Wikipedia-logo-v2.svg

Min's Bot

Operator: Min's
Programming language: Python
Source code: interwiki.py, Pywikipediabot
Function: Interwiki
Discussion: Wikipedia:Robot/Xin phép/2012#Minsbot
This user account is a bot operated by Min's (talk).

Minsbot
Người chủ Min's
Thư viện / khuôn khổ interwiki.py, Pywikipediabot
Ngôn ngữ lập trình Python
Chưa kiểm tra
0