Crystal Clear action button cancel.pngThành viên này thuộc Nhóm không bỏ phiếu trên wikipedia
Bài đã viết: Các vi phạm lập luận trong ngụy biện