Chào các bạn, tôi là DVN01, D là chữ đầu họ tôi, VN là Tổ quốc tôi.

Nikolaos Gyzis - Historia.jpg
Thành viên này là một người yêu thích Lịch sử.Looking in the Mirror and dabs on Rouge Powder.jpg
No smoking symbol.svg Thành viên này là người không hút thuốc.