Thành Tam Vấn (1418-1456) là một trong những người đã tạo ra bảng chữ cái tiếng Triều Tiên Hangul.

Thành Tam Vấn
Hanja
成三問
Hán-ViệtThành Tam Vấn

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi