Thành viên:Mongrangvebet/CAPTCHA C

Chào mừng bạn đến với trang CAPTCHA của Thành viên:Mongrangvebet.

Sau đây là câu trả lời (Viết cái này ra để tránh bị lộ đáp án trong hộp thoại tóm tắt, nếu bạn truy cập bằng máy tính) :))

Quay về trang câu hỏi tại đây.


SAI BÉT

Hãy chăm chỉ đọc lại lời chào mừng trên trang cá nhân của bạn. Có công ngồi viết, có ngày nghiện Wikipedia (như Đông Minh).