vi-1Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.
zh該用戶的母語中文
该用户的母语中文