Chào các bạn, tôi là DVN01, D là chữ đầu họ tôi, VN là Tổ quốc tôi.

giữagThành viên này là một người yêu thích Lịch sử.
Thành viên này là người không hút thuốc.