uh... Xin chào, tôi là một member wikipedia, cảm ơn vì bạn đã ghé qua 0w0