en-5
This user can contribute with a professional level of English.
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
ko-1이 사용자는 간단한국어를 말할 수 있습니다.