Tổng trấn thành Gia Định

Tổng trấn Thành Gia Định (hay còn gọi là Tổng trấn Gia Định Thành) là một chức quan vào thời nhà Nguyễn từ năm 1808 đến 1832, chịu trách nhiệm thay mặt vua trông coi toàn miền nam Việt Nam thời bấy giờ, gồm 5 trấn: Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh (sau được tách thành Vĩnh LongAn Giang) và Hà Tiên.

Danh sách các Tổng trấn

sửa
Thứ tự Họ tên Tên thật/ Tên khác Thời gian tại nhiệm Ghi chú
1 Nguyễn Văn Trương (阮文張) 1805 - 1808 Người Quảng Nam, tướng nhà Tây Sơn về sau quy phục Nguyễn Ánh được bổ nhiệm vào Nam làm Lưu trấn Gia Định
2 Nguyễn Văn Nhơn (阮文仁) Quan lớn Sen 1808 - 1810 Ông được xem là vị Tổng trấn đầu tiên của Gia Định Thành
3 Trương Tấn Bửu (張進寶) Trương Tấn Long 1810 - 1812 Quyền Tổng trấn Gia Định Thành. Năm Canh Ngọ (1810), ông được bổ vào Gia Định, lãnh chức Quyền Tổng trấn, đến năm 1812, Lê Văn Duyệt được bổ vào làm Tổng trấn hiệp cùng ông làm Phó Tổng trấn Gia Định.
4 Lê Văn Duyệt (鄭懷德) Đức Tả Quân 1812 - 1815
5 Nguyễn Huỳnh Đức (阮黃德) 1815 - 1819 Ông mất khi đang đương chức.
6 Nguyễn Văn Nhơn (阮文仁) Quan lớn Sen 1819 - 1820 Nguyễn Huỳnh Đức qua đời đột ngột, một lần nữa ông được bổ vào Nam giữ chức Tổng trấn Gia Định Thành.
7 Lê Văn Duyệt (鄭懷德) Đức Tả Quân 1820 - 1832 Năm 1820 ông được bổ vào Nam làm Tổng trấn thay Nguyễn Huỳnh Đức vừa mất tháng 09 năm ngoái. Ông là vị Tổng trấn tại vị lâu nhất và cũng là vị Tổng trấn cuối cùng, chức vụ này cũng bị bãi bỏ sau khi ông qua đời.

Tham khảo

sửa