Tổng thống Tunisia, chính thức được gọi là Tổng thống Cộng hòa Tunisia President of the Republic of Tunisia (tiếng Ả Rập: رئيس الجمهورية التونسية‎, tiếng Pháp: Président de la République tunisienne), là người đứng đầu nhà nước Tunisia. Tunisia là một nước cộng hòa bán tổng thống, theo đó tổng thống là nguyên thủ quốc gia và thủ tướng (được đặt tên là người đứng đầu Chính phủ Tunisia) là người đứng đầu chính phủ. Theo Điều 77 của Hiến pháp Tunisia, tổng thống cũng là tổng tư lệnh của Lực lượng Vũ trang Tunisia.[1]

Tổng thống Cộng hòa Tunisia
رئيس الجمهورية التونسية
Président de la République tunisienne
Cờ Tổng thống Tunisia
Đương nhiệm
Kais Saied

từ 23 tháng 10 năm 2019
Chức vụNgài (Son Excellence)
Dinh thựCung điện Cộng hòa, Carthage
Nhiệm kỳNăm năm, bầu lại một lần
Người đầu tiên nhậm chứcHabib Bourguiba
Thành lập25 tháng 7 năm 1957
Websitewww.carthage.tn

Bầu cử Sửa đổi

Bản mẫu:Bài chi tiết: Bầu cử ở Tunisia Tổng thống được bầu trực tiếp theo quyền bầu cử phổ thông theo đa số, với vòng thứ hai giữa hai ứng cử viên hàng đầu, nếu không nhận được đa số tuyệt đối trong vòng đầu tiên. Một ứng cử viên tổng thống phải ít nhất 35 tuổi vào ngày nộp đơn ứng cử, và phải là người Hồi giáo. Ứng cử viên phải có quốc tịch Tunisia, và phải từ bỏ bất kỳ quốc tịch nào

Vai trò và quyền hạn Sửa đổi

Vai trò và quyền hạn của tổng thống được xác định trong điều bốn, phần một của hiến pháp. Ngoài việc là nguyên thủ quốc gia, tổng thống còn là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tổng thống bị giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ, và có thể không giữ vị trí đảng phái trong khi làm tổng thống. Tổng thống và thủ tướng có vai trò điều hành, với quyền hành pháp được thực thi bởi tổng thống và chính phủ (điều hành kép). Đại hội đại biểu nhân dân có quyền, theo đa số, đưa ra một động thái luận tội tổng thống vì vi phạm nghiêm trọng hiến pháp; một chuyển động như vậy sẽ phải được đa số hai phần ba của cả Hội đồng và Tòa án Hiến pháp chấp thuận.

Chức vụ bỏ trống

Trong trường hợp chức vụ Tổng thống Tuy-ni-di để trống, thì Phó Tổng thống thường trực giữ quyền Tổng thống cho đến khi bầu ra nhiệm kỳ tiếp theo. Ngày 25 tháng 7 năm 2019, khi ông Beji Caid Essebsi qua đời. Ông Mohamed Ennaceur, Phó Tổng thống thường trực giữ quyền Tổng thống 5 tháng cho đến khi bầu nhiệm kỳ tiếp theo là Mohamed Ennaceur ngày 1 tháng 1 năm 2020

Danh sách tổng thống Tunisia Sửa đổi

Chú tích
  Quyền Tổng thống
No. Chân dung Tên tổng thống Thời gian tại nhiệm Đảng phái Năm đắc cử
1   Habib Bourguiba
3 tháng 8 năm 1903 – 6 tháng 4 năm 2000
(96 tuổi)

25 tháng 7 năm 1957

7 tháng 11 năm 1987
Neo-Destour I (lâm thời) 25 tháng 7 năm 1957 – 8 tháng 11 năm 1959
1
(1959)
8 tháng 11 năm 1959 – 8 tháng 11 năm 1964
SDP 2
(1964)
8 tháng 11 năm 1964 – 2 tháng 12 năm 1969
3
(1969)
2 tháng 12 năm 1969 – 3 tháng 11 năm 1974
4
(1974)
3 tháng 11 năm 1974 – 7 tháng 11 năm 1987
2   Zine El Abidine Ben Ali
3 tháng 9 năm 1936 – 18 tháng 9 năm 2019
(83 tuổi)

7 tháng 11 năm 1987

14 tháng 1 năm 2011(từ chức)
SDP A (Sau cuộc đảo chính 1987) 7 tháng 11 năm 1987 – 2 tháng 4 năm 1989
DCR 1
(1989)
2 tháng 4 năm 1989 – 20 tháng 3 năm 1994
2
(1994)
20 tháng 3 năm 1994 – 24 tháng 10 năm 1999
3
(1999)
24 tháng 10 năm 1999 – 24 tháng 10 năm 2004
4
(2004)
24 tháng 10 năm 2004 – 12 tháng 11 năm 2009
5
(2009)
12 tháng 11 năm 2009 – 14 tháng 1 năm 2011
Mohamed Ghannouchi, quyền Tổng thống từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 1 năm 2011.
3   Fouad Mebazaa
Sinh: 15 tháng 6, 1933 (90 tuổi)
15 tháng 1 năm 2011

13 tháng 12 năm 2011
DCR
A
[2]
15 tháng 1 năm 2011 – 3 tháng 3 năm 2011
Không đảng I 3 tháng 3 năm 2011 – 13 tháng 12 năm 2011
4   Moncef Marzouki
Sinh: 7 tháng 7, 1945 (78 tuổi)
13 tháng 12 năm 2011

31 tháng 12 năm 2014
CPR I 13 tháng 12 năm 2011 – 31 tháng 12 năm 2014
5   Beji Caid Essebsi
29 tháng 11 năm 1926 – 25 tháng 7 năm 2019
(92 tuổi)
31 tháng 12 năm 2014

25 tháng 7 năm 2019

(mất khi đang tại chức)

Nidaa Tounes 1
(2014)
31 tháng 12 năm 2014 – 25 tháng 7 năm 2019
(Nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019)
Mohamed Ennaceur, Quyền Tổng thống từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 đến ngày 23 tháng 10 năm 2019.
6   Kais Saied
22 tháng 2, 1958 (65 tuổi)
23 tháng 10 năm 2019 - Đương nhiệm Độc lập 1
(2019)
Tổng thống tân cử

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Title four, chapter one”. THE CONSTITUTION OF THE TUNISIAN REPUBLIC (Unofficial English translation) (PDF). UNDP and International IDEA. ngày 26 tháng 1 năm 2014. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 23 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2015.
  2. ^ Quyền Tổng thống