Takenoshin Nakai (中井 猛之進 Nakai Takenoshin?, 27 tháng 11 năm 1882 – 6 tháng 12 năm 1952) là một nhà thực vật học Nhật Bản. Vào năm 1919[1] và 1930[2] ông đã xuất bản các bài báo về thực vật Nhật Bản và Hàn Quốc, bao gồm các nghiên cứu chi Cephalotaxus.

Takenoshin Nakai ở Kagoshima, tháng 7 năm 1952.

Nhà phân loại thực vật sửa

Chỉ số tên thực vật quốc tế liệt kê 4.733 hồ sơ về tên thực vật mà Nakai là tác giả hoặc đồng tác giả.[3]

Tham khảo sửa

  1. ^ 1919. Notulae and Plantas Japoniae at Koreae X XI. The Botanical Magazine (Tokyo) 33(395): 193–194.
  2. ^ 1930. Plantae Japonicae & Koreanae. The Botanical Magazine (Tokyo) 44(526): 508.
  3. ^ “Search for "Nakai". International Plant Names Index. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2019.
  4. ^ IPNI.  Nakai.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa