Thành viên:Nguyenquanghai19/CSD log

Đây là nhật trình của tất cả đề nghị xóa nhanh được thực hiện bởi người dùng này bằng cách sử dụng mô đun CSD của Twinkle.

Nếu bạn không muốn giữ nhật trình này nữa, bạn có thể tắt nó bằng cách sử dụng preferences panel, và đề cử trang này để xóa nhanh chóng dưới dạng CSD U1.

October 2021Sửa đổi

 1. Văn hóa Badari: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.79.238.2 (thảo luận · đóng góp) 03:16, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 2. Nhà cái VN88: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Banh bong (thảo luận · đóng góp) 04:13, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 3. Thành viên:Banh bong: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Banh bong (thảo luận · đóng góp) 04:14, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 4. Carol E. Reiley: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 58.186.53.135 (thảo luận · đóng góp) 04:20, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 5. Thập thất giác: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6188:6A7:65AF:3966:A5BE:507F (thảo luận · đóng góp) 15:16, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 6. Thành viên:Phuocnguyen1212/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phuocnguyen1212 (thảo luận · đóng góp) 09:34, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 7. Trương Nghệ Phàm: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Mayadingxin (thảo luận · đóng góp) 14:50, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 8. Tiếng Anh đặc biệt: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:61D6:EEC9:F069:5005:57AA:D619 (thảo luận · đóng góp) 15:36, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 9. Phật giáo Đông Á: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo HAPHU OF HANOI (thảo luận · đóng góp) 15:47, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 10. Golden Wind: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:468F:7290:3455:6508:D489:19C3 (thảo luận · đóng góp) 15:57, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 11. Thận Đáo: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4689:C770:C8A8:A62B:674:5168 (thảo luận · đóng góp) 00:53, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 12. Mọc mụn li ti ở mặt thì có làm sao ko: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://thuydungspa.vn/mo%CC%A3c-mu%CC%A3n-o%CC%89-cam-la-dau-hie%CC%A3u-cu%CC%89a-be%CC%A3nh-gi-dau-la-cach-dieu-tri%CC%A3-hie%CC%A3u-qua%CC%89-nhat/}; đã thông báo 2405:4802:15E:B2A0:C004:D1F8:CC45:8D6F (thảo luận · đóng góp) 01:01, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 13. Tiệm ăn dì ghẻ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 123.16.68.236 (thảo luận · đóng góp) 01:47, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 14. Các vụ thảm sát dưới chế độ Cộng sản/wiki/Các vụ thảm sát chống Cộng sản: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 59.153.220.67 (thảo luận · đóng góp) 02:26, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 15. Winston S. Churchill: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.0.25.85 (thảo luận · đóng góp) 02:46, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 16. The Lion King (trò chơi điện tử): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.188.93.29 (thảo luận · đóng góp) 03:30, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 17. Tổng thống Turkmenistan: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.163.109.9 (thảo luận · đóng góp) 06:32, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 18. Súng trường kỵ binh Shiki 44: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2001:EE0:5570:4790:608F:6BEE:1A9F:6869 (thảo luận · đóng góp) 07:26, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 19. Thủy tinh tái chế: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wikitieudung.com/thuy-tinh-co-tai-che-duoc-khong-tai-che-thuy-tinh-nhu-the-nao/}; đã thông báo Bạn không cần biết (thảo luận · đóng góp) 15:33, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 20. Lil' Knight: CSD C4 ({{db-repost}}); requested creation protection (salting); đã thông báo 123.27.45.144 (thảo luận · đóng góp) 01:02, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 21. LK: CSD C4 ({{db-repost}}); đã thông báo 123.27.45.144 (thảo luận · đóng góp) 01:03, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 22. Nhà xuất bản Văn Học: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo ChiRuly (thảo luận · đóng góp) 06:14, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 23. Canh thức: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4F4E:1D0:191B:D71A:292C:C348 (thảo luận · đóng góp) 10:14, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 24. Phòng Tham mưu: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6236:D81A:7D9D:C7EB:34FB:8AF1 (thảo luận · đóng góp) 03:36, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 25. Halobacterium: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Sciwarsa (thảo luận · đóng góp) 04:51, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 26. Mặt phẳng trung trực: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4B72:170:ECDE:197C:31E3:9740 (thảo luận · đóng góp) 04:56, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 27. Bangkok Breaking: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:9800:BA20:D4A:A4F9:EFDD:F65:3B64 (thảo luận · đóng góp) 09:49, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 28. Tốc độ quay: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:4F12:E280:747E:A00F:A15C:4D0B (thảo luận · đóng góp) 09:54, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 29. Giải thưởng Truyền hình châu Á: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 113.190.22.170 (thảo luận · đóng góp) 10:27, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 30. Travertin: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 221.121.57.102 (thảo luận · đóng góp) 10:28, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 31. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}); đã thông báo 221.121.57.102 (thảo luận · đóng góp) 10:29, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 32. Trường Kinh doanh UEH: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:44, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 33. Nguyễn Khải Hoàn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 14.177.64.54 (thảo luận · đóng góp) 11:30, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 34. Đôi mắt xà thần: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:9800:BA20:D4A:9DC2:EF20:C430:DBD7 (thảo luận · đóng góp) 11:31, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 35. Android 1: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Dioooooo23 (thảo luận · đóng góp) 09:35, ngày 30 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 36. Moocgan thực hiện phép lai phân tích nhằm mục đích gì: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6123:C98B:9CC0:BE75:EBBA:F501 (thảo luận · đóng góp) 12:56, ngày 30 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 37. Đầu tư thiên thần: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Mchauehe (thảo luận · đóng góp) 13:01, ngày 30 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 38. U trung biểu mô: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.243.79.239 (thảo luận · đóng góp) 02:40, ngày 31 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 39. Google Contact Lens: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 185.107.243.190 (thảo luận · đóng góp) 08:27, ngày 31 tháng 10 năm 2021 (UTC)

November 2021Sửa đổi

 1. The Rapper: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 123.27.45.144 (thảo luận · đóng góp) 02:43, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2. Tính phản ứng: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.236.176.71 (thảo luận · đóng góp) 03:15, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3. Kulfi Forms: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Gramy23 (thảo luận · đóng góp) 03:16, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4. Tập đoàn CEO: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Akichan 2018 (thảo luận · đóng góp) 03:20, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5. Wikipedia:Ngọc Hải: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 03:29, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6. York, Tây Úc: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4001:77B7:F4AF:48EE:ECFF:E52D (thảo luận · đóng góp) 04:29, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 7. John Forrest: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4001:77B7:F4AF:48EE:ECFF:E52D (thảo luận · đóng góp) 04:32, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 8. Tương tác cơ bản hay lực cơ bản là các loại lực của tự nhiên mà tất cả mọi lực, khi xét chi tiết, đều quy về các loại lực này.: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 113.174.253.167 (thảo luận · đóng góp) 04:32, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 9. Khủng hoảng trên Trái Đất vô tận: CSD C7 ({{db-author}}) 06:40, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 10. Năng lượng hạt nhân Việt Nam: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 171.250.162.181 (thảo luận · đóng góp) 10:30, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 11. The Wise Little Hen: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4D47:ED60:F43B:1EBC:D8BA:5631 (thảo luận · đóng góp) 01:06, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 12. Thành viên:2001:EE0:52F3:7220:2C8D:2B1D:3E96:F812/Nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2001:EE0:52F3:7220:2C8D:2B1D:3E96:F812 (thảo luận · đóng góp) 01:10, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 13. Nhật kí chìm tàu: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:4915:6140:6456:C67B:D987:2C5D (thảo luận · đóng góp) 01:16, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 14. Vi hành: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4915:6140:6456:C67B:D987:2C5D (thảo luận · đóng góp) 01:17, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 15. Pít Ham Ăn (sinh năm 1999): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:61B3:F35C:B52E:92DE:127F:780B (thảo luận · đóng góp) 01:20, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 16. Chiến tranh đường hầm: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wiki2th.com/vi/Military_mining}; đã thông báo 2001:EE0:4915:6140:6456:C67B:D987:2C5D (thảo luận · đóng góp) 01:32, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 17. Hoàng Phạm Quỳnh: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Phạm Quỳnh}; đã thông báo Corecordelia487 (thảo luận · đóng góp) 01:50, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 18. Demon: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 59.153.220.73 (thảo luận · đóng góp) 15:34, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 19. September 2015 lunar eclipse: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.162.198.228 (thảo luận · đóng góp) 15:37, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 20. Thực hành tình dục đồng tính nữ: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2001:EE0:4081:11C3:C41A:2A53:ECE4:88FE (thảo luận · đóng góp) 02:57, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 21. Bẻ tay bụt ngày rằm: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Ketromsach (thảo luận · đóng góp) 03:01, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 22. Vượn mào: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:490F:C760:7421:BCE0:7B02:12AA (thảo luận · đóng góp) 03:03, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 23. Aberdeen Proving Ground: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 58.187.40.148 (thảo luận · đóng góp) 13:38, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 24. Nhiệt giai: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:43A1:4A40:EDEF:ADF:5C71:739E (thảo luận · đóng góp) 15:31, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 25. Dòng họ Nguyễn Cảnh: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 76.80.111.19 (thảo luận · đóng góp) 01:13, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 26. Quốc lộ 50B: CSD C7 ({{db-author}}) 01:25, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 27. Bạch Sỹ Khang: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:4E69:9920:1451:2A07:6840:E6B9 (thảo luận · đóng góp) 01:56, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 28. Báo Thể thao và văn hóa: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 113.190.17.198 (thảo luận · đóng góp) 03:30, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 29. The Lego Group: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Zfyzfyzfyzf (thảo luận · đóng góp) 09:34, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 30. Sunny care: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo SunnycareDN (thảo luận · đóng góp) 16:00, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 31. Trợ giúp:Hình ảnh trong hộp thông tin: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Phan Minh Dương (thảo luận · đóng góp) 01:55, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 32. Rosa leschenaultiana: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.162.126.25 (thảo luận · đóng góp) 02:25, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 33. Rosa leschenaultiana: multiple criteria (BV1, C1); đã thông báo 14.162.126.25 (thảo luận · đóng góp) 02:26, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 34. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}); đã thông báo 115.73.131.26 (thảo luận · đóng góp) 03:06, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 35. Sarpedon: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4802:B1F8:A440:5CBE:D124:7AE1:CD93 (thảo luận · đóng góp) 03:35, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 36. Thành viên:Topmoving1: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 171.235.166.221 (thảo luận · đóng góp) 07:26, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 37. 12.7 x 108 mm: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 42.119.231.214 (thảo luận · đóng góp) 08:59, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 38. Thành viên:Bvhoancauhcm: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Bvhoancauhcm (thảo luận · đóng góp) 15:16, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 39. Club Friday The Series Love Season Celebration: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:9800:BA20:D4A:68B6:DEC3:D914:2296 (thảo luận · đóng góp) 15:20, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 40. Club Friday The Series Love Seasons Celebration: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:9800:BA20:D4A:68B6:DEC3:D914:2296 (thảo luận · đóng góp) 15:29, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 41. Cổng thông tin:Indonesia: multiple criteria (CTT2, C1); đã thông báo 2402:800:6343:E35A:CCD6:3A2B:7D02:F6A6 (thảo luận · đóng góp) 15:34, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 42. Cá duồng xanh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.242.66.105 (thảo luận · đóng góp) 03:12, ngày 6 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 43. Janvi Chheda: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:627D:273:D047:8E43:E49A:422E (thảo luận · đóng góp) 03:34, ngày 6 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 44. Thành viên:Thietbiyte24h/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thietbiyte24h (thảo luận · đóng góp) 03:45, ngày 6 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 45. Thành viên:Sieutools/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Sieutools (thảo luận · đóng góp) 10:11, ngày 6 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 46. Psychedelic music: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:49E5:1D30:5417:E35F:8557:6EEC (thảo luận · đóng góp) 13:10, ngày 6 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 47. Shoo (ca sĩ): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 117.5.77.63 (thảo luận · đóng góp) 04:31, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 48. Love (album của S.E.S): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 117.5.77.63 (thảo luận · đóng góp) 04:31, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 49. Azota: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.3.100.168 (thảo luận · đóng góp) 04:32, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 50. Dũng Senpai: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:623E:BB63:6586:E963:CA8B:D985 (thảo luận · đóng góp) 04:33, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 51. 997 (số): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61EA:BB87:EDC6:EC70:4E28:E580 (thảo luận · đóng góp) 09:47, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 52. Thành viên:Bemil2021: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:54, ngày 7 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 53. Tập tin:UEFA Champions League logo 2.svg.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo BéKhoai2k9 (thảo luận · đóng góp) 08:24, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 54. Tập tin:Ms5JNgay 400x400.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo BéKhoai2k9 (thảo luận · đóng góp) 08:37, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 55. Tập tin:Dieu Sam.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Daymotnang (thảo luận · đóng góp) 08:38, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 56. Tập tin:Nguyendangkhoa.png.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyendangkhoa2001 (thảo luận · đóng góp) 08:41, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 57. Tập tin:Flag of Vietnam.webp (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:Flag of Vietnam.svg}; đã thông báo Uraqt610 (thảo luận · đóng góp) 08:45, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 58. Warrick cleine: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo AaronVietnam (thảo luận · đóng góp) 09:14, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 59. Phan Thị Hồng Vân: multiple criteria (BV4, C2); đã thông báo 116.97.228.49 (thảo luận · đóng góp) 09:35, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 60. Tập tin:Minecraft-logo.png (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:Minecraft logo.svg}; đã thông báo Nguyen Le NguyenKhang (thảo luận · đóng góp) 10:07, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 61. Tập tin:Lê Phương Thảo.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Monica1701 (thảo luận · đóng góp) 10:09, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 62. Bầu trời máu: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:63B6:C5E3:47D:5E9A:E144:85C6 (thảo luận · đóng góp) 10:20, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 63. Quách Bân: CSD C7 ({{db-author}}) 13:20, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 64. افغانستان.: CSD C10 ({{db-wrongarticlename}}) 13:48, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 65. Pasiphaë (thần thoại): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:63AD:E52B:B996:1033:C7BC:DF75 (thảo luận · đóng góp) 13:54, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 66. Tập tin:Auferstanden aus Ruinen (Instrumental).mp3 (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Aicap12414 (thảo luận · đóng góp) 01:49, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 67. Danh sách thành phố lớn nhất: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Bạn không cần biết (thảo luận · đóng góp) 03:14, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 68. Djeser-Djeseru: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wiki2th.com/vi/Temple_of_Hatshepsut}; đã thông báo 2405:4803:FC26:8720:2C6F:3931:BA7:BEE3 (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 69. Phu1316: multiple criteria (BV2, BV4); đã thông báo 223.27.111.138 (thảo luận · đóng góp) 09:59, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 70. Danh sách các trận derby bóng đá tại Vương quốc Anh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:49E9:2D50:52B:AEE:FC84:7A74 (thảo luận · đóng góp) 11:30, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 71. Rối loạn nhân cách dạng khép kín: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6235:A59F:C4D3:53B6:945E:2F69 (thảo luận · đóng góp) 02:09, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 72. Tai nạn máy bay: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Thể loại:Tai nạn và sự cố hàng không}; đã thông báo 2405:4803:FE15:B530:FD1C:B366:4637:4651 (thảo luận · đóng góp) 02:35, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 73. Siêu Sàn: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Tmsholdings (thảo luận · đóng góp) 02:43, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 74. Mary Ann Nichols: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:4B47:9CA0:9820:2921:5982:80A2 (thảo luận · đóng góp) 03:00, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 75. THƠ CỦA TOMINO: multiple criteria (C2, C13); thông tin bổ sung: {C13 url: https://kilala.vn/van-hoa-nhat/bai-tho-bi-nguyen-rua-gay-am-anh-nhat-nhat-ban.html?zarsrc=30}; đã thông báo 2402:800:6312:F023:3826:84:BD58:BF3 (thảo luận · đóng góp) 03:02, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 76. Bioctonion: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:639E:E55D:78EA:C086:95:1611 (thảo luận · đóng góp) 03:19, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 77. Thành viên:Hongthuyqhqt/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hongthuyqhqt (thảo luận · đóng góp) 07:32, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 78. Chống thấm hải phòng: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 2001:EE0:4890:FD10:C1BC:7565:7D07:1CF5 (thảo luận · đóng góp) 08:22, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 79. Wikipedia:Tài khoản cá nhân: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 42.112.235.14 (thảo luận · đóng góp) 08:24, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 80. Tổ chức mừng Giáng sinh trường học là vi phạm Luật Giáo dục: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://nguoiphattu.com/van-hoa/y-kien-trao-doi-du-luan/12518-to-chuc-mung-giang-sinh-trong-truong-hoc-la-vi-pham-luat-giao-duc.html}; đã thông báo Thanhniencuoi (thảo luận · đóng góp) 12:10, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 81. Thành viên:2402:800:63E4:3B7F:11E1:5F16:C54D:FD6A: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 12:33, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 82. CBBN News: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Tuan1493 (thảo luận · đóng góp) 02:25, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 83. Tập tin:Alaskaball.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Trangmai150809 (thảo luận · đóng góp) 02:29, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 84. Lý Quân Nhuệ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6310:8A6E:6869:C9ED:C57B:1F1 (thảo luận · đóng góp) 02:51, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 85. Like Nastya: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:48E6:F590:5D1:5A25:F354:75F6 (thảo luận · đóng góp) 06:17, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 86. Kamado Tanjirō (Kimetsu no Yaiba): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://kimesu-no-yaiba.fandom.com/vi/wiki/Kamado_Tanjirou} 09:32, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 87. The Rapper: multiple criteria (C2, C4); đã thông báo 123.27.45.144 (thảo luận · đóng góp) 09:40, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 88. Rollercoaster (Phineas and Ferb): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 14.241.196.127 (thảo luận · đóng góp) 11:03, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 89. Thành viên:Ngcuongbok109/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:36, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 90. Danh sách những cỗ máy biết bay đầu tiên: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 42.114.171.110 (thảo luận · đóng góp) 11:25, ngày 12 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 91. Smax BG: multiple criteria (BV4, C12); đã thông báo 116.107.156.228 (thảo luận · đóng góp) 14:30, ngày 12 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 92. Tập tin:Signature of Quoc Duy.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Quocduy0012 (thảo luận · đóng góp) 02:46, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 93. Tập tin:Logo Hiệp hội bóng đá Brunei.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Minh Dang 1801 (thảo luận · đóng góp) 02:47, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 94. Tập tin:Fnatic logo.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo TrGiang724945 (thảo luận · đóng góp) 07:45, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 95. Hwang Ye-ji: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.23.5.25 (thảo luận · đóng góp) 06:14, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 96. Cộng hoà Nhân Dân Liên Xô: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4802:11A:E870:C567:C1C2:FC0C:5D6 (thảo luận · đóng góp) 06:56, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 97. Tập tin:Navy Marine anchor.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Lolcf4330 (thảo luận · đóng góp) 09:27, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 98. Hoàng Mộng Oánh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:63E5:1568:3425:3B24:9680:4635 (thảo luận · đóng góp) 12:58, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 99. Các giải thưởng của UEFA Euro: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Crisdhjdhdv Nguyễn (thảo luận · đóng góp) 15:34, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 100. Thể chất: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61CF:D0E1:5D0C:6065:D5B:2E2F (thảo luận · đóng góp) 08:06, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 101. Neritidae: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:5252:1DB0:89CD:90DB:DF98:BF65 (thảo luận · đóng góp) 08:27, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 102. Djibouti (quốc ca): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:4800:7447:CC42:E4C9:E58A:4F34:E504 (thảo luận · đóng góp) 13:12, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 103. Wikipedia:Huy Tun: CSD C2 ({{db-test}}) 15:35, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 104. Dio Brando: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 2001:EE0:4001:87C8:5461:EF78:3D93:5719 (thảo luận · đóng góp) 01:03, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 105. Hội đồng các liên bang mới Nam Mỹ: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:62A9:A41A:D029:34D3:AD8C:9149 (thảo luận · đóng góp) 02:11, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 106. Lê hoàng anh: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6111:3032:3064:98F2:D522:3394 (thảo luận · đóng góp) 03:33, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 107. Thanh Trúc: CSD C4 ({{db-repost}}); đã thông báo 2402:800:6344:3EFB:54F8:8FF7:E2EA:7F (thảo luận · đóng góp) 09:46, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 108. Thành viên:Vjvietnam: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vjvietnam (thảo luận · đóng góp) 10:04, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 109. Mister Geppetto: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Nguyễn Khánh An 02112006 (thảo luận · đóng góp) 11:50, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 110. Enrico Mazzanti: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Nguyễn Khánh An 02112006 (thảo luận · đóng góp) 11:52, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 111. Võ Thành Tín Đạt: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2402:800:6344:CA08:80B9:2811:E5E1:538F (thảo luận · đóng góp) 03:11, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 112. Xe tăng Chieftain: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6114:84B1:383B:DBBC:52DC:FF4 (thảo luận · đóng góp) 08:41, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 113. R S.Films & Distribution: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 2405:9800:BA20:D4A:E538:1312:E99E:7E74 (thảo luận · đóng góp) 09:50, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 114. Vận động viên Olympic độc lập tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6235:D1DE:E1EA:886E:FA52:FDF (thảo luận · đóng góp) 14:40, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 115. Thành viên:2402:9D80:3B3:B039:741E:AE15:BD8C:B642/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 14:45, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 116. Nguyễn Thị Cẩm Phương: multiple criteria (BV4, C2); đã thông báo 171.252.188.9 (thảo luận · đóng góp) 14:50, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 117. Phạm Hoàng Yến Ngọc: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 171.252.188.9 (thảo luận · đóng góp) 14:51, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 118. Phạm Nguyễn Tuấn Minh: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:63B9:9B9A:684C:A086:840:1BD7 (thảo luận · đóng góp) 15:41, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 119. Đường Karman: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:61B3:559:DDD5:91E:8D7:9151 (thảo luận · đóng góp) 15:47, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 120. Welcome to ABC14: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Kinas331 (thảo luận · đóng góp) 03:25, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 121. Sự hình thành của vàng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 1.55.49.197 (thảo luận · đóng góp) 13:21, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 122. Tập tin:Tượng đài Nguyễn Đáng.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Quốc Huy TQH (thảo luận · đóng góp) 15:30, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 123. Tập tin:Tấm bia ghi tiểu sử Nguyễ Đáng.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Quốc Huy TQH (thảo luận · đóng góp) 15:31, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 124. Tập tin:Ảnh tượng bán thân Nguyễn Đáng.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Quốc Huy TQH (thảo luận · đóng góp) 15:31, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 125. Captain America Comics: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.254.110.188 (thảo luận · đóng góp) 02:26, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 126. Tập tin:Domainme.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Phl123456 (thảo luận · đóng góp) 02:56, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 127. Tập tin:Domainme.png (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:Tập tin:Đây là logo thuộc sở hữu của doMEn cho .me.png} 09:18, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 128. Kiến trúc thời Pháp thuộc: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Khoahuu2772 (thảo luận · đóng góp) 09:19, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 129. Erechtheion: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://yeudulich.com/diem-tham-quan/GRCATH09/den-erechtheion}; đã thông báo 171.241.50.108 (thảo luận · đóng góp) 13:19, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 130. Parada Thitawachira: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:9800:BA20:D4A:F59B:25B5:200D:ED99 (thảo luận · đóng góp) 11:54, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 131. Phương pháp lên men: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.239.24.210 (thảo luận · đóng góp) 13:16, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 132. Tô Hoài Đức: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://hotovietnam.org/Ho-To-Viet-Nam/Nguoi-ho-To-xua-va-nay/328-ANH-HUNG-%E2%80%9CMIN-GAT%E2%80%9D}; đã thông báo Hà Lê Lực (thảo luận · đóng góp) 14:26, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 133. James Lawton Collins: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:61A1:2586:DD39:3D72:35C3:A0AE (thảo luận · đóng góp) 14:29, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 134. Văn học Việt Nam thời Nguyễn: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 171.229.171.75 (thảo luận · đóng góp) 02:03, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 135. Diamond Is Unbreakable: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.181.28.54 (thảo luận · đóng góp) 03:02, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 136. Penaldog: CSD C1 ({{db-nonsense}}); requested creation protection (salting); đã thông báo Nguyễn Minh Jr (thảo luận · đóng góp) 13:58, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 137. Trang tấn công này: multiple criteria (C1, C3, C11); đã thông báo Nguyễn Minh Jr (thảo luận · đóng góp) 13:59, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 138. Bài làm học sinh: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:4800:25FE:4B17:40C1:A218:E2A9:97AD (thảo luận · đóng góp) 02:01, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 139. Bong bóng địa phương: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Hoang42006 (thảo luận · đóng góp) 03:42, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 140. Tây Nguyên kháng chiến: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 66.73.0.70 (thảo luận · đóng góp) 04:43, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 141. Niên đại của Vương quốc cổ đại: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://heritage.bnf.fr/france-vietnam/vi/gouvernements-dynasties-article-vi}; đã thông báo 2402:800:63B3:B0E0:3870:3F5E:1E64:998C (thảo luận · đóng góp) 07:27, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 142. Le Bourgeois gentilhomme: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://ichi.pro/vi/le-bourgeois-gentilhomme-cua-moliere-giai-cap-quy-toc-co-xung-dang-khong-240341455841130}; đã thông báo 2402:800:63B3:B0E0:3870:3F5E:1E64:998C (thảo luận · đóng góp) 07:30, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 143. Chính phủ Séc lưu vong: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Chàng mèo mang mũ}; đã thông báo 2405:4802:358:9590:81FF:DD43:668D:D37A (thảo luận · đóng góp) 10:03, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 144. Chuyến bay 292 của JetBlue Airways: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 113.162.137.62 (thảo luận · đóng góp) 11:55, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 145. Tập tin:Play-diep.io.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Vantrata (thảo luận · đóng góp) 11:58, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 146. Khu vực Wernicke: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 42.114.140.162 (thảo luận · đóng góp) 15:48, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 147. Khớp động: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.233.181.139 (thảo luận · đóng góp) 02:36, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 148. Tập tin:Com kho ngao duong.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Hai0205 (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 149. Tập tin:Com kho ngao duong.jpg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: https://blog.wikilady.vn/mon-an-vat-la-mieng-com-kho-ngao-duong/amp/}; đã thông báo Hai0205 (thảo luận · đóng góp) 03:41, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 150. Tập tin:Rtf tennis flag.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Δάφνινο στεφάνι (thảo luận · đóng góp) 05:08, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 151. Tập tin:Trankimtuyen.jpeg (log): CSD TT9 ({{db-imgcopyvio}}); thông tin bổ sung: {TT9 url: https://i1.wp.com/tienglongta.com/wp-content/uploads/2019/09/image001.jpg?fit=400%2C359&ssl=1}; đã thông báo Sihanoukcpc (thảo luận · đóng góp) 13:38, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 152. Thắng Lê: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Thangttq123 (thảo luận · đóng góp) 14:50, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 153. Biết trả lời sao: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 66.73.0.70 (thảo luận · đóng góp) 00:23, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 154. Cơ ngửa: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 115.76.17.52 (thảo luận · đóng góp) 00:25, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 155. Mr tubemoneys: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Fewsfsds (thảo luận · đóng góp) 02:18, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 156. Chuột đuôi mập: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:634C:B7D8:294B:18B5:3164:FF1 (thảo luận · đóng góp) 02:32, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 157. Tập tin:Rankhiemcondao.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Vantrata (thảo luận · đóng góp) 10:18, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 158. Tập tin:Protobothrops trungkhanhensis.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Vantrata (thảo luận · đóng góp) 10:18, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 159. Claude Bowes-Lyon, Bá tước thứ 14 xứ Strathmore và Kinghorne: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 14.162.177.255 (thảo luận · đóng góp) 13:05, ngày 27 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 160. KHANG DO: multiple criteria (BV1, BV4); đã thông báo 2001:EE0:526F:7880:F545:2B2F:DA99:8665 (thảo luận · đóng góp) 00:57, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 161. Maharani Devi: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.78.112.157 (thảo luận · đóng góp) 02:44, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 162. Samprati: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.78.112.157 (thảo luận · đóng góp) 02:45, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 163. Lịch sử khoa học thời Phục hưng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wikitieudung.com/leonardo-da-vinci-nha-khoa-hoc-giai-phau/}; đã thông báo 2001:EE0:488B:B800:906B:9581:D8B1:F30F (thảo luận · đóng góp) 02:50, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 164. Thành viên:Vietraprotravel: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:57, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 165. Đại Thảo nguyên: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2402:800:62DB:32D:B952:7F97:ADDB:1280 (thảo luận · đóng góp) 09:30, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 166. Kep1er: CSD C4 ({{db-repost}}); đã thông báo 2405:4802:13F:5F90:459E:5685:4470:2A63 (thảo luận · đóng góp) 10:55, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 167. Kep1er: CSD C4 ({{db-repost}}); requested creation protection (salting); đã thông báo 2405:4802:13F:5F90:459E:5685:4470:2A63 (thảo luận · đóng góp) 11:04, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 168. Tập tin:Turnerdiariescover.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Lambdadelta Umineko (thảo luận · đóng góp) 01:56, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 169. Lê Năng Hoàng Đức: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Lê Năng Hoàng Đức (thảo luận · đóng góp) 04:11, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 170. Nguyễn quốc vinh là ai: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Vinhbeatmedia (thảo luận · đóng góp) 04:13, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 171. Thành viên:Muoit: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:15, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 172. Dương Diệu Chân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.189.105.14 (thảo luận · đóng góp) 05:05, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 173. Thảo luận:Lê Năng Hoàng Đức: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Lê Năng Hoàng Đức (thảo luận · đóng góp) 05:36, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 174. Thành viên:103.249.23.197: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 06:38, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 175. Đế quốc ca Ottoman: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:557C:8440:C4FC:D0E2:700C:E3A0 (thảo luận · đóng góp) 07:17, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 176. Shinobu kocho: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://kimetsunoyaiba.fandom.com/vi/wiki/Kochou_Shinobu}; đã thông báo 2405:4802:B22D:B140:30AF:E50E:E354:A813 (thảo luận · đóng góp) 07:18, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 177. Cộng hòa La Mã (thế kỷ 19): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:557C:8440:C4FC:D0E2:700C:E3A0 (thảo luận · đóng góp) 08:17, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 178. Tập tin:3rd seap games.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Trongdao294 (thảo luận · đóng góp) 09:18, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 179. Delta blues: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.174.212.143 (thảo luận · đóng góp) 13:01, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 180. Giết: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4802:19C:330:5181:D125:FA8C:E985 (thảo luận · đóng góp) 13:33, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 181. Émile Roux: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4802:91B9:1510:8432:8718:9142:3359 (thảo luận · đóng góp) 13:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 182. Thiết quân luật ở Ba Lan: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.110.40.238 (thảo luận · đóng góp) 01:04, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 183. 24HMoney: multiple criteria (C2, C9); đã thông báo Muoit (thảo luận · đóng góp) 03:11, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 184. 24HMoney(ứng dụng): CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Muoit (thảo luận · đóng góp) 03:12, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 185. Getfly CRM: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Getfly CRM (thảo luận · đóng góp) 03:18, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 186. Thảo luận:24HMoney: CSD C8 ({{db-notexists}}) 03:20, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 187. Thảo luận:Getfly CRM: CSD C8 ({{db-talk}}) 03:41, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 188. Sabo: multiple criteria (BV1, BV4); đã thông báo 1.53.183.174 (thảo luận · đóng góp) 07:30, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 189. Thành viên:1.53.129.242: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 08:08, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 190. Calcit: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.110.41.109 (thảo luận · đóng góp) 09:47, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 191. 2018 VG18: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo LAMA LƯỜI (thảo luận · đóng góp) 09:54, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 192. Thành viên:Ngocquan299/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:57, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 193. Thành viên:Tdbhanoi/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:01, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 194. Charles Howard Hinton: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4FED:3C20:B1D5:154A:220C:A2C2 (thảo luận · đóng góp) 10:11, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 195. LR ENTERTAINMENT: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo LR ENTERTAINMENT (thảo luận · đóng góp) 11:33, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 196. Tập tin:Dream icon.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 15:49, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

December 2021Sửa đổi

 1. Xe tăng T-35: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2402:800:6295:8AA7:CC89:F678:BB34:597A (thảo luận · đóng góp) 11:11, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2. Wikipedia:Nên viết vào ô "Tóm lược": CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Hungchan728 (thảo luận · đóng góp) 13:24, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3. Quốc sử quán (triều Hậu Lê): CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Nhà Hậu Lê}; đã thông báo 2001:EE0:484C:2080:E00A:8D8A:5F6B:1382 (thảo luận · đóng góp) 13:26, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4. Lũ lụt Phú Yên: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4D04:C530:59A1:5047:FB6F:F74E (thảo luận · đóng góp) 16:05, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5. Công ty TNHH Euronics Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Euronicsvietnam (thảo luận · đóng góp) 16:20, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 6. Gun Phakdivijit: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 182.232.101.37 (thảo luận · đóng góp) 02:30, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 7. Gun Pakdeevijit: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 182.232.101.37 (thảo luận · đóng góp) 02:30, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 8. Thảo luận:Khang Do: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:36, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 9. Aspergillosis: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.msdmanuals.com/vi/chuyên-gia/bệnh-truyền-nhiễm/nấm/aspergillosis}; đã thông báo 2402:800:63B5:BBAA:7D5C:104C:C68C:E01F (thảo luận · đóng góp) 08:34, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 10. Tàu khu trục lớp Type 052D: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.177.240.82 (thảo luận · đóng góp) 11:25, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 11. Thảo luận:Giun móng ngựa: CSD C8 ({{db-talk}}) 12:02, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 12. Thành viên:Hoctienghoaonline: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hoctienghoaonline (thảo luận · đóng góp) 12:04, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 13. Phật giáo sơ kỳ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo EnderHalo (thảo luận · đóng góp) 12:04, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 14. Thành viên:Perfect World (công ty): CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 00:59, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 15. Thảo luận Thành viên:Perfect World (công ty): CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 00:59, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 16. Ong đực: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Xx1746 (thảo luận · đóng góp) 03:10, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 17. Mogi: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Sociallearning1 (thảo luận · đóng góp) 05:03, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 18. Thảo luận:Thái Phúc Như: CSD C8 ({{db-talk}}) 07:28, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 19. Thảo luận:Thì quá khứ đơn: CSD C8 ({{db-talk}}) 11:41, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 20. Buck Owens: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.174.212.143 (thảo luận · đóng góp) 13:52, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 21. 1 kg bằng bao nhiêu niutơn: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 123.25.124.62 (thảo luận · đóng góp) 14:53, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 22. The Conscientious Objector: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.177.240.129 (thảo luận · đóng góp) 02:14, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 23. Danh sách những thành tích trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.171.89.162 (thảo luận · đóng góp) 03:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 24. Trình soạn thảo mã: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 42.113.1.31 (thảo luận · đóng góp) 03:34, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 25. Thập nhất giác: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Thập giác}; đã thông báo 2402:800:6233:1E8F:8CC7:D9F7:EFF4:D75B (thảo luận · đóng góp) 08:18, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 26. Thảo luận:Thập nhất giác: CSD C8 ({{db-talk}}) 08:27, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 27. Molle unit: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6173:D6AB:6586:88B2:9C14:5AA7 (thảo luận · đóng góp) 09:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 28. Tập tin:Fenerbahçe.png (log): CSD TT1 ({{db-redundantimage}}); thông tin bổ sung: {TT1 filename: File:Tập tin:Fenerbahçe Spor Kulübü.svg} 04:03, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 29. Âm phủ trong thần thoại Hy Lạp: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6105:958D:1170:8E5F:E7E0:D514 (thảo luận · đóng góp) 09:51, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 30. Thành viên:Dangdinhduc04061976/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:02, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 31. Thành viên:Dangdinhduc04061976: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Dangdinhduc04061976 (thảo luận · đóng góp) 13:06, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 32. Tập tin:COVID-19 Pandemic Death in Vietnam.svg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Thuandang2008 (thảo luận · đóng góp) 15:33, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 33. Pizza margherita: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4803:C7B4:C970:447F:ABE:B697:5C58 (thảo luận · đóng góp) 00:58, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 34. CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN THANH PHÚ: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Pynetvn (thảo luận · đóng góp) 01:03, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 35. Tập tin:Abena Appiah.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyễn Minh Thắng Kanto (thảo luận · đóng góp) 01:06, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 36. Tập tin:Valentina Figueroa.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyễn Minh Thắng Kanto (thảo luận · đóng góp) 01:08, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 37. Cộng hòa Liên bang Silverland: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Wiki Gia Hy (thảo luận · đóng góp) 01:54, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 38. Ferenc Berkes: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 2405:4803:C947:CCD0:90B2:18A0:C1E0:3F29 (thảo luận · đóng góp) 01:56, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 39. Suvarnabhumi Airport: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6235:91F7:2D70:942E:C476:9A68 (thảo luận · đóng góp) 02:21, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 40. Tiểu thuyết khiêu dâm lãng mạn: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:61E2:5C17:BD0B:5A84:552D:C6C5 (thảo luận · đóng góp) 02:43, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 41. Công ty Luật ABC: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Hieunq.bigbosslaw (thảo luận · đóng góp) 02:44, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 42. Sokuda: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6273:C682:40E1:5F9A:F902:7AC5 (thảo luận · đóng góp) 02:44, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 43. Phạm thành long là ai: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4802:B25A:520:AC16:7285:2AB9:7960 (thảo luận · đóng góp) 02:45, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 44. Phạm thành long là ai: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.invert.vn/pham-thanh-long-ar2481} 02:46, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 45. DSK: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://rapviet.fandom.com/vi/wiki/DSK} 03:10, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 46. Đường thế giới: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 183.91.3.60 (thảo luận · đóng góp) 03:18, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 47. Đỗ Anh Tuấn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:62DB:98AE:35C4:47A7:873D:E8E3 (thảo luận · đóng góp) 03:19, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 48. Thành viên:Xuantu2020: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:21, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 49. Thảo luận:Nguyễn Duy Anh: CSD C8 ({{db-talk}}) 04:37, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 50. Chỉ thị: CSD C13 ({{db-copyvio}}); đã thông báo 2001:EE0:557F:10C0:44D1:A1E5:5208:E3AE (thảo luận · đóng góp) 06:10, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 51. Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1936: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2018 khu vực châu Âu}; đã thông báo 58.186.61.205 (thảo luận · đóng góp) 07:55, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 52. Câu chuyện về vườn treo ba ba lon: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://sites.google.com/site/kyquan9a13/ky-quan-the-gioi-co-dai/2b-vuon-treo-babylon-mot-so-truyen-thuyet-ve-vuon-treo?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1}; đã thông báo Minh777 (thảo luận · đóng góp) 09:25, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 53. Thành viên:Lê Minh Quân dz/nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}) 09:41, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 54. Thành viên:42.113.120.192: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 10:16, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 55. Cao Tấn Phát: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:6388:9987:2029:7060:CFAC:28AC (thảo luận · đóng góp) 10:52, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 56. Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Trungnguyen2696 (thảo luận · đóng góp) 11:28, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 57. Trương Hống ,: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:22A:A72D:1805:7469:649C:2E67 (thảo luận · đóng góp) 01:24, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 58. Huỳnh Hữu Tiến: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Huỳnh Hữu Tiến (thảo luận · đóng góp) 07:33, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 59. Hephaestion: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wiki2th.com/vi/Hephaestion} 09:37, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 60. Đài tưởng niệm MacArthur: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wiki2th.com/vi/MacArthur_Landing_Memorial_National_Park} 10:16, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 61. Thượng Hải SIPG: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 118.71.1.134 (thảo luận · đóng góp) 14:56, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 62. Mathurin Jacques Brisson: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:46E3:900:A596:D9A5:4873:420C (thảo luận · đóng góp) 02:43, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 63. MFK Zemplín Michalovce: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:620F:FF90:F9FD:4AF3:196A:4C1E (thảo luận · đóng góp) 02:50, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 64. Nguyễn Đức Vượng: multiple criteria (BV2, BV4); đã thông báo 14.166.220.252 (thảo luận · đóng góp) 04:29, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 65. Tiếng gà trưa: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6344:ADFC:5C6B:3666:8DC7:701 (thảo luận · đóng góp) 06:37, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 66. Lăng mộ Karl Marx: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:5575:C4E0:31D8:614E:2C13:458F (thảo luận · đóng góp) 06:39, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 67. ANH RỒNG: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Nguyendangkhoa2001 (thảo luận · đóng góp) 06:44, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 68. Thành viên:Maxtech688/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:32, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 69. Thảo luận Thành viên:Maxtech688/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:33, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 70. Thành viên:Maxtech688: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:34, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 71. Maxtech: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Maxtech688 (thảo luận · đóng góp) 07:38, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 72. Thảo luận:Maxtech: CSD C8 ({{db-talk}}) 07:41, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 73. 2017 (số): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4F0D:82C0:A565:C0FA:FA5B:37C0 (thảo luận · đóng góp) 09:51, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 74. Thành viên:Dieulinhnguyen.tni/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:57, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 75. Nhà sư chết: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo LNGL Chi (thảo luận · đóng góp) 14:21, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 76. Thành viên:Labels Talk/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:51, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 77. VSBG là gì? Ý nghĩa của cụm từ viết tắt V.S.B.G: multiple criteria (BV4, C2); đã thông báo Chungluong28 (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 78. Apuleius: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:63B7:EA61:A02B:87E2:D3E9:F6A8 (thảo luận · đóng góp) 04:18, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 79. Thời trang lolita: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:4682:9B50:749D:418A:E61D:288B (thảo luận · đóng góp) 05:47, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 80. Thảo luận:Lil' Knight: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:57, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 81. Thành viên:115.76.55.191: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 09:15, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 82. Thiết kế xây dựng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4F05:26E0:C4B5:F65E:707A:B090 (thảo luận · đóng góp) 14:54, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 83. Tập tin:Question book-new.svg (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Question book-new.svg} 15:09, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 84. Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://khonggianmang.vn/intro}; đã thông báo 2402:800:6297:8444:5C73:774C:5D61:833 (thảo luận · đóng góp) 04:13, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 85. Tống tiền: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.72.243.125 (thảo luận · đóng góp) 04:14, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 86. Năm 2022 (năm dành cho ba chị em trong gia đình): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Giadinh1204 (thảo luận · đóng góp) 04:31, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 87. Thành viên:27.74.246.40/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 06:07, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 88. Draft:AFC Champions League 2023: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: AFC Champions League 2023} 11:33, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 89. Thành viên:14.229.245.221: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 13:34, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 90. Tai nạn lao động: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Thợ hồ}; đã thông báo 2402:800:6105:AFB2:4809:B49B:A098:F250 (thảo luận · đóng góp) 13:40, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 91. A2k49 nguyễn trung thiên: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Sytinh2403 (thảo luận · đóng góp) 15:00, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 92. Tập tin:Logo PVFC.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 04:32, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 93. Cộng đồng định trước: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Chủ nghĩa xã hội không tưởng}; đã thông báo 171.250.162.12 (thảo luận · đóng góp) 07:18, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 94. Dầu trẩu: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.thuocdantoc.org/duoc-lieu/cay-trau}; đã thông báo 2402:800:6311:235:3055:2772:AEFA:A7FE (thảo luận · đóng góp) 07:28, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 95. Thảm sát Santa Cruz: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wiki2th.com/vi/Dili_massacre}; đã thông báo Hông biết (thảo luận · đóng góp) 08:01, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 96. Thế giới trong năm 1986: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4524:D180:3D45:759:4C8F:C7F4 (thảo luận · đóng góp) 09:32, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 97. Tính chất của nhiên liệu: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6236:D2D0:3D0D:CB8B:D1D8:B62A (thảo luận · đóng góp) 11:03, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 98. Thành viên:203.210.136.62/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 11:44, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 99. Ngô Đình Thị Giao: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61D7:2079:31F8:BD78:3212:5FB5 (thảo luận · đóng góp) 15:24, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 100. Tập tin:Weverse logo.png (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:WeverseLogo.png} 15:57, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 101. Đàm Văn Trọng (Mr Bing): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Damvantrong (thảo luận · đóng góp) 01:34, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 102. Thảo luận:Đàm Văn Trọng (Mr Bing): CSD C8 ({{db-talk}}) 02:00, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 103. NSƯT Mỹ Uyên: CSD C2 ({{db-test}}) 03:05, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 104. Thành viên:March.inme/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:53, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 105. Thành viên:42.117.37.165: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 11:54, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 106. Tập tin:Cristiano Ronaldo 2021.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Crisdhjdhdv Nguyễn (thảo luận · đóng góp) 15:46, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 107. Hướng dẫn chơi PowerWash Simulator dành cho người mới: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://download.com.vn/huong-dan-choi-powerwash-simulator-159342?mode=amp} 01:29, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 108. Barty Crouch Jr.: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Đặng Thái Bảo 6a4 (thảo luận · đóng góp) 02:02, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 109. Golden Time (phim truyền hình): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.237.227.236 (thảo luận · đóng góp) 06:30, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 110. Исследование мировых пространств реактивными приборами: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 171.252.188.225 (thảo luận · đóng góp) 08:07, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 111. OXO: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 118.71.206.139 (thảo luận · đóng góp) 08:11, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 112. Sau mot quang duong dai: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Thinhphuoc1 (thảo luận · đóng góp) 08:25, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 113. Thành viên:2402:800:61B3:D2E:8533:F71F:CF4D:8602/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 10:23, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 114. Hệ thống thần kinh giao cảm: CSD C7 ({{db-author}}) 11:25, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 115. Hãng hàng không Fly One: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6235:91F7:7450:3020:529C:D60F (thảo luận · đóng góp) 01:27, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 116. Choi Hyunsuk: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 113.165.128.233 (thảo luận · đóng góp) 02:00, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 117. Johann van Beethoven: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4803:C786:4E20:1409:B1BE:4A1F:E523 (thảo luận · đóng góp) 02:09, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 118. Thành viên:2402:800:6313:5EC8:C08F:4878:2AE:58DD: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 07:30, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 119. Richard Curtis: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61A9:A2B4:E597:5A80:B59F:BE20 (thảo luận · đóng góp) 07:51, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 120. Orochimaru (Naruto): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:43BD:7480:B4C7:FB17:682E:F66D (thảo luận · đóng góp) 14:09, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 121. Generic drug: multiple criteria (BV1, C12); đã thông báo 207.254.237.85 (thảo luận · đóng góp) 01:57, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 122. Phương pháp đo cốc hở Cleveland: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Holiday01 (thảo luận · đóng góp) 02:02, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 123. Trương Viết Hải: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Thongth4992 (thảo luận · đóng góp) 02:41, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 124. Lingble: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Thpkhanh92 (thảo luận · đóng góp) 03:17, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 125. Phamhongduc: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 171.225.254.80 (thảo luận · đóng góp) 03:22, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 126. Galaxy Game: multiple criteria (BV1, C2); đã thông báo Noopult (thảo luận · đóng góp) 10:45, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 127. Lõi trong cùng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 42.119.236.148 (thảo luận · đóng góp) 01:02, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 128. Hannahaki: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Bairau (thảo luận · đóng góp) 01:23, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 129. Thảo luận:Hannahaki: CSD C8 ({{db-talk}}) 01:27, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 130. Nguyễn Tiến Đạt: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:559A:AD0:4D15:3D4C:BCBE:1197 (thảo luận · đóng góp) 01:53, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 131. Bùi Thảo Ngân: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:4CC7:280:E96B:980F:947A:58E6 (thảo luận · đóng góp) 02:46, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 132. Chiến tranh Transnistria: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wiki2th.com/vi/War_of_Transnistria}; đã thông báo 42.117.164.172 (thảo luận · đóng góp) 02:52, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 133. Nusantara: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:53BF:B690:BDA6:ABBF:5CA1:5441 (thảo luận · đóng góp) 02:54, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 134. Thùy Dương (TyhD): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Huynreckney (thảo luận · đóng góp) 06:22, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 135. Thảo luận:Thiếu tướng Tô Đa Mạn: CSD C8 ({{db-talk}}) 08:14, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 136. Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6379:DEBC:E83F:3194:610B:ACBF (thảo luận · đóng góp) 08:17, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 137. Gặp nhau cuối năm 2006: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo 2402:800:6374:C261:A1A3:D056:EFC5:9875 (thảo luận · đóng góp) 10:14, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 138. Tập tin:Former Egyptian National Anthem (1960–1979).ogg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo БГДЖ (thảo luận · đóng góp) 01:52, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 139. Bordighera: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 183.80.156.132 (thảo luận · đóng góp) 01:56, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 140. Trigonotarbida: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 2402:800:634F:FE63:804B:C4F5:3A62:1465 (thảo luận · đóng góp) 02:09, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 141. Còn cái lịt: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4802:139:A7C0:4105:D549:F53C:C75 (thảo luận · đóng góp) 03:28, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 142. Lyssavirus dơi Úc: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:4802:139:A7C0:4105:D549:F53C:C75 (thảo luận · đóng góp) 03:29, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 143. Cúp Polynesia 1994: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:63A3:B262:C8C4:859F:BD4E:989 (thảo luận · đóng góp) 04:34, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 144. Kitamura Takumi: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:4415:16F0:2028:3E56:8330:82FB (thảo luận · đóng góp) 04:47, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 145. Play Together: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4802:A204:2B40:D433:7637:6547:76D1 (thảo luận · đóng góp) 09:15, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 146. Tuyến vị: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.2.72.109 (thảo luận · đóng góp) 00:40, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 147. DILIGO HOLDINGS - TỬ TẾ TỪ TÂM: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 14.232.243.151 (thảo luận · đóng góp) 03:49, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 148. Thảo luận:DILIGO HOLDINGS - TỬ TẾ TỪ TÂM: CSD C8 ({{db-talk}}) 04:15, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 149. Trương Diệu: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2902702363100516&id=1964841390219956&__tn__=%2AW-R}; đã thông báo Phương Anh Duy (thảo luận · đóng góp) 04:23, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 150. Thành viên:2001:EE0:4D86:CED0:382A:829B:720B:DE72/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 08:08, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 151. Thành viên:NGUOC ORGANIZATION/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:29, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 152. Wikipedia:Thảo luận/KIM SON WINE: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hung9966123 (thảo luận · đóng góp) 09:38, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 153. The Model At Home Cycle 1: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 14:19, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 154. Jaya Bhadravarman III: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4803:FDFC:EE0:8D3C:FDCB:F4C2:7036 (thảo luận · đóng góp) 14:20, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 155. : CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:4041:6BB6:9109:F278:E650:185 (thảo luận · đóng góp) 05:58, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 156. DILIGO HOLDINGS - TỬ TẾ TỪ TÂM: multiple criteria (C4, C9); requested creation protection (salting); đã thông báo LIPZO (thảo luận · đóng góp) 01:28, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 157. Súng trường Berdan: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://m.facebook.com/dongtaykimcodanviet/photos/a.589953501510813/980666672439492/?type=3}; đã thông báo 59.153.220.249 (thảo luận · đóng góp) 01:34, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 158. Lõi trong cùng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4802:7016:70A0:E887:AB04:7E5A:B534 (thảo luận · đóng góp) 01:37, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 159. Thảo luận:DILIGO HOLDINGS - TỬ TẾ TỪ TÂM: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:29, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 160. Bảo vệ bộ nhớ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Huynguyen736vn (thảo luận · đóng góp) 02:46, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 161. Landspace picture: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Văn Trung Hoàng Anh (thảo luận · đóng góp) 06:15, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 162. Cara Phương: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 07:24, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 163. Nokia T20: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Phong Phong Nguyen (thảo luận · đóng góp) 07:24, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 164. John Kay: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 59.153.253.26 (thảo luận · đóng góp) 08:34, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 165. Monsieur tuna: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Tò zăn Bịt (thảo luận · đóng góp) 10:22, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 166. Nghệ sĩ Trọng Nhân - Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo LazyRiver246 (thảo luận · đóng góp) 10:23, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 167. Hóa thực vật học: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4803:A0B3:A20:9C3F:A376:1D0F:26AB (thảo luận · đóng góp) 13:37, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 168. Wikipedia:Trách nhiệm giải trình: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Aiphabet (thảo luận · đóng góp) 15:31, ngày 20 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 169. Tập tin:Phương Hồng Quế.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Kenznguyen06 (thảo luận · đóng góp) 01:16, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 170. LIPZO: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:04, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 171. Ngân sách của NASA: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:4800:6367:3314:4515:F5FC:7E0B:5EA4 (thảo luận · đóng góp) 02:36, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 172. Tập tin:TKSIC.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Tksicltd (thảo luận · đóng góp) 03:30, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 173. TKSIC - ứng dụng đầu tư thông minh: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tksicltd (thảo luận · đóng góp) 03:31, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 174. Tập tin:TKSIC-logo.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Tksicltd (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 175. Thảo luận:TKSIC - ứng dụng đầu tư thông minh: CSD C8 ({{db-talk}}) 03:44, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 176. Bùi Huy Tùng: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.167.41.133 (thảo luận · đóng góp) 03:45, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 177. Quang Rambo: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.171.70.146 (thảo luận · đóng góp) 10:34, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 178. Poppy Playtime: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Vũ Hải Nguyên (thảo luận · đóng góp) 11:43, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 179. Lôi Chấn Tử: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://m.facebook.com/mythologiest/photos/a.2330068310361711/2330069087028300/}; đã thông báo 171.236.91.164 (thảo luận · đóng góp) 14:39, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 180. Ngô Trà My: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Nguyễn Kim Vàng (thảo luận · đóng góp) 14:44, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 181. Box gaming: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4800:74D5:DED0:C0F1:D17D:94EB:DCFD (thảo luận · đóng góp) 15:55, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 182. Visnchool: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 171.227.248.182 (thảo luận · đóng góp) 01:50, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 183. Thành viên:2001:EE0:5636:6AC0:E547:9B41:5634:8539/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:53, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 184. CONCACAF Champions League: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4800:270F:D7B7:B964:D326:A08F:6AD3 (thảo luận · đóng góp) 01:54, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 185. Robin Warren: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 118.68.100.35 (thảo luận · đóng góp) 01:58, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 186. Viêm Loét Dạ Dày Hành Tá Tràng: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:4802:35E:1540:6463:14BB:6943:A888 (thảo luận · đóng góp) 03:00, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 187. Quách Cự: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://gxtanhuong.net/cai-hieu-cua-quach-cu/}; đã thông báo Vendepzai (thảo luận · đóng góp) 03:36, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 188. Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 113.160.162.62 (thảo luận · đóng góp) 04:10, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 189. Thành viên:2001:EE0:43CC:1F00:835:7A3C:C527:C4EC/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 05:05, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 190. Impregnochelys: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 125.235.239.198 (thảo luận · đóng góp) 09:23, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 191. Toàn Bộ Tất Cả Các Hơi Thở Tồn Tại Trong Kimetsu no Yaiba: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6310:C3C8:8D6F:A0ED:8F82:8BE (thảo luận · đóng góp) 13:52, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 192. Chắn: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://sentayho.com.vn/cach-choi-danh-chan.html}; đã thông báo 118.70.181.105 (thảo luận · đóng góp) 01:17, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 193. Toàn Bộ Tất Cả Các Loại Hơi Thở Trong Kimetsu No Yaiba: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo OgawaHanzo (thảo luận · đóng góp) 02:31, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 194. Đào Trinh: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Đào Trinh Nhất}; đã thông báo 2402:800:6105:586E:8955:B4AF:B2F8:5F13 (thảo luận · đóng góp) 07:11, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 195. National anthem of Northern Ireland: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:5579:2930:CDA7:5A84:7968:92EE (thảo luận · đóng góp) 09:53, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 196. Gioan baotixita Nguyễn Minh Đức, O.P: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Optunguyen (thảo luận · đóng góp) 10:36, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 197. Montedio Yamagata: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.71.120.52 (thảo luận · đóng góp) 11:40, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 198. TYT Đài Phong Thiếu Niên Đoàn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61ED:7D8:21C4:2B80:4797:7A07 (thảo luận · đóng góp) 13:47, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 199. Thành viên:2402:800:61ED:7D8:21C4:2B80:4797:7A07/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 13:53, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 200. Công ty cổ phần Đô Thị Thông Minh Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:03, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 201. Người phụ nữ đẹp nhất thế giới: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hedy Lamarr} 03:07, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 202. Ái lão: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Akatsumeomeo (thảo luận · đóng góp) 08:53, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 203. Lê Bảo: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6117:AEFD:4D95:C800:4C39:B6AE (thảo luận · đóng góp) 14:32, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 204. Phương pháp thấm Northern: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 02:25, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 205. Thành viên:1.52.127.63/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 02:28, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 206. Thành viên:Thienga1011: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 02:28, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 207. IPod Classic: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://amp.techz.vn/1-914-1-apple-khai-tu-ipod-classic-cung-nhin-lai-mot-huyen-thoai-bvk-ylt39995.html}; đã thông báo 2405:4803:B4B0:51B0:7132:B1C8:C1B1:2B5D (thảo luận · đóng góp) 02:46, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 208. Monogenea: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4644:FFD0:6C0F:F44C:B6EF:E7E (thảo luận · đóng góp) 04:33, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 209. Vendobionta: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Buinguyentiendung8771 (thảo luận · đóng góp) 05:13, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 210. Abdallah Laden: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2402:800:6279:55F4:89C5:2231:3E2C:6A9D (thảo luận · đóng góp) 08:10, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 211. Thành viên:115.75.80.243/Nháp: CSD TV1 ({{db-tvyeucauxoa}}) 09:26, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 212. Cristiano Biraghi: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4386:1AC0:BD9D:7FA:94D:97AD (thảo luận · đóng góp) 13:51, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 213. Thành viên:2402:800:6216:269F:B9AD:984:916C:375C: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:41, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 214. .357 magnum: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo Bonthefox3 (thảo luận · đóng góp) 11:28, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 215. Danh sách khách mời tham gia Running man: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 42.119.174.168 (thảo luận · đóng góp) 14:44, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 216. Lee Si-won: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2402:800:61B1:38E2:C8EA:B219:9683:1D77 (thảo luận · đóng góp) 16:29, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 217. Trần Đình HIếu - DINHHIEUDACA: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo DINHHIEUDAICA1 (thảo luận · đóng góp) 01:35, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 218. Trần đình hiếu: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo DINHHIEUDAICA1 (thảo luận · đóng góp) 01:36, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 219. Khủng bố ở Vương quốc Anh: CSD C7 ({{db-author}}) 01:40, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 220. HùngMinh2014: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 171.224.177.216 (thảo luận · đóng góp) 03:48, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 221. Đội bóng 9g dục tú: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2405:4800:74C6:1CE6:7027:3542:53D2:7790 (thảo luận · đóng góp) 12:06, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 222. Max von Gruber: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:62DB:8226:D00:6735:914C:50FE (thảo luận · đóng góp) 15:00, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 223. Nghĩa Lương: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Nghiãaaaaaaaaa (thảo luận · đóng góp) 15:37, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 224. RTU: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6113:3C19:64D2:190A:2F21:A284 (thảo luận · đóng góp) 00:49, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 225. Nghệ Sĩ Ưu Tú Minh Sang: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://tuoitre.vn/nsut-minh-sang-ong-diep-cua-mien-dat-phuc-qua-doi-20211227232902402.htm} {C13 url2: https://www.baocamau.com.vn/van-hoa/nsut-minh-sang-canh-chim-khong-moi-47903.html} 00:52, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 226. Thành viên:2001:EE0:53AC:3C10:1C5A:6CFF:FEF1:F8DE/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 00:54, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 227. LÊ THIẾU NHƠN: CSD C13 ({{db-copyvio}}) 00:57, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 228. Tập tin:Pháp.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Yellow De Tokiwa Globe (thảo luận · đóng góp) 01:11, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 229. Spacespeaker: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 116.110.41.175 (thảo luận · đóng góp) 01:17, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 230. Odii là gì? kiến thức cần biết khi sử dụng Odii: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Odiiplatform (thảo luận · đóng góp) 01:24, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 231. Yehfrgyur: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 171.231.7.15 (thảo luận · đóng góp) 02:58, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 232. Kamito: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:58, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 233. Kim Doyoung (2003): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:63AC:A1D6:5813:2050:71CD:7F7A (thảo luận · đóng góp) 03:20, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 234. Nguyễn Hội Tường Vinh: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 27.3.86.65 (thảo luận · đóng góp) 04:33, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 235. Nghĩa Lương: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Nghiãaaaaaaaaa (thảo luận · đóng góp) 04:36, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 236. Cầu Bến Nghé: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo 2402:800:6375:F363:1036:E388:CEE6:7A35 (thảo luận · đóng góp) 04:40, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 237. Bách khỉ: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6117:FCE1:C976:85E6:612D:FFAA (thảo luận · đóng góp) 08:06, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 238. Dr. Nicolas Kokkalis: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 08:09, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 239. Hảo hán: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.186.192.232 (thảo luận · đóng góp) 11:30, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 240. Immanuel Nobel: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61B1:1BEE:45B4:C32B:5A3D:AB5A (thảo luận · đóng góp) 15:42, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 241. Thành viên:Apple.com: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}); đã thông báo 2405:4803:C898:7440:5C7A:B8A5:61DF:C230 (thảo luận · đóng góp) 02:45, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 242. Mr. Thanh Nguyễn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 171.239.186.45 (thảo luận · đóng góp) 09:40, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 243. Terabit: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Yyyghd3 (thảo luận · đóng góp) 14:17, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 244. Ngạn Hy: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Yanxionly Vietnam Fanpage (thảo luận · đóng góp) 02:26, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 245. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}); đã thông báo 14.162.71.37 (thảo luận · đóng góp) 11:34, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 246. Lô cốt của giặc: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 118.71.135.179 (thảo luận · đóng góp) 11:35, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 247. Thành viên:Bộ Công Thương (Việt Nam): CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 13:06, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 248. Nguyễn Long Nhật: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Raap32e1 (thảo luận · đóng góp) 13:24, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 249. Thảo luận:Van an toàn Leser: CSD C8 ({{db-talk}}) 14:51, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 250. Đường cao tốc 88 Olympic: CSD C7 ({{db-author}}) 00:54, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 251. Tập tin:Nellys Pimental, Hoa hậu Trái Đất 2019.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo Hoangminhloc (thảo luận · đóng góp) 01:07, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 252. Tập tin:Hoàng Hạnh tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo Hoangminhloc (thảo luận · đóng góp) 01:08, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 253. Tập tin:Hoàng Hạnh, Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2019.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo Hoangminhloc (thảo luận · đóng góp) 01:09, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 254. Pila polita: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6379:4761:C40E:E1F9:EAC3:4AB7 (thảo luận · đóng góp) 02:14, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 255. Thiên sứ 99: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Nguyễn Khánh An 02112006 (thảo luận · đóng góp) 02:14, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 256. Bride of the century: CSD C2 ({{db-test}}) 02:15, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 257. Ngẫu nghiên: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 123.24.31.28 (thảo luận · đóng góp) 07:54, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 258. Thảo luận:Ngẫu nghiên: CSD C8 ({{db-talk}}) 07:57, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 259. Like Minds: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.3.89.224 (thảo luận · đóng góp) 10:14, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 260. Cao đẳng Trinity, Cambridge: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.3.89.224 (thảo luận · đóng góp) 10:15, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 261. Bryne FK: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 183.80.244.89 (thảo luận · đóng góp) 11:37, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 262. Tập tin:Silk Road Logo.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Nguyên Paimon (thảo luận · đóng góp) 15:05, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (UTC)

January 2022Sửa đổi

 1. PITO: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 14:52, ngày 1 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2. Thành viên:2405:4802:A127:CB30:69FC:ABB5:50:F99/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 14:55, ngày 1 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3. Máng lưới: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Tuan242sg (thảo luận · đóng góp) 06:34, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 4. Scp 409: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://m.facebook.com/hoighiencreepypasta/photos/mã-đối-tượng-scp409tên-vật-thể-tinh-thể-truyền-nhiễmcấp-độ-phân-loại-keter-cực-k/734336610074812/}; đã thông báo 2402:800:620F:E0E7:6511:C8E2:A861:CB77 (thảo luận · đóng góp) 13:57, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 5. Người gánh nước: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 14.231.89.180 (thảo luận · đóng góp) 13:59, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 6. Người gánh nước: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://vansu.net/cung-bao-binh.html}; đã thông báo 14.231.89.180 (thảo luận · đóng góp) 14:00, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 7. Kaurwaki: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 27.78.112.157 (thảo luận · đóng góp) 15:21, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 8. Thành viên:14.252.124.139/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 02:11, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 9. Tập tin:Space Navy Magazine.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Jayntt90 (thảo luận · đóng góp) 02:12, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 10. Y LA SAR: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); requested creation protection (salting); đã thông báo 2405:4802:622E:4780:A895:CEE:97F9:936D (thảo luận · đóng góp) 02:19, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 11. Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang/: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Ylasar (thảo luận · đóng góp) 02:24, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 12. DJ Thành PC: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo NguoiBienTap (thảo luận · đóng góp) 04:08, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 13. Tanya Roberts: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6234:C377:51D4:B5BE:A3B5:2211 (thảo luận · đóng góp) 09:21, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 14. Nhà xuất bản Tân Dân: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 1.52.192.52 (thảo luận · đóng góp) 13:06, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 15. Sơn ca đồng cỏ: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: vn/ho-son-ca-la-gi-chi-tiet-ve-ho-son-ca-moi-nhat-2021 https://ladigi. vn/ho-son-ca-la-gi-chi-tiet-ve-ho-son-ca-moi-nhat-2021}; đã thông báo 113.179.220.93 (thảo luận · đóng góp) 13:11, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 16. : CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:61EE:AC33:70BB:F65D:D397:3947 (thảo luận · đóng góp) 13:34, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 17. Hồ Tấn Đạt: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Trung Thần (thảo luận · đóng góp) 13:35, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 18. Benjamin Tyler Henry: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 42.112.239.175 (thảo luận · đóng góp) 14:41, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 19. Pneumodesmus newmani: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 113.165.146.85 (thảo luận · đóng góp) 14:50, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 20. Tập tin:Abena Appiah.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Nguyễn Minh Thắng Kanto (thảo luận · đóng góp) 02:28, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 21. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Phú Mỹ Hưng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://sanphumyhung.com/gioi-thieu.html}; đã thông báo Kimthoaprhcm (thảo luận · đóng góp) 02:59, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 22. Khu dân cư Gia Hoà: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Henry new (thảo luận · đóng góp) 04:26, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 23. Bo Burnham: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 1.53.219.136 (thảo luận · đóng góp) 07:23, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 24. Xe Thiết Giáp Stryker: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:48CC:5F50:11C:B503:5A43:9989 (thảo luận · đóng góp) 07:25, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 25. Techvify: multiple criteria (BV1, BV4, C12); đã thông báo 113.190.242.67 (thảo luận · đóng góp) 10:03, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 26. Thành viên:2001:EE0:7B22:19C0:CC07:D78:EF2D:C493/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 11:26, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 27. Thành viên:Vothihoangduyen-Traotangvavinhdanh: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 14:54, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 28. Thành viên:1.55.63.16/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 15:33, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 29. Qiviut: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6343:B760:9D2A:F90E:613F:923A (thảo luận · đóng góp) 01:31, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 30. Mai Tiến Luật: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Hieunq.bigbosslaw (thảo luận · đóng góp) 01:42, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 31. Chinh phục lần đầu: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4803:FF35:BC90:8038:66B3:C92B:65D9 (thảo luận · đóng góp) 02:20, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 32. Mooocos: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Moocosvn (thảo luận · đóng góp) 02:26, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 33. Sự trưởng thành và chết đi của các ngôi sao khác nhau: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:4F87:ACA0:F07D:E9F8:EBAF:D39 (thảo luận · đóng góp) 04:52, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 34. BAE System: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:63A6:9D5D:2CEC:D2A3:315E:17A1 (thảo luận · đóng góp) 05:01, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 35. Forever Bedding: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Foreverbedding (thảo luận · đóng góp) 05:47, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 36. Kaopiz: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Chihuong bk (thảo luận · đóng góp) 05:49, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 37. Thú săn mồi: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:629D:24D8:E01A:E60D:1C49:A470 (thảo luận · đóng góp) 06:19, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 38. BloxFruit: CSD C2 ({{db-test}}) 13:54, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 39. Dầu gấc ép lạnh: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Moocosvn (thảo luận · đóng góp) 04:47, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 40. Carnosauria: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wiki2th.com/vi/Carnosauria}; đã thông báo 2402:800:6313:CED4:3C0C:4E3A:7F1C:D22E (thảo luận · đóng góp) 06:15, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 41. Thảo luận:Trần Đình Tuyên: CSD C8 ({{db-talk}}) 07:40, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 42. Thành viên:113.185.76.23: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:00, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 43. Thành viên:14.168.125.126/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:01, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 44. Game 24h (Trang web): multiple criteria (BV1, BV4); đã thông báo Trungnguyent24h (thảo luận · đóng góp) 03:17, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 45. Monsieur Tuna: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:4161:EFE7:F049:46A8:FAB:68F6 (thảo luận · đóng góp) 04:06, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 46. Dầu gấc ép lạnh gavi: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Moocosvn (thảo luận · đóng góp) 04:07, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 47. Tiểu sử Nguyễn Như Uyên: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Nguyễn Như Giang (thảo luận · đóng góp) 04:49, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 48. J.B.LocNhan: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4802:B2F7:B000:545D:8CEA:6FBF:6112 (thảo luận · đóng góp) 04:53, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 49. Romeu Pellicciari: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 42.118.0.7 (thảo luận · đóng góp) 06:24, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 50. Reapers Team: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: BTS}; đã thông báo 59.153.220.231 (thảo luận · đóng góp) 13:58, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 51. Lezpich: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 123.26.74.88 (thảo luận · đóng góp) 14:04, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 52. Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4101:449C:A50F:4B11:3A3C:6A86 (thảo luận · đóng góp) 00:34, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 53. Số phận trớ trêu của bọn genZ thích tẩy xóa kí ức: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2405:4802:35C:28C0:E9F2:2B28:2DD0:9954 (thảo luận · đóng góp) 12:23, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 54. Thành viên:2402:800:623C:D85B:6589:B9D2:6CEB:9571/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 14:56, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 55. NGC 4676A: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.248.126.30 (thảo luận · đóng góp) 03:14, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 56. Tập tin:Đồng Sỹ Hiền năm 2008.jpeg (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Đồng Sỹ Hiền năm 2008.jpg} 03:16, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 57. Godzilla Junior: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Le Nick phụ Duy (thảo luận · đóng góp) 03:17, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 58. Tống Gia Vỹ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Tống Gia Vỹ (thảo luận · đóng góp) 03:47, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 59. Five Nights At Freddy's :Security Breach: CSD C7 ({{db-author}}) 04:54, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 60. Thanh Duy: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.228.255.5 (thảo luận · đóng góp) 06:22, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 61. Liz Rose: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.239.91.136 (thảo luận · đóng góp) 06:30, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 62. Trương Thảo Nhi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 14.228.255.5 (thảo luận · đóng góp) 06:30, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 63. Shopshare: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyenchau250496 (thảo luận · đóng góp) 10:07, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 64. Trịnh Thị Mai Phương: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 115.73.210.106 (thảo luận · đóng góp) 11:39, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 65. Anh hùng lấp lỗ châu mai: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2405:4803:FEA4:4250:D475:75FA:103F:D42B (thảo luận · đóng góp) 14:30, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 66. Quân lội nhân dân Nào Cai: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2405:4803:FEA4:4250:D475:75FA:103F:D42B (thảo luận · đóng góp) 14:32, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 67. Vi Thị Đông: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2600:1700:A4A0:D940:7C68:8767:671F:F1E9 (thảo luận · đóng góp) 00:55, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 68. Lươn lẹo: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.68.4.211 (thảo luận · đóng góp) 01:04, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 69. PAGE1: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 58.97.206.204 (thảo luận · đóng góp) 01:38, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 70. IFFHS: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 27.3.89.224 (thảo luận · đóng góp) 02:50, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 71. Lancaster Legacy Quận 1: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lancasterlegacy (thảo luận · đóng góp) 03:14, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 72. Thành viên:Phanvanvivn1: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:28, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 73. Dương Domic: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Kayinkey (thảo luận · đóng góp) 04:25, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 74. Hữu Toàn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Máy phát điện Hữu Toàn (thảo luận · đóng góp) 07:20, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 75. Thảo luận:Hữu Toàn: CSD C8 ({{db-talk}}) 07:26, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 76. Maxime Godart: CSD C13 ({{db-copyvio}}); đã thông báo 2402:800:61B3:5C42:3C35:23D1:6E3A:61DD (thảo luận · đóng góp) 08:12, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 77. Đặng Tuấn Chinh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://suckhoedoisong.vn/dao-dien-dang-tuan-chinh-tu-bo-xuong-di-dong-thanh-nam-than-169195793.htm}; đã thông báo 2001:EE0:555E:9170:3040:BBB1:47D3:90B3 (thảo luận · đóng góp) 12:21, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 78. Vòng Henle: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6130:F1FE:406E:1A98:3139:DE4D (thảo luận · đóng góp) 15:20, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 79. Sức khỏe Adolf Hitler: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:515E:4D20:C993:3A04:A29F:7141 (thảo luận · đóng góp) 01:06, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 80. Tập tin:Global iodized salt logo.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Tinhoctre78786 (thảo luận · đóng góp) 01:07, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 81. Tập tin:University of London.svg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Zymethyang (thảo luận · đóng góp) 01:08, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 82. 593 (số): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Windows10version21H2 (thảo luận · đóng góp) 02:38, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 83. Nhật ký: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:53B6:1970:D889:82C4:ECA0:E83B (thảo luận · đóng góp) 03:20, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 84. Lợi ích của việc bảo trì máy photo định kỳ: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4802:9009:C700:35C9:9B19:BA79:C5C9 (thảo luận · đóng góp) 03:21, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 85. : CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.244.224.68 (thảo luận · đóng góp) 09:27, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 86. Thành viên:113.185.46.159/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 09:41, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 87. Lang lợi: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.162.166.199 (thảo luận · đóng góp) 10:04, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 88. Giấc mơ lớn vô hạn tuần hoàn: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4800:257D:4AB3:851A:3C0A:F528:D0D5 (thảo luận · đóng góp) 12:08, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 89. SpaceSpeakers: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:46EF:9110:25EF:1429:6AD:8CA1 (thảo luận · đóng góp) 14:59, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 90. Thành viên:113.185.46.159/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 15:00, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 91. Lớp Vỏ hai mảnh: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2402:800:61CD:97BC:B1:EAA4:DE7A:E341 (thảo luận · đóng góp) 15:12, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 92. Bộ san hô vách đáy: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2402:800:61CD:97BC:B1:EAA4:DE7A:E341 (thảo luận · đóng góp) 15:31, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 93. Canina: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2402:800:61CD:97BC:B1:EAA4:DE7A:E341 (thảo luận · đóng góp) 15:31, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 94. Lớp Vỏ hai mảnh: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2402:800:61CD:97BC:B1:EAA4:DE7A:E341 (thảo luận · đóng góp) 15:32, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 95. Action-adventure: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:611A:9381:7DAB:70B8:F763:3C8B (thảo luận · đóng góp) 02:56, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 96. Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới FIFA Online 4 khu vực châu Á (vòng 3): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4391:AEF0:C0AA:22F:FFEE:927D (thảo luận · đóng góp) 02:57, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 97. Thành viên:2402:800:63A8:F1AD:D4D3:D793:61BF:CF8F: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 03:02, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 98. Chiêm tinh học phương Tây: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:63B6:D0DD:45F1:7BB7:BF47:24C8 (thảo luận · đóng góp) 03:03, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 99. Thảo luận:Dnudecor: CSD C8 ({{db-talk}}) 07:21, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 100. Bùi Ngọc Phùng: multiple criteria (BV1, BV4); đã thông báo 118.71.152.7 (thảo luận · đóng góp) 07:35, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 101. Xe điều khiển từ xa: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 123.23.100.238 (thảo luận · đóng góp) 08:20, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 102. Penthesilea: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 180.93.20.17 (thảo luận · đóng góp) 08:34, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 103. Vy Le (Le Hoang Uyen Vy): multiple criteria (BV4, C12); đã thông báo Maimai96 (thảo luận · đóng góp) 09:11, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 104. Vy Le: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 09:11, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 105. Kawasaki C-1: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:63EB:9BA4:DCEC:3D5D:3F71:13E3 (thảo luận · đóng góp) 13:06, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 106. EXTRA: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:63EB:9BA4:DCEC:3D5D:3F71:13E3 (thảo luận · đóng góp) 13:16, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 107. Trong các triều đại phong kiến của trung quốc triều đại nào phát triển cực thịnh nhất: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:63B7:F769:C8F3:A154:55EC:6946 (thảo luận · đóng góp) 15:07, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 108. Madsen M50: CSD C7 ({{db-author}}) 01:13, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 109. Thành viên:113.185.43.157/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:17, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 110. Thành viên:113.185.46.151/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:17, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 111. Thành viên:113.185.44.239/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:17, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 112. Thành viên:2402:800:617F:6FBA:A0F9:1F5E:2F9E:103C/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:17, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 113. Kha Vãng Huy (Đại tá, Quân lực VNCH): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Khatuoanh (thảo luận · đóng góp) 01:52, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 114. Những ngôi sao xa xôi: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.167.116.128 (thảo luận · đóng góp) 02:09, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 115. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Amydawsoncalvert (thảo luận · đóng góp) 02:51, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 116. Hệ thần kinh ruột: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.vinmec.com/vi/tieu-hoa-gan-mat/thong-tin-suc-khoe/he-tieu-hoa-bo-nao-thu-2-cua-co/}; đã thông báo Aether-dragon (thảo luận · đóng góp) 03:15, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 117. Nguyễn Hóa: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Trkt (thảo luận · đóng góp) 03:48, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 118. Phân bộ Sẻ: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Trota123 (thảo luận · đóng góp) 09:13, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 119. Soccer League 2022: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 10:06, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 120. Đại dịch COVID-19 tại Hà Nội: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6341:7996:F57D:76A5:DFC4:3F86 (thảo luận · đóng góp) 14:01, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 121. Soccer League 2022: CSD C2 ({{db-test}}) 01:03, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 122. Hoa hậu Toàn cầu: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61C5:B493:F17D:9B6:6DFD:DB20 (thảo luận · đóng góp) 01:06, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 123. Xuất khẩu lao động: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://luatduonggia.vn/xuat-khau-lao-dong-la-gi-noi-dung-va-cac-hinh-thuc-xuat-khau-lao-dong/} 01:08, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 124. Bee Linh - Thương hiệu cung cấp mật ong uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Cam kết mật nguyên chất 100%, không pha tạp chất & hoá chất.: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Haung24 (thảo luận · đóng góp) 03:33, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 125. Thành viên:Nguthidunghoinhieunha: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}); đã thông báo 101.99.14.225 (thảo luận · đóng góp) 06:55, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 126. Hughes Helicopters: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4F04:6850:D50C:F556:E2A2:FC96 (thảo luận · đóng góp) 06:57, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 127. Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/TÊN BÀI VIẾT: Rouves: CSD C2 ({{db-test}}) 07:02, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 128. Hoctot: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:37, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 129. Tập tin:1641917694-90239c8628eb21289103c2261b53cbb2-width464height547.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyen Khang 1965 (thảo luận · đóng góp) 12:58, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 130. Dương Đức Hiền (đường Hà Nội): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4802:198:CEA0:D440:5F38:46AB:A3B7 (thảo luận · đóng góp) 02:15, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 131. Tập tin:Nguyen-con-11122a.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyen Khang 1965 (thảo luận · đóng góp) 02:18, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 132. Adana Demirspor: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:611A:B45C:758D:52C9:B03D:C90A (thảo luận · đóng góp) 02:46, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 133. Ayano aishi: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Uyencuteahihi (thảo luận · đóng góp) 11:28, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 134. Ngôn ngữ tại Myanmar: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:484E:A370:7151:CC30:2347:3E12 (thảo luận · đóng góp) 15:18, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 135. Chiến tranh Nguyên Mông-Pagan lần 1: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Lịch sử Myanmar}; đã thông báo 2001:EE0:484E:A370:7151:CC30:2347:3E12 (thảo luận · đóng góp) 15:26, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 136. Người Pyu: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Các thị quốc Pyu}; đã thông báo 2001:EE0:484E:A370:7151:CC30:2347:3E12 (thảo luận · đóng góp) 15:28, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 137. IS-2 Model: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.242.249.74 (thảo luận · đóng góp) 15:34, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 138. Thuyết siêu dây: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://thienvanhanoi.org/thuyet-sieu-day-niem-hy-vong-cua-vat-ly-the-ky-21/}; đã thông báo KiệttheIVT (thảo luận · đóng góp) 16:01, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 139. Hồ trên núi: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Hoangduytuong (thảo luận · đóng góp) 02:12, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 140. Phiên tòa quân sự: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:5261:8AA0:E5D6:443B:7F81:BE7B (thảo luận · đóng góp) 05:31, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 141. Hachishakusama: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Uyencuteahihi (thảo luận · đóng góp) 06:10, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 142. Cưỡng cầu: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 125.235.238.234 (thảo luận · đóng góp) 09:43, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 143. Trận pháp huyền cơ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6125:1DEE:4D3D:E5BD:85E3:99CA (thảo luận · đóng góp) 14:20, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 144. Bodoro: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Luvthuw (thảo luận · đóng góp) 14:27, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 145. Số điện thoại ở Afghanistan: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6235:92D8:8099:A71F:A9D5:E3B3 (thảo luận · đóng góp) 01:32, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 146. Di chúc và lời trăn trối cuối cùng của Adolf Hitler: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6238:E613:75ED:32C8:4A76:E7D3 (thảo luận · đóng góp) 01:47, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 147. Bonfoh Abass: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Nguyễn Lê Phúc Nguyên (thảo luận · đóng góp) 01:53, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 148. Phong trào Cứu tế Ái quốc: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Nguyễn Lê Phúc Nguyên (thảo luận · đóng góp) 01:53, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 149. Vùng Tibesti: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Nguyễn Lê Phúc Nguyên (thảo luận · đóng góp) 01:54, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 150. Duofold: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:5771:1930:8D54:7E99:963E:B43B (thảo luận · đóng góp) 02:00, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 151. Chiếc xe đạp màu xanh: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:61B1:2D68:693B:672D:B04:F899 (thảo luận · đóng góp) 02:01, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 152. Phân bộ Sẻ: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo Trota123 (thảo luận · đóng góp) 02:55, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 153. Thảo luận:Phân bộ Sẻ: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo Trota123 (thảo luận · đóng góp) 02:56, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 154. Phạm Kim Dung: multiple criteria (BV1, BV4); đã thông báo 2402:800:6313:81:4581:8E10:FE83:907A (thảo luận · đóng góp) 06:29, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 155. Maria aleksandrovna pushkina: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 123.16.237.133 (thảo luận · đóng góp) 07:52, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 156. Doki Doki Takeover: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo DucDuy33A (thảo luận · đóng góp) 07:54, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 157. Kristijonas Donelaitis: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 1.55.37.255 (thảo luận · đóng góp) 08:08, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 158. Sát thủ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.243.106.66 (thảo luận · đóng góp) 08:10, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 159. Khuất Anh Việt: multiple criteria (BV4, C2); đã thông báo Vietanh0310 (thảo luận · đóng góp) 08:11, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 160. Thuật làm đồ gốm: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 42.112.83.206 (thảo luận · đóng góp) 08:32, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 161. Thảo luận:McDonnell Douglas Phantom phục vụ ở Anh: CSD C8 ({{db-talk}}) 12:03, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 162. Wikipedia:Chỉ có thể là do: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 01:35, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 163. Thảo luận Wikipedia:Chỉ có thể là do: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 01:36, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 164. Lịch sử phá thai: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Bacsituvan (thảo luận · đóng góp) 02:09, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 165. Chẩn đoán siêu âm y tế: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Bacsituvan (thảo luận · đóng góp) 02:10, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 166. Phytotelmata: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.232.17.168 (thảo luận · đóng góp) 02:47, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 167. S dài: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4D43:A970:5DF:6909:344:B7AB (thảo luận · đóng góp) 03:37, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 168. AJ Lee: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wiki2th.com/vi/April_Mendez}; đã thông báo Tanluu1234 (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 169. Wikipedia:Tiểu sử người đang sống/Trợ giúp: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Quanlichoi (thảo luận · đóng góp) 03:43, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 170. Long Trời Lở Đất: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Ducthien610 (thảo luận · đóng góp) 03:46, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 171. Mei Reed (Mikoto Heinz): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Ersoya Shika (thảo luận · đóng góp) 03:46, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 172. Sỹ Danh Vinh: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Danhhieu2801 (thảo luận · đóng góp) 04:22, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 173. Sỹ Danh Hiếu: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Danhhieu2801 (thảo luận · đóng góp) 04:23, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 174. Giải vô địch hề thế giới 2018: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Gianghobanthoigian (thảo luận · đóng góp) 04:25, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 175. Quảng cáo tại Việt Nam: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61CD:4FE2:AD34:D561:2A5A:950D (thảo luận · đóng góp) 04:28, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 176. ND Gaming: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 14.226.7.124 (thảo luận · đóng góp) 04:28, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 177. Phi Huyền Trang: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Phi Huyền Trang}; đã thông báo 2405:4802:171:CB10:8181:4E4C:C069:822 (thảo luận · đóng góp) 06:29, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 178. Thảo luận:Dãy tỉ số bằng nhau: CSD C8 ({{db-talk}}) 08:46, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 179. Mistress Death: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://fandom.vn/mcu/mistress-death/}; đã thông báo 116.110.43.112 (thảo luận · đóng góp) 09:29, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 180. Derby Madrid: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 171.224.177.190 (thảo luận · đóng góp) 09:48, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 181. Bình Đa Secondariers: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Binh Da Secondariers (thảo luận · đóng góp) 13:42, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 182. Tú Quý nhân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 1.52.83.55 (thảo luận · đóng góp) 15:01, ngày 18 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 183. Launch: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 103.238.69.204 (thảo luận · đóng góp) 03:52, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 184. Hone Tuwhare: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:63A5:E198:F01A:CD51:1D17:7260 (thảo luận · đóng góp) 03:53, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 185. Chiết (chất lỏng): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 112.197.161.49 (thảo luận · đóng góp) 04:10, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 186. Methyl isocyanate: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:634E:4B43:1D14:6BE2:BFA0:36E8 (thảo luận · đóng góp) 06:21, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 187. Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 27.78.7.244 (thảo luận · đóng góp) 06:32, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 188. Thảo luận:Soccer League 2022: CSD C8 ({{db-talk}}) 07:26, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 189. Xa Anh Thơ (Artist): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2401:D800:7580:C4BE:BCF4:481C:7A9C:4B6 (thảo luận · đóng góp) 09:13, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 190. Nguyễn Diệu linh: CSD C3 ({{db-vandalism}}); requested creation protection (salting) 13:46, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 191. Slime mold: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.107.237.62 (thảo luận · đóng góp) 15:37, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 192. Định luật sửa đề: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.241.67.141 (thảo luận · đóng góp) 01:44, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 193. Thảo luận:Định luật sửa đề: CSD C8 ({{db-talk}}) 01:49, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 194. Đèo Bó Củng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: com.vn/?p=2598&amp http://dulichlangson. com.vn/?p=2598&amp}; đã thông báo Phuockhoa2605 (thảo luận · đóng góp) 01:52, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 195. Nhà hát Hoàng gia Đan Mạch: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 59.153.237.222 (thảo luận · đóng góp) 02:48, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 196. Tập tin:Scratch.mit.edu Homepage.JPG (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Scratch.mit.edu Homepage.JPG}; đã thông báo 42.119.81.80 (thảo luận · đóng góp) 04:35, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 197. Cộng hòa Iraq (1958–1968): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4802:273:6520:58C0:E0F8:403F:4B77 (thảo luận · đóng góp) 04:38, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 198. The Warp Effect: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:639C:CFBF:8C11:475F:3A19:7B9 (thảo luận · đóng góp) 06:04, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 199. Tài đức: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Nguyen Danh Duc Tuan (thảo luận · đóng góp) 13:43, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 200. Thành viên:Hùng sư phụ/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:54, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 201. Wladimir Köppen: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.226.24.104 (thảo luận · đóng góp) 13:55, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 202. Zweites Buch: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:63AC:FB10:345D:C017:E524:488B (thảo luận · đóng góp) 07:48, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 203. RaingurI: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Neighborz (thảo luận · đóng góp) 08:56, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 204. Nguyễn Vỹ Gia: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2405:4800:5716:F9B8:FCB3:8085:1EA:21AB (thảo luận · đóng góp) 09:48, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 205. Thành viên:LêVyPhunXăm: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:37, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 206. Maurice Antoine François Montguillot: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:495B:8DF0:4881:5211:DC81:1C4 (thảo luận · đóng góp) 14:04, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 207. Nguyễn Đình Quả: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); requested creation protection (salting); đã thông báo 14.253.242.218 (thảo luận · đóng góp) 15:38, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 208. Thành viên:Dutycast/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 00:17, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 209. Thảo luận:Yêu cầu cấp quyền/Người tự đánh dấu tuần tra: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 10:08, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 210. TEMPEST: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 117.6.132.149 (thảo luận · đóng góp) 12:32, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 211. Sự Thật Về Đảng Cộng Sản: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2001:EE0:426C:16D0:71D6:7522:CA4B:1BBB (thảo luận · đóng góp) 15:47, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 212. Tập tin:Batchthanhduy-1630931600-6625-1630931715 r 380×228.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyen Khang 1965 (thảo luận · đóng góp) 15:56, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 213. Lá thư miền Trung: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2600:1700:A4A0:D940:ADFD:E701:11D3:4057 (thảo luận · đóng góp) 01:38, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 214. Nắng đẹp miền Nam: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2600:1700:A4A0:D940:ADFD:E701:11D3:4057 (thảo luận · đóng góp) 01:39, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 215. Airspeed Ambassador: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2001:EE0:4BC6:D2C0:DD8B:BC88:EF85:50F8 (thảo luận · đóng góp) 01:39, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 216. Hạt trường: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.240.217.142 (thảo luận · đóng góp) 12:10, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 217. Tập tin:Lee Se-Young December 2021.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Laurentandreson (thảo luận · đóng góp) 12:12, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 218. Thảo luận:Tại sao trong Thiên văn học dùng năm ánh sáng để đo khoảng cách?: CSD C8 ({{db-talk}}) 14:03, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 219. Thảo luận:Dòng họ Nguyễn: CSD C8 ({{db-talk}}) 14:03, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 220. Amazen là ai?: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Amazenvn (thảo luận · đóng góp) 02:10, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 221. Thảo luận:Amazen là ai?: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:23, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 222. Leto (thần thoại): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Hà Uyên Kem (thảo luận · đóng góp) 09:19, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 223. Thành viên:Jhon Kidwen: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:39, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 224. Thảo luận:Kaopiz: CSD C8 ({{db-talk}}) 00:55, ngày 25 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 225. Miêu Bình: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 08:56, ngày 25 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 226. Rodan (phim): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61C5:3DA1:5935:5AD6:213E:F1E0 (thảo luận · đóng góp) 03:03, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 227. Em: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.71.123.197 (thảo luận · đóng góp) 03:16, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 228. Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2020: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6313:5A43:95C2:3F9:F327:B1B3 (thảo luận · đóng góp) 05:39, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 229. Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2010: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6313:5A43:95C2:3F9:F327:B1B3 (thảo luận · đóng góp) 05:40, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 230. Tập tin:Bright Purple Crab.svg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo FF Boyahh (thảo luận · đóng góp) 05:45, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 231. Tập tin:Amino-radical-3D-vdW.svg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo FF Boyahh (thảo luận · đóng góp) 05:45, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 232. Timo (Ngân hàng số): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Lê Nam Thắng 269 (thảo luận · đóng góp) 07:13, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 233. Thể loại:Động vật lưỡng cư được mô tả năm 1861: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 07:36, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 234. Thể loại:Động vật lưỡng cư được mô tả năm 1838: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 07:36, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 235. Thể loại:Động vật lưỡng cư được mô tả năm 1854: CSD TL1 ({{db-theloaitrong}}) 07:37, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 236. Mặt trận Dân tộc Giải phóng Nhân dân Khmer: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:4802:296:6510:B873:F18A:418A:657B (thảo luận · đóng góp) 13:48, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 237. Thảo luận:Tnvd: CSD C8 ({{db-talk}}) 13:52, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 238. Mạt: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4F0C:9DD0:B5C5:41BB:DCAB:38C9 (thảo luận · đóng góp) 13:56, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 239. HTĐ: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Tnvd2512 (thảo luận · đóng góp) 13:56, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 240. Thể loại:Thụt quả quất: multiple criteria (TL1, TL2); đã thông báo 2405:4802:296:6510:6D6D:4857:D8D2:1A0C (thảo luận · đóng góp) 13:59, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 241. LK: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo BDTien2207 (thảo luận · đóng góp) 14:21, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 242. Thảo luận Thành viên:171.231.215.101/nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 00:53, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 243. Lý Thế Vinh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); đã thông báo 2402:800:629E:69A6:3C03:9B39:1547:FCC6 (thảo luận · đóng góp) 01:03, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 244. Cơ quan Không gian Italia: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Nguyenbao26 (thảo luận · đóng góp) 01:04, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 245. Mothra (phim): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Le Nick phụ Duy (thảo luận · đóng góp) 01:04, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 246. Nozawa Masako: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Thanh Hải TV (thảo luận · đóng góp) 01:17, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 247. Tomita Kōsei: CSD C2 ({{db-test}}) 01:19, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 248. Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2001:EE0:5725:56F0:4D97:9E45:47E:9298 (thảo luận · đóng góp) 01:36, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 249. Hóa học cộng hóa trị động lực: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Liên kết cộng hóa trị}; đã thông báo 14.186.36.139 (thảo luận · đóng góp) 01:45, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 250. Memz.exe: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 58.186.217.33 (thảo luận · đóng góp) 02:13, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 251. Máy bay ký sự: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 42.115.1.28 (thảo luận · đóng góp) 04:12, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 252. Tập tin:La Tchadienne (instrumental) (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo 2405:4802:51F1:1810:A530:C250:9DF7:CEAE (thảo luận · đóng góp) 07:29, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 253. Tập tin:La Tchadienne (instrumental) (log): CSD TT2 ({{db-noimage}}) 07:30, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 254. Thảo luận:Elisa: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Hà Uyên Kem (thảo luận · đóng góp) 08:29, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 255. Thành viên:Albert.mikhailovich: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 13:10, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 256. Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La: CSD C7 ({{db-author}}) 13:34, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 257. Albert.Mikhailovich: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Albert.Mikhailovich (thảo luận · đóng góp) 13:40, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 258. Ranh giới: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.172.148.208 (thảo luận · đóng góp) 03:36, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 259. Rap Việt (mùa 3): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:9D80:272:28B3:918C:5603:6A87:D298 (thảo luận · đóng góp) 03:41, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 260. Dio Brando: CSD C7 ({{db-author}}) 05:44, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 261. TMA: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Tnvd2512 (thảo luận · đóng góp) 14:27, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 262. Chúc Mừng Năm Mới 2022: CSD C2 ({{db-test}}) 14:29, ngày 28 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 263. Napoleonium: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:9EFD:2239:787E:C85:A25B:5F0C (thảo luận · đóng góp) 09:15, ngày 29 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 264. Super idol: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 113.166.41.62 (thảo luận · đóng góp) 09:56, ngày 29 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 265. Mikoyan MiG-41: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.2.124.39 (thảo luận · đóng góp) 11:57, ngày 29 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 266. NGC 4650A: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 42.113.199.169 (thảo luận · đóng góp) 12:36, ngày 30 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 267. Tập tin:Flag of Vietnam (alternative version).png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Song Toàn Võ (thảo luận · đóng góp) 16:13, ngày 30 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 268. Chandrakinnara Jathakaya: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Annhienchanthuc (thảo luận · đóng góp) 02:41, ngày 31 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 269. Thảo luận Thành viên:Boieng 747-8F/nháp: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 10:39, ngày 31 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 270. SN 1917A: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4B49:9880:74B7:E5F8:8E9:2C72 (thảo luận · đóng góp) 11:24, ngày 31 tháng 1 năm 2022 (UTC)

February 2022Sửa đổi

 1. Thảo luận:Biến thái không hoàn toàn: CSD C8 ({{db-talk}}) 05:49, ngày 1 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 2. Đồng Sỹ Hiền: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Tien SD (thảo luận · đóng góp) 14:43, ngày 2 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 3. Điểm de Longchamps: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 42.115.136.228 (thảo luận · đóng góp) 14:58, ngày 2 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 4. Động mạch nách: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://vi.isecosmetic.com/wiki/Axillary_artery}; đã thông báo 2405:4802:8013:7030:E8E0:8866:674C:8456 (thảo luận · đóng góp) 15:45, ngày 2 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 5. Nhà thiết kế: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Dangvantanofficial2001 (thảo luận · đóng góp) 14:58, ngày 3 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 6. Harlow Shapley: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:7359:DB08:547E:D8E3:89D4:C360 (thảo luận · đóng góp) 03:44, ngày 4 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 7. Đài quan sát Hoàng gia: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich}; đã thông báo 2001:EE0:7359:DB08:547E:D8E3:89D4:C360 (thảo luận · đóng góp) 03:45, ngày 4 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 8. Rick Roll: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Linhly080811 (thảo luận · đóng góp) 04:56, ngày 4 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 9. Isekai Yakkyoku: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:619D:24FD:F51A:99AE:7C2E:F773 (thảo luận · đóng góp) 15:01, ngày 4 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 10. Tập tin:Screenshot 2022-02-04-22-18-03-38.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyen Khang 1965 (thảo luận · đóng góp) 15:25, ngày 4 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 11. Phan Đăng Khoa: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Phamthien051 (thảo luận · đóng góp) 15:29, ngày 4 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 12. Thảo luận:Phan Đăng Khoa: CSD C8 ({{db-talk}}) 15:33, ngày 4 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 13. DAF XG: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo LegoGamers2411 (thảo luận · đóng góp) 05:06, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 14. Vehicle simulation game: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo LegoGamers2411 (thảo luận · đóng góp) 05:06, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 15. Thảo luận:Quan hệ Việt Nam - Iceland: CSD C8 ({{db-talk}}) 05:12, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 16. Tập tin:Tomjerry.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyen Khang 1965 (thảo luận · đóng góp) 09:56, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 17. Chiêu Tiết Quý phi: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Truongtan1232 (thảo luận · đóng góp) 11:39, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 18. Results: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.3.232.42 (thảo luận · đóng góp) 14:19, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 19. Truyện ngụ ngôn về cửa sổ gãy: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.238.117.162 (thảo luận · đóng góp) 03:40, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 20. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Indonesia: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4802:51BF:37B0:CD9C:C2D6:8520:CEE3 (thảo luận · đóng góp) 03:41, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 21. 2022 AFC Women's Asian Cup knockout stage: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4802:911B:94A0:4C97:CA4B:7400:1EB8 (thảo luận · đóng góp) 03:42, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 22. Savannah Phillips: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 1.55.15.253 (thảo luận · đóng góp) 03:44, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 23. Cả và Hai (cách xưng hô): CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}); đã thông báo 2402:800:6375:40DE:6DF1:205B:5BA6:7B54 (thảo luận · đóng góp) 06:59, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 24. Giải quần vợt Mỹ Mở rộng – Đơn nữ 1987: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}) 08:20, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 25. NBA Hangtime: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 123.17.28.41 (thảo luận · đóng góp) 08:24, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 26. Apple M1: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6311:DD47:A5B9:9D8E:243A:3147 (thảo luận · đóng góp) 09:42, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 27. Lịch sử luật pháp: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6297:72DE:D4D7:E00A:AFA5:297D (thảo luận · đóng góp) 14:32, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 28. Qzone: CSD C7 ({{db-author}}) 14:37, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 29. Leto (thần thoại): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:571D:67E0:9482:D920:94EE:7124 (thảo luận · đóng góp) 14:38, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 30. Sông nước Cà Mau: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.246.179.130 (thảo luận · đóng góp) 14:40, ngày 7 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 31. Thành viên:116.110.40.92: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:02, ngày 8 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 32. Thành viên:113.185.45.27/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:02, ngày 8 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 33. Dream là ai: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4800:529F:A2C:96F:387E:4FA2:CC6C (thảo luận · đóng góp) 01:17, ngày 8 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 34. Thành viên:117.7.67.32: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:49, ngày 8 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 35. Xứ ủy Nam Bộ: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://hcma.vn/Uploads/2014/7/4/doan_thi_huong_vi.pdf} 11:25, ngày 8 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 36. NMIXX: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6205:1B12:A889:10C:FE35:89CB (thảo luận · đóng góp) 13:35, ngày 8 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 37. Quốc kỳ Đài Bắc Trung Hoa: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 15:15, ngày 8 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 38. 6 ô cửa bí ẩn: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.169.120.20 (thảo luận · đóng góp) 02:27, ngày 9 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 39. Thành viên:2001:EE0:4391:AEF0:C415:73A8:74C4:7657/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 11:26, ngày 9 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 40. Thảo luận:Wilbur and Charlotte: CSD C8 ({{db-talk}}) 14:57, ngày 9 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 41. Những điều cần nhớ( truyện hài ): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Vuongconan (thảo luận · đóng góp) 04:36, ngày 10 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 42. Thành viên:2402:800:61AE:881C:8535:5B1A:3B49:E79F/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 13:18, ngày 10 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 43. Justin Chatwin: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Hakervn25 (thảo luận · đóng góp) 14:33, ngày 10 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 44. Nguyễn Công Khải: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:6130:B99D:3982:E9EA:1506:ECE6 (thảo luận · đóng góp) 03:10, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 45. AMMU: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Buithanhnhan123 (thảo luận · đóng góp) 04:41, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 46. Thành viên:113.185.40.5/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 11:24, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 47. Thành viên:2001:EE0:4391:AEF0:C93E:87A1:9ECC:6A67/chỗ thử: multiple criteria (TV2, C3) 14:24, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 48. Marcelo Martins Moreno: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6235:836E:C055:BE9C:6FEC:9BE6 (thảo luận · đóng góp) 02:29, ngày 12 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 49. Thành viên:Niemtinbaohiemnet: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:21, ngày 12 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 50. Cảnh quan ở Tây Phương Cực Lạc: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 116.102.171.207 (thảo luận · đóng góp) 05:02, ngày 12 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 51. Nách lá: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 123.16.236.76 (thảo luận · đóng góp) 13:48, ngày 12 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 52. Duy Đực (Chính Khách): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Phanthanhdatofficial.133 (thảo luận · đóng góp) 13:52, ngày 12 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 53. Nguyên tố nguyên thủy: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.190.31.155 (thảo luận · đóng góp) 14:03, ngày 12 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 54. Châu Khải Phong: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61A1:1EF7:45F5:F7AB:A476:4DF3 (thảo luận · đóng góp) 02:35, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 55. Grand Sport: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4800:23C5:638E:4570:540C:A41E:8E68 (thảo luận · đóng góp) 02:37, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 56. Kelme: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4800:23C5:638E:4570:540C:A41E:8E68 (thảo luận · đóng góp) 02:37, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 57. Constanze Weber: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 58.186.64.255 (thảo luận · đóng góp) 02:38, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 58. Thảo luận:Lê Minh Quốc: CSD C8 ({{db-talk}}) 14:01, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 59. Thành viên:42.118.112.236: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:44, ngày 14 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 60. Nguyễn Lê Đăng Khoa ( Khoakis): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Khoakis (thảo luận · đóng góp) 02:21, ngày 14 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 61. Thuongnguyenofficial: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Thuongnguyenofficial (thảo luận · đóng góp) 02:59, ngày 14 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 62. Subaru Minh Thanh 4S: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Quocchiba (thảo luận · đóng góp) 03:10, ngày 14 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 63. Tôn Lệ: CSD C4 ({{db-repost}}) 13:07, ngày 14 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 64. An-đrây A-lếch-xê-ê-vích U-xa-chốp: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6105:5F76:B884:401F:24B1:58B0 (thảo luận · đóng góp) 14:51, ngày 14 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 65. Thành viên:2001:EE0:4141:512F:C8A8:9257:1706:21EB: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 15:27, ngày 14 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 66. Tập tin:Lưu Chương.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Akismyapplepie (thảo luận · đóng góp) 00:58, ngày 15 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 67. Quy luật cạnh tranh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://giasuglory.edu.vn/ly-luan-chinh-tri/kinh-te-chinh-tri-mac-lenin/quy-luat-canh-tranh-trong-kinh-te-thi-truong-duoc-hieu-nhu-the-nao-26.html}; đã thông báo 2001:EE0:40C1:6983:4841:E368:876A:7015 (thảo luận · đóng góp) 01:50, ngày 15 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 68. Thành viên:Qhomepay/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:18, ngày 15 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 69. Cầu sông Garonne: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 59.153.220.17 (thảo luận · đóng góp) 03:37, ngày 15 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 70. Đường Môn: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4800:270E:3A87:7CA9:45B0:67DC:6AB8 (thảo luận · đóng góp) 02:46, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 71. Tuyên ngôn Russell–Einstein: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wiki2th.com/vi/Russell-Einstein_Manifesto} 02:49, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 72. Tập tin:Tô Hiểu.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Tuyệt Long Đế Quân (thảo luận · đóng góp) 03:01, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 73. Bob Logan: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:4081:F800:9A:14F9:BB0B:B715 (thảo luận · đóng góp) 03:03, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 74. Wikipedia:Lil' Knight: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}); đã thông báo Phonghongpham (thảo luận · đóng góp) 10:38, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 75. Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.inpc.ac.vn/gioi-thieu-chung}; đã thông báo Ngocsangnguyen (thảo luận · đóng góp) 04:53, ngày 17 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 76. Tập tin:NghesiCanhVuong.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyen Khang 1965 (thảo luận · đóng góp) 13:48, ngày 17 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 77. Tạo Isleworth Mona Lisa: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Dnd0228 (thảo luận · đóng góp) 00:52, ngày 18 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 78. Coe Thư: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Kiddonguyen (thảo luận · đóng góp) 03:00, ngày 18 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 79. Thân cây cam: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4101:7CCB:993A:3D61:6E5F:B3E5 (thảo luận · đóng góp) 06:07, ngày 18 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 80. Thảo luận:SCJ TV Shopping: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:09, ngày 18 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 81. Lil' Knight: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 09:05, ngày 18 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 82. Xbox Series X “Mini Fridge”: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.23.2.53 (thảo luận · đóng góp) 09:57, ngày 18 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 83. 2C2L: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo QuocNguyen08 (thảo luận · đóng góp) 13:27, ngày 18 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 84. Tập tin:La Tchadienne (instrumental) (log): CSD TT2 ({{db-noimage}}) 13:51, ngày 18 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 85. Thảo luận:2c2l: CSD C8 ({{db-talk}}) 14:39, ngày 18 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 86. Pít Ham Ăn: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Pít Ham Ăn}; đã thông báo 2405:4802:2D2:4840:70B0:FED2:BC0B:8DCD (thảo luận · đóng góp) 00:24, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 87. NOVA Entertainment: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 171.252.101.174 (thảo luận · đóng góp) 00:29, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 88. Pam am 917: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://tienphong.vn/su-that-chuyen-bay-cat-canh-tu-new-york-nam-1955-ha-canh-xuong-venezuela-nam-1985-post1365818.amp}; đã thông báo 171.242.109.202 (thảo luận · đóng góp) 07:40, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 89. Thảo luận:Nguyễn Thành Long (giáo viên): CSD C8 ({{db-talk}}) 10:05, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 90. Thảo luận:Micro Thu Âm?: CSD C8 ({{db-talk}}) 11:39, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 91. Hạ Chi Quang: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hạ Chi Quang}; đã thông báo Xiazhiguangvnfc (thảo luận · đóng góp) 09:52, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 92. Đặng Minh Trứ: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://vnstories.blogspot.com/2012/08/ang-minh-tru-1901-1981.html} 10:21, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 93. Thành viên:TDTeamADS: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:56, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 94. Hải Cảng, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Tam Quan Bắc}; đã thông báo 171.255.161.49 (thảo luận · đóng góp) 12:15, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 95. Lý Thường Kiệt, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Thanh Tây}; đã thông báo 171.255.161.49 (thảo luận · đóng góp) 12:16, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 96. Nguyễn Văn Cừ, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Hảo}; đã thông báo 171.255.161.49 (thảo luận · đóng góp) 12:20, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 97. Lê Lợi, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Châu Bắc}; đã thông báo 171.255.161.49 (thảo luận · đóng góp) 16:07, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 98. Lê Hồng Phong, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Phú}; đã thông báo 171.255.161.49 (thảo luận · đóng góp) 16:08, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 99. Trần Hưng Đạo, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Hương}; đã thông báo 171.255.161.49 (thảo luận · đóng góp) 16:08, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 100. Nguyễn Du, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Đức}; đã thông báo 171.255.161.49 (thảo luận · đóng góp) 16:09, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 101. Ngô Mây, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Xuân}; đã thông báo 171.255.161.49 (thảo luận · đóng góp) 16:09, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 102. Quang Trung, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Tân}; đã thông báo 171.255.161.49 (thảo luận · đóng góp) 16:10, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 103. Thongtinnguoinoitieng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Unforgiven tl (thảo luận · đóng góp) 00:51, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 104. Tâm trạng buồn bã: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:62CD:75DB:F82C:5F97:1A4C:B3A1 (thảo luận · đóng góp) 01:03, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 105. Is Windows 10, Microsoft Edge the Best Web Browser?: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Cá nhân 1 (thảo luận · đóng góp) 05:54, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 106. Đế Thừa: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:45D8:9610:7594:5F30:BC0B:94BC (thảo luận · đóng góp) 05:55, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 107. Thành viên:Ringigs: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:15, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 108. Wikipedia:Chú Cá Lơ: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 06:54, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 109. Chú Cá Lơ: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 06:56, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 110. Thảo luận:Jenny Le Nguyen: CSD C8 ({{db-talk}}) 07:15, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 111. Cộng hưởng gốm: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wivi.wiki/wiki/Ceramic_resonator}; đã thông báo 2402:800:6238:BC59:79F0:DAC:C358:3C61 (thảo luận · đóng góp) 08:53, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 112. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 123.16.147.39 (thảo luận · đóng góp) 13:18, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 113. Robert Ballard: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:9D80:3B9:8F9C:44F0:A66B:4263:B01F (thảo luận · đóng góp) 13:39, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 114. Cảnh thế thông ngôn: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2402:800:63B3:FFD7:FCC8:3C34:2CC3:97A1 (thảo luận · đóng góp) 13:45, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 115. Thành viên:1.54.146.124/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 02:16, ngày 22 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 116. Thành viên:Vinhcoba artglass/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vinhcoba artglass (thảo luận · đóng góp) 05:05, ngày 22 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 117. NGC 7640: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 06:27, ngày 22 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 118. Tempest: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Thachphamngoc (thảo luận · đóng góp) 15:14, ngày 22 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 119. Màng nhà kính: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://skyfarm.vn/cac-loai-mang-pe-lop-nha-kinh-duoc-ua-chuong-nhat-tai-viet-nam.html}; đã thông báo Mangnhakinhisrael (thảo luận · đóng góp) 03:06, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 120. Tang lễ và chôn cất Abraham Lincoln: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.76.187.210 (thảo luận · đóng góp) 04:22, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 121. Quốc khánh Kuwait: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://m.vovworld.vn/vi-VN/tin-tuc/ky-niem-56-nam-quoc-khanh-kuwait-515762.vov}; đã thông báo 2402:800:63B6:A9DD:7517:E383:A853:2E76 (thảo luận · đóng góp) 07:04, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 122. Hwang Ye-ji: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.yan.vn/GoogleAMP/AmpIndex/194172}; đã thông báo 14.231.172.195 (thảo luận · đóng góp) 09:11, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 123. King Solomon's Cat: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Ducnguyen193 (thảo luận · đóng góp) 09:34, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 124. Trần Danh Trung: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.232.233.101 (thảo luận · đóng góp) 11:26, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 125. David Jones (nhà sản xuất trò chơi): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6396:F6E8:2D17:F3C8:D1A1:B701 (thảo luận · đóng góp) 11:29, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 126. Ngô Ngọc Hưng: multiple criteria (BV4, C2); đã thông báo Thachphamngoc (thảo luận · đóng góp) 11:29, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 127. Apple A12Z Bionic: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Minhhaipe (thảo luận · đóng góp) 15:34, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 128. Apple M1: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Minhhaipe (thảo luận · đóng góp) 15:35, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 129. Alexa Demie: CSD C2 ({{db-test}}) 03:08, ngày 24 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 130. Phòng khám phụ khoa Hưng Thịnh Hà Nội: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Macductung92 (thảo luận · đóng góp) 04:11, ngày 24 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 131. NGC 7640: CSD C7 ({{db-author}}) 05:47, ngày 24 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 132. Denys Shmyhal: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Duke200192 (thảo luận · đóng góp) 05:47, ngày 24 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 133. Trương Mĩ Lệ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 123.20.4.72 (thảo luận · đóng góp) 07:09, ngày 24 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 134. Berekum Chelsea F.C.: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 1.55.86.211 (thảo luận · đóng góp) 00:42, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 135. Tập tin:Bieu do lai lo cua nguoi mua trong hop dong ky han.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Huna Nguyen (thảo luận · đóng góp) 02:39, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 136. Tập tin:Bieu do lai lo cua nguoi ban trong hop dong ky han.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Huna Nguyen (thảo luận · đóng góp) 02:40, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 137. Bản mẫu:Country data Nguyen Thuan: CSD BM3 ({{db-banmaukhonglienket}}) 03:19, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 138. Văn học Việt Nam thời kỳ 1954-1975: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6145:81A5:A8BE:298E:DC3:FDED (thảo luận · đóng góp) 03:27, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 139. Hòa thượng Thích Phúc Trí: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Hip1601 (thảo luận · đóng góp) 03:41, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 140. Trận Nam Định (1873): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://baonamdinh.com.vn/channel/5093/201209/Phong-trao-khang-chien-cua-nhan-dan-Nam-dinh-khi-thuc-dan-Phap-danh-chiem-Bac-Ky-lan-thu-nhat-1873-2193213/}; đã thông báo 2402:800:63AD:CCD5:918F:652:821B:6FC9 (thảo luận · đóng góp) 03:57, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 141. PhuongHongNgoc.jpg: CSD C7 ({{db-author}}) 05:18, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 142. Hà Mỹ Điền: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:4E3B:76A0:ACE5:EBDE:3118:4A7A (thảo luận · đóng góp) 06:30, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 143. Thành viên:123.31.150.150/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 10:24, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 144. Bùi Minh Quang: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Buiminhquang2000 (thảo luận · đóng góp) 05:45, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 145. Thảo luận:Bùi Minh Quang: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:07, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 146. Thảo luận Thành viên:2402:800:63A8:F1AD:F99A:21A:A03:F1D3/lưu 1: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 07:20, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 147. Ruby Xavia: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Ruby Xavia (thảo luận · đóng góp) 08:46, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 148. Hồ Ngọc Xum.jpg: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Kenznguyen06 (thảo luận · đóng góp) 13:10, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 149. Tiêu Yến: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Shask145 (thảo luận · đóng góp) 13:12, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 150. Denis Pushilin: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.186.9.11 (thảo luận · đóng góp) 13:13, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)

March 2022Sửa đổi

 1. Tiêu Yến: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://meosaubiet.com/tieu-yen/}; đã thông báo Shask145 (thảo luận · đóng góp) 00:45, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 2. Chỉ dẫn (khoa học máy tính): CSD C7 ({{db-author}}) 00:49, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 3. Bed wars: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:63DE:AA5D:CD65:9DC1:8B82:88E8 (thảo luận · đóng góp) 03:01, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 4. Võ Quý nhân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61EE:4215:20A1:AB93:E127:836C (thảo luận · đóng góp) 03:03, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 5. Thảo luận:Thiều Bảo Trâm: CSD C8 ({{db-talk}}) 03:35, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 6. Tam nhật thánh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://m.facebook.com/TATCACHOMEtrang/photos/a.968777789807449/4158646387487224/?type=3}; đã thông báo 2001:EE0:4E99:6770:E126:F1A7:F90D:7DF5 (thảo luận · đóng góp) 03:38, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 7. Thảo luận:Hyuk (ca sĩ, sinh 1995): CSD C8 ({{db-talk}}) 08:35, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 8. Thông soái ca: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:54CA:9F70:7CBF:F04C:D557:6D54 (thảo luận · đóng góp) 09:37, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 9. Fabrice Ondoa: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 1.52.39.6 (thảo luận · đóng góp) 09:39, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 10. Thành viên:113.185.40.201/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 16:24, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 11. Triệu Tiểu Đường: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 02:33, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 12. Hyuk (ca sĩ, sinh 1995): CSD C4 ({{db-repost}}) 04:42, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 13. Hyuk (ca sĩ): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo 123.16.237.37 (thảo luận · đóng góp) 08:47, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 14. Quang Trung - Nguyễn Huệ: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Nhơn} 13:41, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 15. Lutein: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 117.5.212.159 (thảo luận · đóng góp) 15:29, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 16. Phạm nhân: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Micluky (thảo luận · đóng góp) 15:45, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 17. Vu Thần giáo: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 113.23.11.51 (thảo luận · đóng góp) 01:26, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 18. Thảo luận:Thiên Hương (diễn viên): CSD C8 ({{db-talk}}) 13:53, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 19. Thiên Hương (diễn viên): CSD C4 ({{db-repost}}); đã thông báo Thảo Nguiiênn (thảo luận · đóng góp) 14:34, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 20. Sonata số 1 cho dương cầm (Mozart): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo NVC627 (thảo luận · đóng góp) 14:35, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 21. Hồng thuỷ hoành lưu: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:610D:F80B:C89:6A12:FF7C:62A (thảo luận · đóng góp) 14:52, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 22. Định lý ergodic: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://vi.wikide2.com/wiki/Ergodic_theory}; đã thông báo Minhthao2606 (thảo luận · đóng góp) 15:05, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 23. Công ty Thang máy Otis: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thuanpv420 (thảo luận · đóng góp) 04:39, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 24. Thành viên:Minh Minh/Nam vương Hòa bình Quốc tế: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 05:28, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 25. Thành viên:Rgsvietnam: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:31, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 26. Thảo luận:Huy09: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:13, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 27. Thành viên:Bão Ubá: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 10:00, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 28. Đỉnh Othrys: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 171.248.53.240 (thảo luận · đóng góp) 11:33, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 29. Contrary Condor: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 85.115.37.201 (thảo luận · đóng góp) 00:14, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 30. Tập tin:Gia tri nhan duoc cua HD options.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Huna Nguyen (thảo luận · đóng góp) 00:16, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 31. Amoudi Bay: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 171.241.75.95 (thảo luận · đóng góp) 03:40, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 32. Bản mẫu:설명문서: CSD C7 ({{db-author}}) 06:02, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 33. Danh sách nhân vật trong Yamada và 7 nữ phù thủy: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 123.19.153.110 (thảo luận · đóng góp) 16:25, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 34. Cao sang xa vời: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 59.153.220.77 (thảo luận · đóng góp) 02:45, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 35. Bananamania: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 129.126.99.178 (thảo luận · đóng góp) 01:18, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 36. Một vị vua xứ Aragon: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 116.96.44.202 (thảo luận · đóng góp) 04:34, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 37. Trần Hưng Đạo, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Bồng Sơn}; đã thông báo 14.180.147.210 (thảo luận · đóng góp) 13:48, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 38. Tây Sơn, Hoài Nhơn: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Hoài Xuân}; đã thông báo 14.180.147.210 (thảo luận · đóng góp) 13:49, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 39. Thành viên:2001:EE0:4141:26E3:4149:A1EF:C70A:C16B/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 01:01, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 40. Hiệp hội bơi châu Úc: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 101.53.60.38 (thảo luận · đóng góp) 01:06, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 41. Nguyễn Văn Cừ, Hoài Nhơn: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 14.176.68.101 (thảo luận · đóng góp) 04:05, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 42. Rèm tổ ong: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 58.186.18.0 (thảo luận · đóng góp) 04:09, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 43. Sor Rotana: CSD C7 ({{db-author}}) 06:59, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 44. Retrotransposon: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4802:D036:A630:48AC:786D:EE9E:4D13 (thảo luận · đóng góp) 10:58, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 45. Lâm Văn Sát: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 113.172.30.1 (thảo luận · đóng góp) 15:18, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 46. Thảo luận:Tu Tontawan Tantivejakul: CSD C8 ({{db-talk}}) 15:19, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 47. TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐHQGHN: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.vnu.edu.vn/home/?C1708/N69/KHOA-QUoC-Te-(VNU-IS).htm}; đã thông báo Dang1311203 (thảo luận · đóng góp) 15:54, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 48. Tu Tontawan Tantivejakul: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4802:25A:4F30:C072:CA26:F49B:4F4D (thảo luận · đóng góp) 03:31, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 49. KTO Châu Á: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Nguyenvodinhnhi (thảo luận · đóng góp) 03:32, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 50. Tập tin:KTO Châu Á.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyenvodinhnhi (thảo luận · đóng góp) 03:33, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 51. Hệ hành tinh Gliese: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Gliese 876} 04:10, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 52. 10 ý tưởng tồi cho bài viết của bạn: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Đoàn Quang Lưu Ly (thảo luận · đóng góp) 04:34, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 53. RELUST: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.3.240.101 (thảo luận · đóng góp) 06:55, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 54. Thành viên:Ziczac Computer: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:32, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 55. Hoàng hậu Joséphine: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:618A:ED65:B955:5933:67BA:D233 (thảo luận · đóng góp) 09:24, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 56. Bầu cử lập pháp Nga, 1999: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4802:137:8310:F9BB:9A04:166F:35EE (thảo luận · đóng góp) 04:02, ngày 10 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 57. Áo điều hòa: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nvhao1984 (thảo luận · đóng góp) 05:43, ngày 10 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 58. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 06:08, ngày 10 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 59. Yakko world google image 1 mil view: multiple criteria (C2, C12); đã thông báo Carlasantoslima19851985 (thảo luận · đóng góp) 13:55, ngày 10 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 60. Ngọc Đại Vê Lốc: multiple criteria (BV4, C2); đã thông báo Holliday79 (thảo luận · đóng góp) 01:00, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 61. Thảo luận:Ngọc Đại Vê Lốc: CSD C8 ({{db-talk}}) 01:05, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 62. Trần Thanh Quốc Thành: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo ATES4A (thảo luận · đóng góp) 01:06, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 63. Hwang Ye-ji: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 113.175.176.130 (thảo luận · đóng góp) 01:48, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 64. Thảo luận:Nói với con: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo 14.175.3.199 (thảo luận · đóng góp) 09:22, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 65. Tontawan Tantivejakul: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:41C1:C317:24C3:C44C:C858:FD6C (thảo luận · đóng góp) 14:30, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 66. Tháp Tổ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:48C9:D7C0:918D:7423:2429:D118 (thảo luận · đóng góp) 00:36, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 67. Blondi: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:63B6:D308:450D:764E:4938:948C (thảo luận · đóng góp) 01:32, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 68. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.22.101.194 (thảo luận · đóng góp) 04:14, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 69. Dương FG: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 59.153.220.48 (thảo luận · đóng góp) 05:42, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 70. Tempest: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Thaotpst (thảo luận · đóng góp) 14:24, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 71. Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Vnbang (thảo luận · đóng góp) 05:48, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 72. Tức Dụp: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Flophuoctino (thảo luận · đóng góp) 09:05, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 73. Chainsaw Man: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:47DF:5500:D46C:7DF3:ABD7:75FA (thảo luận · đóng góp) 09:06, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 74. Thân Lằm Thái Tổ: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2001:EE0:41C1:4E84:3C36:F17B:A8C6:AC62 (thảo luận · đóng góp) 15:42, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 75. Đảng Cộng sản Philippines: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://mimirbook.com/vi/b9d4817355f}; đã thông báo 2402:800:61D7:CD47:F50E:7EA4:84B6:6CFA (thảo luận · đóng góp) 01:02, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 76. KoQuet (ban nhạc): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Tung20real (thảo luận · đóng góp) 01:11, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 77. Quân đội Nhân dân mới: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://mimirbook.com/vi/b9d4817355f}; đã thông báo 2402:800:61D7:CD47:F50E:7EA4:84B6:6CFA (thảo luận · đóng góp) 01:14, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 78. Trần Kinh Hòa: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Pholotino (thảo luận · đóng góp) 09:35, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 79. Thành viên:118.241.249.240/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 10:54, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 80. Delesseriaceae: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:4802:299:B4B0:7C39:FD92:5DAF:6606 (thảo luận · đóng góp) 14:22, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 81. Tontawan Tantivejakul: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 125.212.157.44 (thảo luận · đóng góp) 14:41, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 82. Lều Hét: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.187.162.191 (thảo luận · đóng góp) 03:35, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 83. Tập tin:Jellyfish Entertainment.png (log): CSD TT2 ({{db-noimage}}); đã thông báo 2001:EE0:4101:A882:1449:E8A8:C1B5:4C8D (thảo luận · đóng góp) 04:22, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 84. Bích (Tần): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 123.28.252.24 (thảo luận · đóng góp) 05:10, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 85. Hugo Shmeisher: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.73.181.237 (thảo luận · đóng góp) 11:33, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 86. Quý ròm: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 222.252.82.95 (thảo luận · đóng góp) 13:29, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 87. Moka Akeno: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo Hackebacona (thảo luận · đóng góp) 08:07, ngày 16 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 88. Dấu hiệu bằng khói: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4BB8:BC60:855:EAF4:C84E:30F1 (thảo luận · đóng góp) 09:30, ngày 16 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 89. GABA: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/gaba-la-chat-gi/?link_type=related_posts}; đã thông báo 42.113.10.252 (thảo luận · đóng góp) 10:25, ngày 16 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 90. Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}) 01:40, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 91. Sẽ gầy: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4802:4238:A070:9806:9DB0:5475:49B7 (thảo luận · đóng góp) 02:08, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 92. THPT Ngọc Lặc: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:62D6:E3C7:CD56:1257:A55D:F1C9 (thảo luận · đóng góp) 02:12, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 93. Thảo luận Tập tin:Ph tr phúc: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 02:26, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 94. Thang máy gia đình: CSD C4 ({{db-repost}}) 03:11, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 95. Thảo luận:Ph tr phúc: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 03:13, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 96. Phương Kiều blog: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Stellanhu (thảo luận · đóng góp) 03:15, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 97. Thủy Tề: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 58.186.116.253 (thảo luận · đóng góp) 04:19, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 98. Thảo luận Wikipedia:Ph tr phúc 9: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 04:21, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 99. Wikipedia:Ph tr phúc 9: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 04:22, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 100. Data mapping: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://digalyst.com/digital-marketing/data-mapping-la-gi/}; đã thông báo Nguyenducthang1122001 (thảo luận · đóng góp) 08:11, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 101. Lê Anh Minh: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:61CD:C084:61DE:783D:1EFF:5A6C (thảo luận · đóng góp) 08:16, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 102. Thảo luận:Phương Kiều blog: CSD C8 ({{db-talk}}) 08:18, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 103. Đạo diễn Khoa Nguyễn: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo KhoaNguyen.13281 (thảo luận · đóng góp) 08:38, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 104. Tập Đoàn VsetGroup: multiple criteria (C4, C9); đã thông báo Quỳnh Anh 18 (thảo luận · đóng góp) 10:07, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 105. Tiểu tư sản: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 58.187.163.196 (thảo luận · đóng góp) 11:33, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 106. Cổng thông tin:Ph tr phúc: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 11:33, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 107. Thảo luận Cổng thông tin:Ph tr phúc: CSD C8 ({{db-talk}}) 11:34, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 108. Thảo luận:Lê Nguyễn Xuân Thùy: CSD C8 ({{db-talk}}) 13:45, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 109. Skovshoved IF: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.176.160.249 (thảo luận · đóng góp) 13:56, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 110. Ngô Thu Nga: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 113.23.4.70 (thảo luận · đóng góp) 01:54, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 111. The Backrooms: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6199:EF49:F0ED:C639:1CF1:32F7 (thảo luận · đóng góp) 01:55, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 112. Arise, O Compatriots: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 171.237.246.253 (thảo luận · đóng góp) 03:31, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 113. Luận về chữ DƯƠNG của Họ Dương VIệt Nam-Dương Anh Dũng: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 183.81.94.233 (thảo luận · đóng góp) 04:11, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 114. Thành viên:Lifetekjsc: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lifetekjsc (thảo luận · đóng góp) 04:14, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 115. Total Guitar: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 14.176.160.249 (thảo luận · đóng góp) 04:56, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 116. G.Addict: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Fan Roku Tien (thảo luận · đóng góp) 06:03, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 117. Tập đoàn Khang Điền: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 08:14, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 118. Quá ghê gớm: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.228.55.106 (thảo luận · đóng góp) 13:59, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 119. Dung Trần: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Dungtran202 (thảo luận · đóng góp) 15:47, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 120. Umui: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Fan Roku Tien (thảo luận · đóng góp) 01:02, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 121. Komori uta: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Fan Roku Tien (thảo luận · đóng góp) 01:02, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 122. Wild San-nin Musume: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Fan Roku Tien (thảo luận · đóng góp) 01:04, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 123. Power Rangers: S.P.D.: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:61CD:A338:4D0B:8F35:433C:FAD4 (thảo luận · đóng góp) 09:56, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 124. Shinai: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6101:16C:3074:C391:1C8:5023 (thảo luận · đóng góp) 11:30, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 125. Thành quốc: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 118.68.252.87 (thảo luận · đóng góp) 12:24, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 126. Gai: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 113.22.252.8 (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 127. Thomas Martin Einstein: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 27.2.72.163 (thảo luận · đóng góp) 06:16, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 128. Namikaze Minato: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4E5F:5800:1932:329C:346C:1F6 (thảo luận · đóng góp) 11:23, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 129. Kim chi cao thị maria: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2001:EE0:500E:5D70:A0DA:AA96:C8A:1715 (thảo luận · đóng góp) 01:05, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 130. 3B Productions: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:40E1:301E:CDD7:5AEB:5C29:B1DC (thảo luận · đóng góp) 08:51, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 131. Pháp Luật Plus: CSD C4 ({{db-repost}}); đã thông báo Caovanthuyen001 (thảo luận · đóng góp) 09:40, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 132. Thế hệ im lặng: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.228.62.24 (thảo luận · đóng góp) 14:47, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 133. Wikipedia:Đinh Công Trung: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 08:28, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 134. Kết tụ (vật lý): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 42.112.157.154 (thảo luận · đóng góp) 03:49, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 135. Thành viên:Dịch bài Tiếng Anh: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 10:58, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 136. Hoàng Chí Tâm: CSD C7 ({{db-author}}) 14:30, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 137. Thành viên:Trunghieubds1705/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 15:34, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 138. Thanh Duy: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.170.136.66 (thảo luận · đóng góp) 02:54, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 139. NgocHaiDeepTry: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6314:2F74:6807:2DB6:B0D8:442F (thảo luận · đóng góp) 09:45, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 140. Thành viên:2402:800:623C:5D0A:507B:92AF:4495:2B21/chỗ thử: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 14:16, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 141. Hằng số từ môi: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61B1:E893:6907:A031:119B:D597 (thảo luận · đóng góp) 14:18, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 142. Thuộc tính: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:9D80:3BA:183B:70FA:5F2C:CE42:9CBF (thảo luận · đóng góp) 01:09, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 143. Shopmevabe.com.vn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Haconghuy1 (thảo luận · đóng góp) 01:14, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 144. Wikipedia:Tiểu sử người đang sống/Trợ giúp: CSD C2 ({{db-test}}) 02:38, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 145. Wikipedia:Đinh Công Trung: CSD C2 ({{db-test}}) 02:58, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 146. Ngựa xéo: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.73.54.11 (thảo luận · đóng góp) 05:55, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 147. Monsieur Boss: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 1.52.126.136 (thảo luận · đóng góp) 08:22, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 148. Jaber Assiri: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6117:538F:9104:2075:2619:2942 (thảo luận · đóng góp) 13:54, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 149. HokkiYa: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo WinByH2 (thảo luận · đóng góp) 15:27, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 150. Thành viên:113.176.229.102: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 02:03, ngày 26 tháng 3 năm 2022 (UTC)