Tam giáo

Truyền thống tôn giáo tín ngưỡng Hoa-Việt.

Tam giáo chỉ đến ba truyền thống,trường phái tôn giáotriết học có những ảnh hưởng rất lớn mạnh trong các nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền tảng văn hóa Trung Quốc như Trung Quốc bản thổ của Trung Quốc, Đài Loan(Trung Hoa Dân Quốc),Việt Nam,Triều Tiên và khu vực Okinawa của Nhật Bản;Tam giáo cũng được truyền bá rất là sâu sắc và phổ biến ra bên ngoài như là 1 đặc trưng của văn hóatriết học phương Đông. Tam giáo gồm có:

Bức tranh Khổng Tử bế trên tay Phật Đà trao cho Lão Tử, được vẽ vào thời nhà Thanh

Tham khảoSửa đổi