Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyên thủ Quốc gia và là người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳnguyên thủ quốc giaNgười đứng đầu chính phủ của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đại diện cho Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và thống nhất quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ; tổng thống đảm bảo sự thi hành Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, và sự hoạt động có tổ chức và hài hòa của các cơ quan nhà nước. Các điều từ 101 đến 106 của hiến pháp quy định các yêu cầu, bầu cử, nhiệm vụ và trách nhiệm của tổng thống.

Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Flag of the President of Turkey.svg
Cờ Tổng thống
Emblem of the Presidency of Turkey.svg
Phù hiệu Tổng thống
Recep Tayyip Erdoğan 2018 (cropped).jpg
Đương nhiệm
Recep Tayyip Erdoğan

từ ngày 28 tháng 8 năm 2014
Dinh thựÇankaya Köşkü, Ankara
Nhiệm kỳFive years, renewable once
Người đầu tiên giữ chứcMustafa Kemal Atatürk
Thành lậpngày 29 tháng 10 năm 1923
Websitehttp://www.tccb.gov.tr/pages/

Văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã được thiết lập với tuyên bố của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29 tháng 10 năm 1923. Tổng thống được bầu đầu tiên là Mustafa Kemal Atatürk. Tổng thống thứ 12 hiện nay là Recep Tayyip Erdoğan nhậm chức kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2014.

Các yêu cầu để trở thành tổng thống Thổ Nhĩ KỳSửa đổi

Để trở thành tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ứng cử viên phải học xong bậc đại học, ít nhất 40 tuổi và là một dân biểu của Hội nghị Đại quốc dân Thổ Nhĩ Kỳ (quốc hội) hoặc là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ có tư cách một đại biểu quốc hội.

Tổng thống được bầu phải cắt đứt quan hệ, nếu có, với đảng của mình và tư cách dân biểu quốc hội của ông phải chấm dứt.

Danh sách tổng thống Thổ Nhĩ KỳSửa đổi

Ghi chú
  Quyền Tổng thống
No. Tên
(Năm sinh–Năm mất)
Chân dung Nhiệm kỳ Đảng phái Đắc cử
1 Mustafa Kemal Atatürk
(1881–1938)
  29 tháng 10 năm 1923 1 tháng 11 năm 1927 Đảng Nhân dân Cộng hòa 1 1923
1 tháng 11 năm 1927 4 tháng 5 năm 1931 2 1927
4 tháng 5 năm 1931 1 tháng 3 năm 1935 3 1931
1 tháng 3 năm 1935 10 tháng 11 năm 1938[1] 4 1935
Abdülhalik Renda
(1881–1957)
  10 tháng 11 năm 1938 11 tháng 11 năm 1938 Đảng Nhân dân Cộng hòa
2 İsmet İnönü
(1884–1973)
  11 tháng 11 năm 1938 3 tháng 4 năm 1939 Đảng Nhân dân Cộng hòa 5 1938
3 tháng 4 năm 1939 8 tháng 3 năm 1943 6 1939
8 tháng 3 năm 1943 5 tháng 8 năm 1946 7 1943
5 tháng 8 năm 1946 22 tháng 5 năm 1950 8 1946
3 Celâl Bayar
(1883–1986)
  22 tháng 5 năm 1950 14 tháng 5 năm 1954 Đảng Dân chủ 9 1950
14 tháng 5 năm 1954 1 tháng 11 năm 1957 10 1954
1 tháng 11 năm 1957 27 tháng 5 năm 1960[2] 11 1957
Ủy ban Liên hợp Quốc gia
Chủ tịch: Tướng Cemal Gürsel
27 tháng 5 năm 1960 10 tháng 10 năm 1961 Quân nhân
4 Cemal Gürsel
(1895–1966)
  10 tháng 10 năm 1961 2 tháng 2 năm 1966[3] Độc lập 12 1961
İbrahim Şevki Atasagun
(1899–1984)
  2 tháng 2 năm 1966 28 tháng 3 năm 1966 Độc lập
5 Cevdet Sunay
(1899–1982)
  28 tháng 3 năm 1966 28 tháng 3 năm 1973 Độc lập 13 1966
Tekin Arıburun
(1903–1993)
  28 tháng 3 năm 1973 6 tháng 4 năm 1973 Đảng Công lý
6 Fahri Korutürk
(1903–1987)
  ngày 6 tháng 4 năm 1973 ngày 6 tháng 4 năm 1980 Độc lập 14 1973
İhsan Sabri Çağlayangil
(1908–1993)
  6 tháng 4 năm 1980 12 tháng 9 năm 1980[4] Đảng Công lý
Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia
Chủ tịch: Tướng Kenan Evren
  12 tháng 9 năm 1980 9 tháng 11 năm 1982 Quân nhân
7 Kenan Evren
(1917–2015)
  9 tháng 11 năm 1982 9 tháng 11 năm 1989 Độc lập 15 1982
8 Turgut Özal
(1927–1993)
  9 tháng 11 năm 1989 17 tháng 4 năm 199 Đảng Đất mẹ 16 1989
Hüsamettin Cindoruk
(1933–)
  17 tháng 4 năm 1993 16 tháng 5 năm 1993 Đảng Dân chủ
9 Süleyman Demirel
(1924–2015)
  16 tháng 5 năm 1993 16 tháng 5 năm 2000 Đảng Dân chủ 17 1993
10 Ahmet Necdet Sezer
(1941–)
  16 tháng 5 năm 2000 28 tháng 8 năm 2007 Độc lập 18 2000
11 Abdullah Gül
(1949–)
  28 tháng 8 năm 2007 28 tháng 8 năm 2014 Đảng Công lý và Phát triển 19 2007
12 Recep Tayyip Erdoğan
(1954–)
  28 tháng 8 năm 2014 Đương nhiệm Đảng Công lý và Phát triển 20 2014
  1. ^ Qua đời khi đang tại chức.
  2. ^ Bị lật đổ sau cuộc đảo chính 1960.
  3. ^ Rút khỏi chức vụ vì lý do sức khỏe.
  4. ^ Bị lật đổ sau cuộc đảo chính.