Trong thần thoại Hy Lạp, Tethys ( /ˈtθɪs, ˈtɛθɪs/ ; tiếng Hy Lạp cổ: Τηθύς, chuyển tự Tēthýs) là một trong những vị thần Titan. Bà là con gái của Uranus với Gaia, em gái/vợ của Titan Oceanus, đồng thời cũng là mẹ của các vị thần sông và các nữ thần Oceanids. Mặc dù Tethys không có vai trò tích cực nào trong thần thoại Hy Lạp và không có thành lập một giáo phái riêng, [2] bà được mô tả trong các bức tranh khảm trang trí bồn tắm, hồ bơi và triclinia ở phía Đông Hy Lạp, đặc biệt là ở Antioch và các vùng ngoại ô của nó, một mình hoặc cùng với thần Oceanus.

Tethys
Tranh khảm vẽ nữ thần Tethys ở Bảo tàng Shahba. [1]
Biểu tượngLông mày có cánh
Thông tin cá nhân
Cha mẹUranusGaia
Anh chị emCác Titans: Rhea, Cronus, Hyperion, Theia, Coeus, Phoebe, Iapetus, Crius, Mnemosyne, Oceanus, Themis, Cyclopes, Hecatonchires
Phối ngẫuOceanus
Hậu duệCác thần sông:
Achelous, Alpheus, và Scamander

Các nữ thần Oceanid:

Callirhoe, Clymene, Eurynome, Doris, Idyia, Metis, Perseis, và Styx

Tham khảo

sửa
Argive Gia phả trong thần thoại Hy Lạp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uranus
 
Gaia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronus
 
Rhea
 
Oceanus
 
Tethys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memphis
 
 
Libya
 
Poseidon
 
 
 
Nilus
 
Inachus
 
Melia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belus
 
Agenor
 
 
 
Telephassa
 
 
Phoroneus
 
Io
 
Zeus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadmus
 
Cilix
 
Europa
 
Phoenix
 
Achiroe
 
 
 
Epaphus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonia
 
 
Danaus
 
Aegyptus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polydorus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agave
 
 
Hypermnestra
 
Lynceus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonoë
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ino
 
 
 
 
Abas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proetus