thủ
  Mariano Garrigó
(1810–?)
Quyền Tổng thống
10 tháng 8 năm 1839 20 tháng 8 năm 1839 10 ngày Độc lập
  José María Bustillo
(?–1855)
Quyền Tổng thống
20 tháng 8 năm 1839 27 tháng 8 năm 1839 7 ngày Bảo thủ
  Hội đồng Bộ trưởng 27 tháng 8 năm 1839 21 tháng 9 năm 1839 25 ngày Hội đồng Bộ trưởng
  Francisco Zelaya y Ayes
(1798–1848)
Quyền Tổng thống
21 tháng 9 năm 1839 1 tháng 2 năm 1841 1 năm, 102 ngày Bảo thủ
2   Francisco Ferrera
(1794–1851)
1 tháng 1 năm 1841 31 tháng 12 năm 1842 364 ngày Bảo thủ
  Hội đồng Bộ trưởng 1 tháng 1 năm 1843 23 tháng 2 năm 1843 53 ngày Hội đồng Bộ trưởng
3   Francisco Ferrera
(1794–1851)
23 tháng 2 năm 1843 31 tháng 12 năm 1844 1 năm, 312 ngày Bảo thủ
  Hội đồng Bộ trưởng 1 tháng 1 năm 1845 8 tháng 1 năm 1845 7 ngày Hội đồng Bộ trưởng
4   Coronado Chávez
(1807–1881)
8 tháng 1 năm 1845 1 tháng 1 năm 1847 1 năm, 358 ngày Bảo thủ
  Hội đồng Bộ trưởng 1 tháng 1 năm 1847 12 tháng 2 năm 1847 42 ngày Hội đồng Bộ trưởng
5   Juan Lindo
(1790–1857)
12 tháng 2 năm 1847 1 tháng 2 năm 1852 4 năm, 354 ngày Bảo thủ
  Francisco Gómez
(?–1854)
Quyền Tổng thống
1 tháng 2 năm 1852 1 tháng 3 năm 1852 29 ngày Tự do
6   José Trinidad Cabañas
(1805–1871)
1 tháng 3 năm 1852 18 tháng 10 năm 1855 3 năm, 230 ngày Tự do
José Santiago Bueso
(1815–1857)
Quyền Tổng thống
18 tháng 10 năm 1855 8 tháng 11 năm 1855 21 ngày Tự do
  Francisco de Aguilar
(1810–?)
Quyền Tổng thống
8 tháng 11 năm 1855 17 tháng 2 năm 1856 101 ngày Tự do
7   José Santos Guardiola
(1816–1862)
17 tháng 2 năm 1856 11 tháng 1 năm 1862 5 năm, 329 ngày Bảo thủ
  José Francisco Montes
(1830–1888)
Quyền Tổng thống
11 tháng 1 năm 1862 4 tháng 2 năm 1862 24 ngày Tự do
  Victoriano Castellanos
(1796–1862)
Quyền Tổng thống
4 tháng 2 năm 1862 11 tháng 12 năm 1862 310 ngày Tự do
  José Francisco Montes
(1830–1888)
Quyền Tổng thống
11 tháng 12 năm 1862 7 tháng 9 năm 1863 270 ngày Tự do
  José María Medina
(1826–1878)
Quyền Tổng thống
7 tháng 9 năm 1863 31 tháng 12 năm 1863 115 ngày Bảo thủ
  Francisco Inestroza
(1810–?)
Quyền Tổng thống
31 tháng 12 năm 1863 15 tháng 3 năm 1864 75 ngày Bảo thủ
  Francisco Cruz Castro
(1820–1895)
Quyền Tổng thống
5 tháng 9 năm 1869 14 tháng 1 năm 1870 131 ngày Bảo thủ
8   José María Medina
(1826–1878)
15 tháng 3 năm 1864 26 tháng 7 năm 1872 8 năm, 132 ngày Bảo thủ
  Céleo Arias
(1835–1890)
Quyền Tổng thống
26 tháng 7 năm 1872 13 tháng 1 năm 1874 1 năm, 170 ngày Tự do
9   Ponciano Leiva
(1821–1896)
13 tháng 1 năm 1874 8 tháng 6 năm 1876 2 năm, 147 ngày Bảo thủ
  Marcelino Mejía
Quyền Tổng thống
8 tháng 6 năm 1876 13 tháng 6 năm 1876 5 ngày Bảo thủ
  Crescencio Gómez
(1833–1921)
Quyền Tổng thống
13 tháng 6 năm 1876 12 tháng 8 năm 1876 60 ngày Bảo thủ
  José María Medina
(1826–1878)
Quyền Tổng thống
12 tháng 8 năm 1876 27 tháng 8 năm 1876 15 ngày Bảo thủ
10   Marco Aurelio Soto
(1846–1908)
1877

1881

27 tháng 8 năm 1876 19 tháng 10 năm 1883 7 năm, 52 ngày Tự do
  Hội đồng Bộ trưởng 19 tháng 10 năm 1883 30 tháng 11 năm 1883 42 ngày Hội đồng Bộ trưởng
11   Luis Bográn
(1849–1895)
30 tháng 11 năm 1883 30 tháng 11 năm 1891 8 năm Bảo thủ
12   Ponciano Leiva
(1821–1896)
30 tháng 11 năm 1891 7 tháng 8 năm 1893 1 năm, 251 ngày Bảo thủ
13   Domingo Vásquez
(1846–1909)
7 tháng 8 năm 1893 22 tháng 2 năm 1894 199 ngày Bảo thủ
14   Policarpo Bonilla
(1858–1926)
22 tháng 2 năm 1894 1 tháng 2 năm 1899 4 năm, 344 ngày Đảng Tự do
15   Terencio Sierra
(1839–1907)
1 tháng 2 năm 1899 1 tháng 2 năm 1903 4 năm Đảng Tự do
16   Juan Ángel Arias Boquín
(1859–1927)
1 tháng 2 năm 1903 13 tháng 4 năm 1903 71 ngày Đảng Tự do
17   Manuel Bonilla
(1849–1913)
1902 13 tháng 4 năm 1903 25 tháng 2 năm 1907 3 năm, 316 ngày Đảng Quốc gia
  Miguel Oquelí Bustillo
(1856–1938)
Quyền Tổng thống
25 tháng 2 năm 1907 18 tháng 4 năm 1907 52 ngày Đảng Tự do
18   Miguel R. Dávila
(1856–1927)
18 tháng 4 năm 1907 28 tháng 3 năm 1911 3 năm, 344 ngày Đảng Tự do
  Francisco Bertrand
(1866–1926)
Quyền Tổng thống
28 March 1911 1 February 1912 310 days Đảng Quốc gia
19   Manuel Bonilla
(1849–1913)
1 tháng 2 năm 1912 21 tháng 3 năm 1913 1 năm, 50 ngày Đảng Quốc gia
20   Francisco Bertrand
(1866–1926)
1916 21 tháng 3 năm 1913 9 tháng 9 năm 1919 6 năm, 171 ngày Đảng Quốc gia
  Salvador Aguirre
(1862–1947)
Quyền Tổng thống
9 tháng 9 năm 1919 16 tháng 9 năm 1919 7 ngày Đảng Quốc gia
  Vicente Mejía Colindres
(1878–1966)
Quyền Tổng thống
16 tháng 9 năm 1919 5 tháng 10 năm 1919 19 ngày Đảng Tự do
  Francisco Bográn
(1852–1926)
Quyền Tổng thống
5 tháng 10 năm 1919 1 tháng 2 năm 1920 119 ngày Đảng Tự do
21   Rafael López Gutiérrez
(1854–1924)
1919 1 tháng 2 năm 1920 10 tháng 3 năm 1924 4 năm, 39 ngày Đảng Tự do
  Francisco Bueso
(1860–?)
Quyền Tổng thống
10 tháng 3 năm 1924 27 tháng 4 năm 1924 48 ngày Đảng Tự do
  Tiburcio Carías Andino
(1876–1969)
Quyền Tổng thống
1923 27 tháng 4 năm 1924 30 tháng 4 năm 1924 3 ngày Đảng Quốc gia
  Vicente Tosta
(1886–1930)
Quyền Tổng thống
30 tháng 4 năm 1924 1 tháng 2 năm 1925 277 ngày Đảng Tự do
22   Miguel Paz Barahona
(1863–1937)
1924 1 tháng 2 năm 1925 1 tháng 2 năm 1929 4 năm Đảng Quốc gia
23   Vicente Mejía Colindres
(1878–1966)
1928 1 tháng 2 năm 1929 1 tháng 2 năm 1933 4 năm Đảng Tự do
24   Tiburcio Carías Andino
(1876–1969)
1932

1936 1939

1 tháng 2 năm 1933 1 tháng 2 năm 1949 15 năm, 334 ngày Đảng Quốc gia
25   Juan Manuel Gálvez
(1887–1972)
1948 1 tháng 1 năm 1949 5 tháng 12 năm 1954 5 năm, 338 ngày Đảng Quốc gia
  Julio Lozano Díaz
(1885–1957)
Quyền Tổng thống
5 tháng 12 năm 1954 21 tháng 10 năm 1956 1 năm, 320 ngày Đảng Quốc gia
  Military Junta 21 tháng 10 năm 1956 21 tháng 12 năm 1957 1 năm, 60 ngày Quân đội
26   Ramón Villeda Morales
(1909–1971)
1954

1957

21 tháng 12 năm 1957 3 tháng 10 năm 1963
(Đảo chính)
5 năm, 285 ngày Đảng Tự do
27   Oswaldo López Arellano
(1921–2010)
1965 3 tháng 10 năm 1963 7 tháng 6 năm 1971 7 năm, 247 ngày Quân đội
28   Ramón Ernesto Cruz Uclés
(1903–1985)
1971 7 tháng 6 năm 1971 4 tháng 12 năm 1972 1 năm, 179 ngày Đảng Quốc gia
  Oswaldo López Arellano
(1921–2010)
Quyền Tổng thống
4 tháng 12 năm 1972 22 tháng 4 năm 1975
(Đảo chính)
2 năm, 139 ngày Quân đội
  Juan Alberto Melgar Castro
(1930–1987)
Quyền Tổng thống
22 tháng 4 năm 1975 7 tháng 8 năm 1978 3 năm, 107 ngày Quân đội
  Policarpo Paz García
(1932–2000)
Quyền Tổng thống
1980 7 tháng 8 năm 1978 27 tháng 1 năm 1982 3 năm, 172 ngày Quân đội
29   Roberto Suazo Córdova
(1927–2018)
1981 27 tháng 1 năm 1982 27 tháng 1 năm 1986 4 năm Đảng Tự do
30   José Azcona del Hoyo
(1927–2005)
1985 27 January 1986 27 January 1990 4 năm Đảng Tự do
31   Rafael Leonardo Callejas Romero
(sinh 1943)
1989 27 tháng 1 năm 1990 27 tháng 1 năm 1994 4 năm Đảng Quốc gia
32   Carlos Roberto Reina
(1926–2003)
1993 27 tháng 1 năm 1994 27 tháng 1 năm 1998 4 năm Đảng Quốc gia
33   Carlos Roberto Flores
(sinh 1950)
1997 27 tháng 1 năm 1998 27 tháng 1 năm 2002 4 năm Đảng Quốc gia
34 Ricardo Maduro
(sinh 1946)
2001 27 tháng 1 năm 2002 27 tháng 1 năm 2006 4 năm Đảng Quốc gia
35   Manuel Zelaya
(sinh 1952)
2005 27 tháng 1 năm 2006 28 tháng 6 năm 2009
(Đảo chính)
3 năm, 153 ngày Đảng Tự do
  Roberto Micheletti
(sinh 1943)
(Quyền Tổng thống)
28 tháng 6 năm 2009 27 tháng 1 năm 2010 213 days Đảng Tự do
36   Porfirio Lobo Sosa
(sinh 1947)
2009 27 tháng 1 năm 2010 27 tháng 1 năm 2014 4 năm Đảng Quốc gia
37   Juan Orlando Hernández
(sinh 1968)
2013

2017

27 tháng 1 năm 2014 Đương nhiệm 9 năm, 33 ngày Đảng Quốc gia

Tham khảoSửa đổi