Tử (子) là một họ cổ của người Trung Hoa thời cổ đại, sau này phát sinh ra nhiều chi khác nhau. Dựa vào kim văn tìm thấy trên các công cụ đồng thanh thời Tây Chu, họ Tử có lẽ khởi phát từ họ Hảo (好姓), khi bộ nữ (女) bị loại bỏ mà hình thành, vào thời điểm mà chế độ phụ hệ dần thiết lập và thay thế chế độ mẫu hệ.

Đây là họ của các vua nhà Thương.

Lịch sửSửa đổi

Thủy tổ của họ Tử là Tử Tiết (hay Tử Khiết), có mẹ là Giản Địch, con gái bộ lạc Hữu Nhưng, do nuốt sống một quả trứng chim mà mang thai Tiết. Hậu duệ sau này, Tử Lý là người khai sáng Nhà Thương.

Nhân vật nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi