Thành viên wikipedia, tính khí thất thường. Mong muốn góp phần xây dựng trang wikipedia tiếng Việt ngày càng tốt hơnĐại Nam Việt (thảo luận) 17:13, ngày 21 tháng 11 năm 2009 (UTC)

                        國家興亡,匹夫有責