Wikipedia:Robot/Yêu cầu cấp quyền/2012

Beyoncetan-botSửa đổi

 • Operator: Beyoncetan
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/removes interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python

BeyoncetanWanna Tell Me Somethin'?Anyway, Blue Ivy Carter is her daughter! 03:04, ngày 13 tháng 1 năm 2012 (UTC)

  Lời nhắn của bảo quản viên: Tại vì đây là bot địa phương và bạn chưa từng có bot nào được cấp cờ trước đó, xin cho chạy thử để dò lỗi và xác minh đây là tác vụ tự động chứ không phải là tài khoản thường. --minhhuy (talk) 09:25, ngày 23 tháng 1 năm 2012 (UTC)
 N Không thực hiện. Đã lâu không phản hồi cũng không chạy thử nghiệm.--Cheers! (thảo luận) 16:45, ngày 14 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Yeah!-botSửa đổi

 • Bot : Yeah!-bot
 • Bot Operator: Yeah!
 • Programming language: Pywikipedia
 • Purpose: Dịch thuật dùng [replace.py]
 • Flag on other projects: Không, chỉ hoạt động trên vi.wiki
 • Details: Bot này sử dụng modun có sẵn trên pywikipedia là [replace.py] kết hợp với modune [fixes.py] để dịch thuật số số cụm từ đơn giản như đã thử nghiệm tại [đây. Có sự hỗ trợ của Cheers!.--Yeah! (thảo luận) 04:14, ngày 28 tháng 12 năm 2011 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 16:54, ngày 10 tháng 2 năm 2012 (UTC)

MinsbotSửa đổi

 • Bot : Minsbot
 • Bot Operator: Ha98574
 • Programming language: Python
 • Source: interwiki.py, Pywikipediabot
 • Purpose: Flxing Interwikis.
 • Flag on other projects: 18+, af, als, an, ar, en, fi, fr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, sv, zh, etc.
 • Details: This bot is operated only for fixing interwikis sourced on interwiki.py. --Min's (thảo luận) 01:19, ngày 3 tháng 1 năm 2012 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 16:59, ngày 10 tháng 2 năm 2012 (UTC)

DarafshBotSửa đổi

 • Operator: DarafshBot
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/removes interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python

Thanks درفش کاویانی (thảo luận) 23:55, ngày 13 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Please make the test edit about 1 edit/minute. The bot's flag will be granted after May 13, 2012.--Cheers! (thảo luận) 16:32, ngày 14 tháng 4 năm 2012 (UTC)
Done ;) درفش کاویانی (thảo luận) 22:40, ngày 14 tháng 4 năm 2012 (UTC)
i made some edits. درفش کاویانی (thảo luận) 19:20, ngày 18 tháng 4 năm 2012 (UTC)
Sory for waiting so long due to our rules. I already send message to Bureaucrats who can grant bot's flag, but they are not reply here. Anyway you can make edits with rate about 1 edit/minute without bot's flag.--Cheers! (thảo luận) 02:26, ngày 19 tháng 4 năm 2012 (UTC)
Thank you. i run my bot and when flag í OK, please send me a mesage. bét regards درفش کاویانی (thảo luận) 09:02, ngày 19 tháng 4 năm 2012 (UTC)
the Bureaucrats dont give flag until now! thanks درفش کاویانی (thảo luận) 22:27, ngày 25 tháng 4 năm 2012 (UTC)
 YXong--Cheers! (thảo luận) 05:19, ngày 15 tháng 5 năm 2012 (UTC)

JYBotSửa đổi

 • Operator: Javadyou
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/removes interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python

Regards Javadyou (thảo luận) 18:40, ngày 7 tháng 5 năm 2012 (UTC)

Please make the test edit less than 1 edit/minute. The bot's flag will be granted after June 7, 2012.--Cheers! (thảo luận) 11:43, ngày 9 tháng 5 năm 2012 (UTC)
 YXong--Cheers! (thảo luận) 05:21, ngày 15 tháng 5 năm 2012 (UTC)
ThanksJavadyou (thảo luận) 08:51, ngày 15 tháng 5 năm 2012 (UTC)

MSBOTSửa đổi

 • Operator: Meisam (az,fa,en-3,tr-3)
 • Purpose: Interwiki links: starting fa.wikip, Manual.
 • Software: PyWikipedia, API, SSL
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: Global Bot + ar, bs, cs, da, de, el, eo, es, eu, fa, ga, hr, id, it, nl, oc, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr and tr wikipedia.

Meisam (thảo luận) 18:03, ngày 16 tháng 5 năm 2012 (UTC)

 Y. bot's is granted. Regards,--Cheers! (thảo luận) 01:08, ngày 22 tháng 5 năm 2012 (UTC)

malarzBOTSửa đổi

 • Operator: malarz pl
 • Purpose: some cleanups in "Country data templates", interwiki
 • Software: MediaWiki::API oraz MediaWiki::Bot, pywikipediabot (interwiki only)
 • Programming language: Perl, Python (interwiki only)
 • Already has bot flag: de, en, pl

TIA, Malarz pl (thảo luận) 19:44, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Please make some test edit with rate about 1 edit/min.--Cheers! (thảo luận) 01:22, ngày 29 tháng 6 năm 2012 (UTC)
 Y Temporary granted.--Cheers! (thảo luận) 15:45, ngày 13 tháng 9 năm 2012 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)

GrouchoBotSửa đổi

 • Operator: Groucho_NL
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/removes interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: Global Bot + de, en, es, fr, it, nl, simple, wuu

Thanks in advance, Groucho NL (thảo luận) 15:08, ngày 20 tháng 5 năm 2012 (UTC)

 Y temporary granted. You can edit with full speed.--Cheers! (thảo luận) 02:03, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)

CeraBotSửa đổi

 • Operator: Ceradon (thảo luận) 20:24, ngày 28 tháng 5 năm 2012 (UTC)
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies interwiki links.
 • Software: PyWikipedia
 • Programming language: Python

--Ceradon (thảo luận) 20:24, ngày 28 tháng 5 năm 2012 (UTC)

This account is not created yet.--Cheers! (thảo luận) 18:22, ngày 3 tháng 6 năm 2012 (UTC)
Now created and doing test edits. :-). Ceradon (thảo luận) 20:34, ngày 3 tháng 6 năm 2012 (UTC)
You can do the edit test with rate at least 1 edit/min. until the bot flag is granted.
 Y temporary granted. You can edit with full speed.--Cheers! (thảo luận) 02:04, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)

YFdyh-botSửa đổi

 • Operator: YFdyh000
 • Purpose: Interwiki links
 • Software: Pywikipedia interwiki.py
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: en, zh, sv

--YFdyh000 (thảo luận) 13:25, ngày 18 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Please do the edit test with rate at least 1 edit/min.--Cheers! (thảo luận) 01:53, ngày 21 tháng 6 năm 2012 (UTC)
Next, how do? --YFdyh000 (thảo luận) 13:55, ngày 23 tháng 6 năm 2012 (UTC)
 Y temporary granted. You can edit with full speed.--Cheers! (thảo luận) 02:04, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)

Makecat-botSửa đổi

 • Operator: Makecat
 • Purpose: Interwiki links
 • Software: Pywikipedia interwiki.py
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: als, en, ru, nl, zh

50 test edits finished.--Makecat (thảo luận) 02:49, ngày 23 tháng 6 năm 2012 (UTC)

 Y temporary granted. You can edit with full speed.--Cheers! (thảo luận) 02:04, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)

Justincheng12345-botSửa đổi

You not only modified articles and categories but also in template namespace? Please consider to template with /doc. Do more test edit on this namespace. Thanks.--Cheers! (thảo luận) 02:00, ngày 26 tháng 6 năm 2012 (UTC)
The bot will run correctly in template namespace, and I will keep tracking on it.--Justincheng12345 (thảo luận) 13:58, ngày 27 tháng 6 năm 2012 (UTC)
Please see this edit and the left column of interwiki is double.--Cheers! (thảo luận) 01:32, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (UTC)
Added skip list for u'template doc'.Justincheng12345 (thảo luận) 14:27, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (UTC)
 Y temporary granted.--Cheers! (thảo luận) 01:20, ngày 29 tháng 6 năm 2012 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)

AlirezabotSửa đổi

 • Operator: AliReza
 • Purpose: Interwiki
 • Software: Pywikipedia
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag: sul (include:en,de,fr,pt,it)
 • ~30 edits made--AliReza (thảo luận) 13:33, ngày 17 tháng 7 năm 2012 (UTC)
Please check this request--AliReza (thảo luận) 15:28, ngày 13 tháng 9 năm 2012 (UTC)
Temporary grated.--Cheers! (thảo luận) 15:46, ngày 13 tháng 9 năm 2012 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)

DexbotSửa đổi

 • Operator: Amir
 • Purpose: interwiki
 • Software:PWB
 • Programming language: Python
 • Already has bot flag:global and already here as User:Amirobot

Ladsgroup (thảo luận) 21:19, ngày 13 tháng 9 năm 2012 (UTC)

Đã cấp quyền người dùng bot, chờ HCV cấp cờ bot.--Cheers! (thảo luận) 08:36, ngày 14 tháng 9 năm 2012 (UTC)
 YXong – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:33, ngày 11 tháng 10 năm 2012 (UTC)