Thành viên:Mxn/Rambot/Boilerplate 2/Loveland, Ohio


| name en = Loveland | ipa = ˈlʌvlənd | phonics = lấp-lân | type = city | state = | suburb of = | named after = James Loveland, ông chủ của chợ buôn bán và bưu điện gần đường xe lửa ở trung tâm của thành phố ngày nay

|

| county 1 = | county 2 = | county 3 = | lat = 39.268759 | lon = -84.270397 | area mi2 = 4.7 | land mi2 = 4.7 | water mi2 = 0.1 | % water = 1.28 | elev ft = 597

|

| pop 1880 = 792 | pop 1890 = 1153 | pop 1900 = 1260 | pop 1910 = 1421 | pop 1920 = 1557 | pop 1930 = 1954 | pop 1940 = 1904 | pop 1950 = 2149 | pop 1960 = 7144 | pop 1970 = 9106 | pop 1980 = 9990 | pop 1990 = 10122 | pop 2000 = 11677

| census year = | census ref = | people = 11,677 | households = 4,497 | regnum = Animalia | phylum = Arthropoda | unranked_classis = Arachnomorpha | subphylum = Chelicerata | classis = Arachnida | ordo = Araneae | familia s = 3,224 | people/mi2 = 2,513.5 | housing units = 4,653 | housing units/mi2 = 1,001.6 | % white = 95.66 | % black = 1.56 | % native = 0.05 | % asian = 1.05 | % pacific = | % other race = 0.42 | % mixed race = 1.26 | % hispanic = 1.12

| % households with children <18 = 39.1 | % households with married couples = 57.6 | % households with female householder = 11.1 | % non-family households = 28.3 | % individual households = 25.1 | % individual households 65+ = 9.9 | avg household size = 2.58 | avg family size = 3.11

| % <18 = 29.1 | % 18-24 = 6.9 | % 25-44 = 30.3 | % 45-64 = 22.7 | % 65+ = 11.0 | median age = 36 | males per 100 females = 91.0 | males per 100 females 18+ = 85.4

| household median income $ = 52,738 | family median income $ = 63,535 | male median income $ = 49,653 | female median income $ = 29,250 | per capita income $ = 25,920 | % families in poverty = 5.7 | % in poverty = 5.7 | % in poverty <18 = 7.1 | % in poverty 65+ = 4.6

|

| website url = http://www.lovelandoh.com/ }}

-->