1theKs
Người dùng này là một thành viên của dự án Trò chơi điện tử.
Thành viên này là 1 phần của Dự án Bóng chuyền.
{{{info}}}
Thành viên này là nam giới.
Thành viên này sử dụng công cụ HotCat để xếp thể loại.
Múi giờ của thành viên này là UTC+7.
Thành viên này tham gia
Dự án Âm nhạc