Phoebe (thần thoại)

Loạt bài Các thần Hy Lạp
Các thần nguyên thủy
Mười hai vị thần trên đỉnh Olympus
Các thần biển
Các thần âm phủ
Các tiên nữ thơ ca
Các thần khác
Titan
Mười hai Titan:
OceanusTethys,
HyperionTheia,
CoeusPhoebe,
CronusRhea,
Mnemosyne, Themis,
Crius, Iapetus
Các con trai của Iapetus:
Atlas, Prometheus,
Epimetheus, Menoetius

Phoebe (tiếng Hy Lạp: Φοιβη) là một nữ thần trong các thần khổng lồ (Titan) của thần thoại Hy Lạp (con của UranusGaia). Ở châu Âu, người ta thường gắn nữ thần này với Mặt Trăng. Với Coeus, Phoebe sinh ra LetoAsteria; rồi Leto lấy thần Zeus sinh ra ApolloArtemis. Phoebe nhận quyền kiểm soát Đền thiêng ở Delphi từ Thetis, theo như huyền thoại của các nguồn sử liệu ít ỏi.

Nữ thần Phoebe, Asteria, Pergamonaltar

Tham khảoSửa đổi