Thành viên:Nguyenquanghai19/Nhật trình xóa nhanh (CSD)

Đây là nhật trình của tất cả đề nghị xóa nhanh được thực hiện bởi người dùng này bằng cách sử dụng mô đun CSD của Twinkle.

Nếu bạn không muốn giữ nhật trình này nữa, bạn có thể tắt nó bằng cách sử dụng preferences panel, và đề cử trang này để xóa nhanh chóng dưới dạng CSD U1.

March 2022Sửa đổi

 1. Tề Tư Quân: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://m.facebook.com/Cheese13041994/}; đã thông báo Phamtuananhhaiphong (thảo luận · đóng góp) 13:47, ngày 26 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 2. Tưởng Lệ Sa: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6112:D4B7:29EA:64C0:9A77:29DB (thảo luận · đóng góp) 02:45, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 3. Chất lỏng nhớt: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Mieko1 (thảo luận · đóng góp) 03:13, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 4. Quang Trung - Nguyễn Huệ: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 171.244.220.142 (thảo luận · đóng góp) 06:09, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 5. Đỗ Sơn Bách: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo CD aka Luxcrise (thảo luận · đóng góp) 10:22, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 6. Wikipedia:English Wikipedia: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Người Đưa Tin 9 (thảo luận · đóng góp) 11:00, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 7. Erik ten Hag: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 1.52.78.161 (thảo luận · đóng góp) 13:54, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 8. Khánh Dư ( Nghệ Sĩ ): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo KDNguyen29 (thảo luận · đóng góp) 15:07, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 9. Đức Mark: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Ducmark.vn (thảo luận · đóng góp) 15:47, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 10. Màn hình ghép: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://thegioimanhinh.vn/man-hinh-ghep-la-gi}; đã thông báo 123.24.62.229 (thảo luận · đóng góp) 01:27, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 11. Noma Dumezweni: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2001:EE0:4141:2C83:E900:CF96:6DFC:A3F5 (thảo luận · đóng góp) 01:53, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 12. Tontawan Tantivejakul: CSD C2 ({{db-test}}) 14:37, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 13. Thích thì nghỉ: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6370:AD4C:CA2:BA75:5E92:F27C (thảo luận · đóng góp) 14:46, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 14. Bản Noong Nhai: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61B1:1EF:C866:EF59:209E:904A (thảo luận · đóng góp) 14:50, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 15. Chiến thuật công kiên: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.quansuvn.net/index.php?topic=223.0}; đã thông báo 2402:800:61B1:1EF:C866:EF59:209E:904A (thảo luận · đóng góp) 15:09, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 16. Bernard Fall: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61B1:1EF:C866:EF59:209E:904A (thảo luận · đóng góp) 15:30, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 17. Charles Edward Stuart: CSD C2 ({{db-test}}) 05:18, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Tháng 3 2022Sửa đổi

 1. Mèo vàng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.22.85.218 (thảo luận · đóng góp) 13:00, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 2. Ben Youcef Ben Khedda: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61B1:1EF:695E:F0C5:3017:D653 (thảo luận · đóng góp) 13:34, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 3. Grauwin: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61B1:1EF:695E:F0C5:3017:D653 (thảo luận · đóng góp) 13:55, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 4. Ferhat Abbas: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61B1:1EF:695E:F0C5:3017:D653 (thảo luận · đóng góp) 14:00, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 5. McDonnell Douglas DC-10: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 14.248.134.31 (thảo luận · đóng góp) 14:04, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 6. Còi (báo động): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6131:EF95:546E:915D:FAEA:3021 (thảo luận · đóng góp) 14:16, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 7. Đinh Văn Nơi: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Hieu239 (thảo luận · đóng góp) 02:21, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 8. Lý Khắc Chính: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.177.7.33 (thảo luận · đóng góp) 08:53, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 9. Nguyễn Thị Oanh (Người mẫu): CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Nguyễn Thị Oanh (người mẫu)} 14:30, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 10. Episkopi Cantonment: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Níchon2 (thảo luận · đóng góp) 15:40, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 11. Hằng số cân bằng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.greelane.com/vi/khoa-h%E1%BB%8Dc-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-to%C3%A1n/khoa-h%E1%BB%8Dc/equilibrium-constant-606794}; đã thông báo Thaianhnguyen (thảo luận · đóng góp) 15:59, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 12. Danh sách các chủ thể liên bang Nga theo dân số: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.165.194.119 (thảo luận · đóng góp) 00:42, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 13. Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: multiple criteria (BV4, C2) 00:55, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 14. Hoa hậu Du lịch Biển: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 02:48, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 15. Cách nói chuyện với người mới quen bằng cách lịch sự: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4802:37D:EAA0:5D10:5EB1:48B1:AAF5 (thảo luận · đóng góp) 02:49, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 16. Gai (động vật học): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6234:2613:C5AA:C13A:3E47:1C9A (thảo luận · đóng góp) 13:21, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 17. Alice Herz: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:48C6:EBC0:24B5:5FD8:EEFC:ED16 (thảo luận · đóng góp) 13:38, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 18. Lợn vòi Mã Lai: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.189.28.206 (thảo luận · đóng góp) 15:41, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Tháng 4 2022Sửa đổi

 1. Nguyễn Quang Minh: CSD C4 ({{db-repost}}) 00:48, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 2. Đầu sỏ tài phiệt: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://amp.dantri.com.vn/kinh-doanh/nhung-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-gioi-tai-phiet-nga-20220315105610659.htm}; đã thông báo 113.163.222.63 (thảo luận · đóng góp) 02:46, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 3. Nguyen Le Chi Hai: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 183.81.7.177 (thảo luận · đóng góp) 03:56, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 4. Tín ngưỡng dân gian Trung Hoa: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Iphonexeric (thảo luận · đóng góp) 05:22, ngày 3 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 5. Râu Trắng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://onepiece.fandom.com/vi/wiki/Edward_Newgate} 13:52, ngày 3 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 6. Thương vong của chiến tranh thế giới thứ hai: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:4041:753C:903C:2C8:F9C5:466A (thảo luận · đóng góp) 01:22, ngày 4 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 7. NBT (Lê Đức Trí): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Leductri762011 (thảo luận · đóng góp) 04:46, ngày 4 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 8. Thành viên:HopLucGroup/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:20, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 9. Thành viên:Huynhhieunghia/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:37, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 10. Wikipedia:Thảo luận/Cung ứng lao động giá rẻ TPHCM - Bốc xếp Đại Nam: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Bocxepdainam68 (thảo luận · đóng góp) 08:08, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 11. Thành viên:Superlklkllk/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 08:29, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 12. .45 ACP: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6295:B594:21CD:6A93:A76B:9B89 (thảo luận · đóng góp) 01:55, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 13. Đất Xanh Miền Trung: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:57, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 14. Thành viên:Hyd7amseo: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:20, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 15. Thành viên:Yvonnemarjorie: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:55, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 16. Vanillin: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4958:2D30:A936:58A9:AF19:FFF3 (thảo luận · đóng góp) 13:53, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 17. Bà mẹ Quảng Nam bạc phước: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://vuthat.wordpress.com/2015/03/23/ba-me-viet-nam-bac-phuoc/amp/}; đã thông báo 2001:EE0:4E0D:8910:8D86:3C31:F1DF:ED5 (thảo luận · đóng góp) 14:07, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 18. Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://vietnamclassical.files.wordpress.com/2010/12/chu-nghia-dan-toc-sinh-ton.pdf}; đã thông báo 71.80.236.8 (thảo luận · đóng góp) 01:34, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 19. Thành viên:Basil198: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:28, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 20. Iris Cao: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Chithihoakifanclub (thảo luận · đóng góp) 14:51, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 21. "Đã từng": CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4802:90B3:5030:20DC:18C4:1542:CF44 (thảo luận · đóng góp) 15:12, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 22. Đảng Công nhân Xã hội-Dân chủ Nga: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Alexender hoang (thảo luận · đóng góp) 00:09, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 23. Zing speed mobile: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:621E:9071:BCB1:917D:CB56:85C4 (thảo luận · đóng góp) 04:29, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 24. Hiyams: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:33, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 25. Penthesilea: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 116.109.182.224 (thảo luận · đóng góp) 09:42, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 26. Ward W Northrup: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.77.130.211 (thảo luận · đóng góp) 03:21, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 27. Phượng vĩ (trang phụ): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 113.23.84.47 (thảo luận · đóng góp) 09:43, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 28. Goldilocks: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6210:3D73:14F:2A2:5B24:11B0 (thảo luận · đóng góp) 10:13, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 29. 1 năm ánh sa băng bao nhiêu km: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:613F:ED3E:B53D:4B4B:CB3C:645 (thảo luận · đóng góp) 14:42, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 30. Chuyến bay 295 của South African Airways: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://wivi.wiki/wiki/Helderberg_Disaster}; đã thông báo 42.115.196.84 (thảo luận · đóng góp) 02:06, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 31. Michael Snow (Wikimedia Foundation): CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 2001:EE0:4101:7D14:D995:CA3D:4C08:AADA (thảo luận · đóng góp) 03:26, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 32. Thành viên:2001:EE0:48CB:2770:B4EA:1A99:8E21:E6D3: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 04:41, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 33. Hoàng Tuấn Đạt: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Tuandat1705 (thảo luận · đóng góp) 08:16, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 34. Thành viên:Kholanhthanhphat2012/chỗ thử: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Kholanhthanhphat2012 (thảo luận · đóng góp) 02:23, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 35. Thành viên:Kholanhthanhphat2012/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Kholanhthanhphat2012 (thảo luận · đóng góp) 02:39, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 36. Valeria Levitin: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.182.238.6 (thảo luận · đóng góp) 12:19, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 37. Bệnh sán máng là gì?: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/benh-san-mang-nhung-dieu-can-biet/}; đã thông báo Vy3A3 (thảo luận · đóng góp) 13:21, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 38. Olympic tiếng Anh trên mạng: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 183.81.77.86 (thảo luận · đóng góp) 14:09, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 39. Lê Văn Hòe: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 183.80.41.1 (thảo luận · đóng góp) 01:23, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 40. Độ lớn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.244.229.37 (thảo luận · đóng góp) 01:23, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 41. Vườn anh đào: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1554758094779434.1073741845.1441024262819485&type=1}; đã thông báo 210.245.2.226 (thảo luận · đóng góp) 03:20, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 42. Monkey D. Dragon: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo CCuongg (thảo luận · đóng góp) 04:27, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 43. Đại Tokyo: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 203.140.60.192 (thảo luận · đóng góp) 04:35, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 44. Trương Vãn Ý: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Susu11063 (thảo luận · đóng góp) 04:36, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 45. Thành viên:Lequanghieu0610/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lequanghieu0610 (thảo luận · đóng góp) 04:38, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 46. Thành viên:BellinoDonovan/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:20, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 47. Thành viên:BellinoDonovan: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:20, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 48. Tập tin:Kegiaumat.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 13:35, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 49. HS-6L: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 118.71.191.53 (thảo luận · đóng góp) 13:48, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 50. Thảo luận:Chance RT-52: CSD C8 ({{db-notexists}}); đã thông báo 113.173.7.71 (thảo luận · đóng góp) 15:27, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 51. Phản ứng thuận nghịch: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 1.55.1.204 (thảo luận · đóng góp) 02:45, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 52. Johan Cruyff Shield: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.181.5.163 (thảo luận · đóng góp) 15:07, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 53. Tập tin:Đệ nhất Tăng thống Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 01:36, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 54. KUBET88 No.1 betting Site in Vietnam by KUBET: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Kubet77win (thảo luận · đóng góp) 02:24, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 55. Vqa2k1: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Anhak47 (thảo luận · đóng góp) 13:48, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 56. Thành viên:Ngoclinhday0609/chỗ thử: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: WP:KHONGWEBHOST} 14:28, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 57. Thành viên:Trantuandatpqbtvn01/nháp: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: WP:KHONGWEBHOST} 14:28, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 58. Nguyễn Thị Thu Trang: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:7359:15AB:757A:BE79:4CD:3000 (thảo luận · đóng góp) 14:50, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 59. Vẽ tranh tường: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Philong7x (thảo luận · đóng góp) 15:53, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 60. Tập tin:FIRE!! cover.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 00:34, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 61. Tập tin:FIRE!! Limit Time Edition cover.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 00:34, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 62. Thanh Hải Tà Đạo (định hướng): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Huynhphudt (thảo luận · đóng góp) 01:20, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 63. Tran Trung HIeu - chàng trai hỗ trợ fb.: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Dkahiudz (thảo luận · đóng góp) 11:35, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 64. PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hương: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 113.175.42.240 (thảo luận · đóng góp) 12:03, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 65. 1+1 = ?: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:61B1:FB16:E8DE:DE6D:D0B9:D6C7 (thảo luận · đóng góp) 14:17, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 66. BoozngZng: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo BoozngZng (thảo luận · đóng góp) 14:19, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 67. Mèo simmy: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Người giấu mặt (thảo luận · đóng góp) 09:14, ngày 17 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 68. Vệ binh Quốc gia Ohio: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6398:EFF7:1949:8E0E:D31C:F67F (thảo luận · đóng góp) 11:42, ngày 17 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 69. Thành viên:Goodgoodvn: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:13, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 70. Thành viên:Nguyenvando223: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:23, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 71. Thành viên:Cashexpresspawn: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:51, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 72. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 1.54.215.71 (thảo luận · đóng góp) 13:52, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 73. Nhãn dán: CSD C13 ({{db-copyvio}}); đã thông báo 2405:4802:60B7:5CD0:F897:263C:C8BF:45F0 (thảo luận · đóng góp) 03:18, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 74. Thành viên:Xise123/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:35, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 75. Thảo luận Wikipedia:Các quy trình: CSD C8 ({{db-talk}}); đã thông báo Ducphuonguser (thảo luận · đóng góp) 06:49, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 76. Thành viên:Mfparis.vn: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:53, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 77. Colin Jost: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6340:ABE2:9864:3D50:9023:F27 (thảo luận · đóng góp) 02:42, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 78. Maki Kawase: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 1.52.36.162 (thảo luận · đóng góp) 02:54, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 79. Thầy giảng (Công giáo): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 59.153.235.73 (thảo luận · đóng góp) 03:00, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 80. Thành viên:Hoikientrucvietnam/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:04, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 81. BESTFLO: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo RIWRITE (thảo luận · đóng góp) 12:13, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 82. Vadim Krasnoselsky: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4F07:2DC0:C11C:A7A4:2B18:5314 (thảo luận · đóng góp) 15:27, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 83. Thành viên:Luatnhatthu: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:01, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 84. Vmcpromedia/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vmcpromedia (thảo luận · đóng góp) 04:05, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 85. Thảo luận:Vmcpromedia/Nháp: CSD C8 ({{db-talk}}) 07:32, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 86. Đèo Văn Sinh: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:62D4:C746:71D8:2448:42B2:29B (thảo luận · đóng góp) 14:56, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 87. Sân vận động Thanh Trì: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Thanhhai19 (thảo luận · đóng góp) 08:53, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 88. Nguyễn Huy Bảo Duy: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Fvvvevbvahcvge (thảo luận · đóng góp) 15:08, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 89. An toàn và sức khỏe người lao động: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 171.252.153.169 (thảo luận · đóng góp) 15:10, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 90. Phan Thế Khôi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Fvvvevbvahcvge (thảo luận · đóng góp) 15:25, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 91. Georges Bidault: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:553E:B8B0:2D71:DFA2:4519:3080 (thảo luận · đóng góp) 01:49, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 92. Hội chứng sợ thai sản: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://suckhoedoisong.vn/su-that-ve-hoi-chung-so-sinh-con-o-phu-nu-169150808.htm}; đã thông báo 125.235.239.241 (thảo luận · đóng góp) 02:57, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 93. Thích Tịnh Khiết: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/con-nguoi-vn/31667-tieu-su-dai-lao-hoa-thuong-thich-tinh-khiet-de-nhat-tang-thong-ghpgvntn.html}; đã thông báo 2402:800:6318:18C2:AC3F:ED82:B59A:BE9A (thảo luận · đóng góp) 05:08, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 94. John McGinn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:40C1:149D:A597:D9FF:FBA7:C71 (thảo luận · đóng góp) 07:30, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 95. Công Ty TNHH Giải Pháp Đầu Tư Giang Đại Kim: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Msngan.beauty (thảo luận · đóng góp) 11:48, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 96. 6 ô cửa bí ẩn: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 59.153.252.95 (thảo luận · đóng góp) 11:55, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 97. James Orchard Halliwell-Phillipps: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Hong Anh ny Thuan (thảo luận · đóng góp) 14:59, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 98. Couto Misto: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:63B2:D46C:D56A:6764:2FF2:1F (thảo luận · đóng góp) 02:55, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 99. Thành viên:Future ahead: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: Trang thành viên không do thành viên tạo} 03:55, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 100. Đức Mark: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 03:56, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 101. Bất tử sinh học: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:6210:DB4A:3953:65BB:2776:6E55 (thảo luận · đóng góp) 15:58, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 102. Multiview projection: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.71.109.188 (thảo luận · đóng góp) 15:59, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 103. Nọng búng bụ tóng: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2405:4802:138:4770:5C09:B737:C947:8811 (thảo luận · đóng góp) 06:42, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 104. Cấp tính (y khoa): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:4641:7500:CA3:B3C8:E06E:7C31 (thảo luận · đóng góp) 07:44, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 105. Tô Thành Tây: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.175.210.97 (thảo luận · đóng góp) 11:39, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 106. Phạm Gia Linh: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:61D9:FD70:E4E5:361D:A188:3F89 (thảo luận · đóng góp) 11:41, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 107. Thành viên:Hernandezthomas: CSD C9 ({{db-advert}}) 12:19, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 108. Nhà hát Nghệ thuật Moscow: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.174.157.60 (thảo luận · đóng góp) 15:05, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 109. Định nghĩa đầu Sơn béo: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Vanh077 (thảo luận · đóng góp) 15:14, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 110. Coming home: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:61A4:F5FE:4C63:5064:8B91:8FB3 (thảo luận · đóng góp) 15:18, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 111. Thành viên:ISC WDS DATA NEW: CSD C9 ({{db-advert}}) 01:39, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 112. Thành viên:Epavietthang: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:44, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 113. Thành viên:Jyfgds: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:17, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 114. Thành viên:Louistapes01: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:11, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 115. Võ phước long: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Bunentertainment (thảo luận · đóng góp) 03:14, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 116. Cá maclin: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:6234:32BF:49D4:985B:13A6:AA4A (thảo luận · đóng góp) 01:03, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 117. Nghĩa trang Quốc gia Đường 9: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://nghiatrangduong9.quangtri.gov.vn/index.php/vi/about/Gioi-thieu-ve-Nghia-trang-Quoc-gia-Duong-9/}; đã thông báo 171.255.69.234 (thảo luận · đóng góp) 01:38, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 118. Thành viên:Duanmetropole/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:09, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 119. Thành viên:Duanmetropole: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:32, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 120. Bóc lột tình dục: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Phamminhtienem (thảo luận · đóng góp) 14:17, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)

Tháng 5 2022Sửa đổi

 1. TA: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Taentertainment (thảo luận · đóng góp) 02:42, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 2. TA: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Taentertainment (thảo luận · đóng góp) 02:51, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 3. Thảo luận:TA: CSD C8 ({{db-talk}}) 02:51, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 4. Lý qua cầu: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.68.117.215 (thảo luận · đóng góp) 09:32, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 5. Người đàn ông đầu tiên trong Mặt Trăng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.2.65.128 (thảo luận · đóng góp) 15:34, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 6. Bão Kenneth (2005): CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 02:57, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 7. VisconC: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Visco1592001 (thảo luận · đóng góp) 05:26, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 8. Đồng nhất (vật lý học): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:631D:FA60:1016:14F1:1E17:9CF9 (thảo luận · đóng góp) 05:40, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 9. Nguyễn Thị Thanh Nhàn: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo CaoBanSuPhu (thảo luận · đóng góp) 08:54, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 10. Thuỷ bá đại vương: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.168.6.212 (thảo luận · đóng góp) 10:17, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 11. Bạch lệ đại vương: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.168.6.212 (thảo luận · đóng góp) 10:18, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 12. Chuyến bay Aerosucre 157: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo JT9D (thảo luận · đóng góp) 01:28, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 13. Nguyễn Phúc Ưng Thiều: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2402:800:63AE:9DA0:40D7:842E:A59C:5CEC (thảo luận · đóng góp) 04:44, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 14. Georges Maurice Jean Blanchard: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4802:7078:D900:ED74:7DCA:C45B:87F7 (thảo luận · đóng góp) 05:29, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 15. Vách đá trắng Dover: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:53C4:91A0:68EF:85B9:A447:92FF (thảo luận · đóng góp) 09:44, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 16. Toxic (trò chơi): CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://sentayho.com.vn/toxic-la-gi-trong-game.html}; đã thông báo 2402:800:6113:584A:50F0:C8BF:5D9D:88F5 (thảo luận · đóng góp) 02:19, ngày 6 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 17. Thành viên:Donghyeon01: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:04, ngày 6 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 18. Thành viên:Hoàng Hữu Đạt: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: WP:KHONGWEBHOST} 14:27, ngày 6 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 19. Jagadamba: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2402:800:634B:2753:24DE:391C:24B6:4EE3 (thảo luận · đóng góp) 03:13, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 20. Nhận thức nhân tạo: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:42C2:7290:E405:FA:CCB8:1811 (thảo luận · đóng góp) 14:24, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 21. Wikipedia:Piarists: CSD C1 ({{db-nonsense}}) 14:25, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 22. Thành viên:Minhnhut2909/nháp: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: WP:KHONGWEBHOST} 14:27, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 23. 2y2c: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Phongdepzai111 (thảo luận · đóng góp) 14:47, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 24. Deep Blue - Kasparov, 1996, Ván 1: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 103.156.40.246 (thảo luận · đóng góp) 14:49, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 25. 2Y2C: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Phongdepzai111 (thảo luận · đóng góp) 09:46, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 26. Chen Zhiping: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4800:6A05:7060:29D8:3DDC:6B13:2C23 (thảo luận · đóng góp) 11:06, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 27. Thành viên:Jungletign/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 14:36, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 28. Tập tin:Dialog-error.svg (log): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Thanhphodongxoai (thảo luận · đóng góp) 04:09, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 29. Messageries maritimes: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2401:D800:929:996D:9CE6:53E5:C985:5B83 (thảo luận · đóng góp) 14:37, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 30. Panacea (medicine): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 117.3.174.138 (thảo luận · đóng góp) 01:27, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 31. Thành viên:Dinhhaiplastic: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:51, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 32. TopZone: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Topzonevn (thảo luận · đóng góp) 15:18, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 33. Ủy ban Olympic Nhật Bản: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2001:EE0:4F46:84C0:48E5:D1FD:C1BA:73D6 (thảo luận · đóng góp) 15:21, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 34. Norman Spencer Chaplin: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2402:800:61CA:E819:AD32:D317:F4F5:EBBE (thảo luận · đóng góp) 15:29, ngày 11 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 35. Bảo mật ngoại vi: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.161.73.236 (thảo luận · đóng góp) 01:29, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 36. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 171.224.179.209 (thảo luận · đóng góp) 15:18, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 37. Cộng hòa La Mã (thế kỷ 18): CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:56A7:C890:61E0:7D07:3A9:C5FB (thảo luận · đóng góp) 06:20, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 38. Thương mại hóa Internet: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 171.244.218.27 (thảo luận · đóng góp) 14:42, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 39. Wikipedia:Chỉ dùng những liên kết phù hợp với văn cảnh: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 171.244.218.27 (thảo luận · đóng góp) 14:43, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 40. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo Seren.tran (thảo luận · đóng góp) 01:36, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 41. Nguyễn Văn Cường ( Nghệ sĩ trẻ): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:61B1:EE09:74C1:4EAA:E1CD:2B5F (thảo luận · đóng góp) 02:58, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 42. Trợ giúp:IPA dành cho tiếng Hà Lan: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 118.70.14.163 (thảo luận · đóng góp) 08:22, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 43. Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Lalatran (thảo luận · đóng góp) 04:18, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 44. Dbay Exchange: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 14.241.231.219 (thảo luận · đóng góp) 04:52, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 45. Peter Guthrie Tait: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 123.22.54.145 (thảo luận · đóng góp) 13:57, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 46. Tập tin:Milling aroun(45758888604).jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Finmewisty (thảo luận · đóng góp) 01:18, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 47. Tập tin:Nancy Wheeler stranger things.jpeg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); đã thông báo Finmewisty (thảo luận · đóng góp) 01:19, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 48. Tập tin:Will stranger things.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu giấy phép}}); đã thông báo Finmewisty (thảo luận · đóng góp) 01:20, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 49. Trương Phú Cường: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Đỗ Dương Bảo (thảo luận · đóng góp) 01:51, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 50. Thanh Bình, Ninh Bình: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 222.252.25.9 (thảo luận · đóng góp) 01:51, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 51. Hiệp ước Bretton Woods: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.160.205.62 (thảo luận · đóng góp) 03:47, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 52. Thành viên:Maeveaxel: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:13, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 53. Saoud Adba Al Ali: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 123.17.153.2 (thảo luận · đóng góp) 13:32, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 54. Amogus: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2402:800:6375:5BE1:F404:C568:461C:B5DF (thảo luận · đóng góp) 07:34, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 55. Sullyoon: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.71.109.126 (thảo luận · đóng góp) 15:33, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 56. Công ty Cổ Phần Nội Thất 190: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Vietglobal (thảo luận · đóng góp) 04:41, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 57. Trung du: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Lucifer24011998 (thảo luận · đóng góp) 15:14, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 58. IDP: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:4530:D140:B05F:1FE2:6253:3B96 (thảo luận · đóng góp) 16:06, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 59. Thành viên:Haubienob/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 04:19, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 60. Diêu Cảnh Nguyên: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo TF Yien (thảo luận · đóng góp) 04:20, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 61. Ngao Tử Dật: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://cprofiles.net/ngao-tu-dat-profile}; đã thông báo TF Yien (thảo luận · đóng góp) 04:22, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 62. Tập tin:Gương Mặt Dối Trá Poster.jpeg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 12:07, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 63. Giải vô địch bóng đá nữ U-20 thế giới 2022: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Taitrung2000 (thảo luận · đóng góp) 15:27, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 64. Giải vô địch bóng đá nữ U-17 thế giới 2022: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Taitrung2000 (thảo luận · đóng góp) 15:27, ngày 24 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 65. Street Woman Fighter: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Taitrung2000 (thảo luận · đóng góp) 05:30, ngày 25 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 66. MerryLand Quy Nhơn - Bình Định: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hieuchm (thảo luận · đóng góp) 09:13, ngày 26 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 67. Ϣ: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}); đã thông báo 2402:800:6313:8540:C5D9:1DD6:7BB:161B (thảo luận · đóng góp) 05:39, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 68. Tập tin:Orange lambda.svg σε (log): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4802:8012:8BB0:5C97:8866:4B8:2997 (thảo luận · đóng góp) 04:12, ngày 28 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 69. Tập tin:Hà Tĩnh Quận 3 (log): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4802:8012:8BB0:5C97:8866:4B8:2997 (thảo luận · đóng góp) 04:12, ngày 28 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 70. Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Au: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.64.102.46 (thảo luận · đóng góp) 11:34, ngày 29 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 71. Tập tin:Orange lambda.svg σε (log): CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 2405:4802:8012:8BB0:F512:6AFB:2C9D:8A1D (thảo luận · đóng góp) 03:32, ngày 30 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 72. Gia đình Yamada: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 115.76.48.90 (thảo luận · đóng góp) 05:54, ngày 30 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 73. Thành viên:Tongphudoanh/nháp: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: WP:KHONGWEBHOST} 01:48, ngày 31 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 74. Akihiro Yamauchi: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 222.253.234.230 (thảo luận · đóng góp) 14:43, ngày 31 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Tháng 6 2022Sửa đổi

 1. Bữa ăn, đồ ăn sẵn: CSD C7 ({{db-author}}) 15:02, ngày 1 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 2. Cộng hòa Hồi giáo: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:21C:EFF2:4D10:D076:DD47:3B4A (thảo luận · đóng góp) 03:29, ngày 2 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 3. Thành viên:Marinacityvn: CSD C9 ({{db-advert}}) 03:54, ngày 2 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 4. Nguyễn vũ hùng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Chusungho (thảo luận · đóng góp) 14:23, ngày 2 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 5. Lebanese Students Abroad Fall Prey To Financial Crisis At Home: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 8.210.229.130 (thảo luận · đóng góp) 09:04, ngày 5 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 6. Nguyễn Văn Trường (cầu thủ bóng đá): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.20.99.160 (thảo luận · đóng góp) 05:59, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 7. Cờ đức quốc xã: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.167.51.115 (thảo luận · đóng góp) 13:34, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 8. Ngô Nghị: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 0co79od (thảo luận · đóng góp) 13:41, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 9. Thành viên:Trại Gà Rừng Việt: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Trại Gà Rừng Việt (thảo luận · đóng góp) 15:52, ngày 6 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 10. Wikipedia:IPA của tiếng Catalunya: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2401:D800:D211:FBE3:6D05:B52:DBC0:D03E (thảo luận · đóng góp) 02:20, ngày 7 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 11. Bá Ấp Khảo: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 1.55.219.204 (thảo luận · đóng góp) 04:43, ngày 11 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 12. Lê Ngọc Tới: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2405:4800:68C7:740:A039:1044:D3A7:4470 (thảo luận · đóng góp) 15:40, ngày 11 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 13. Trịnh Văn Sáng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.22.199.202 (thảo luận · đóng góp) 15:41, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 14. Vịt Nam: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Youtuber nổi tiếng (thảo luận · đóng góp) 15:42, ngày 13 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 15. WINTER (ca sĩ): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2405:4802:17F:C6F0:FD16:DA8F:E657:26C (thảo luận · đóng góp) 13:54, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 16. Lê Kiên Thành: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4A54:BFE0:5109:74A4:3B47:2F19 (thảo luận · đóng góp) 15:30, ngày 16 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 17. Trận Nam Định (1873): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 14.247.35.94 (thảo luận · đóng góp) 16:26, ngày 17 tháng 6 năm 2022 (UTC)
 18. Asean Football: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo Vnlstar (thảo luận · đóng góp) 16:10, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)

Tháng 7 2022Sửa đổi

 1. Nguyễn Xuân Đức: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Trần Mạnh Long 111111 (thảo luận · đóng góp) 09:17, ngày 4 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 2. Đức Mark: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Trần Mạnh Long 111111 (thảo luận · đóng góp) 09:17, ngày 4 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 3. Thi công: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Congminh97 (thảo luận · đóng góp) 15:39, ngày 4 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 4. Thành viên:Arthurshelby00: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:48, ngày 5 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 5. Thành viên:Haroldriche: CSD C9 ({{db-advert}}) 06:03, ngày 5 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 6. British Newspaper Archive: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 2401:D800:7A76:7FC8:FE5B:80B7:4964:B040 (thảo luận · đóng góp) 09:16, ngày 7 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 7. FPT Smart Cloud FCI: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo FPT Smart Cloud (thảo luận · đóng góp) 09:21, ngày 7 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 8. Thành viên:Andresasher: CSD C9 ({{db-advert}}) 09:25, ngày 7 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 9. Mai Tăng Phát Tài: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:56E3:62D0:1840:2DCB:3F3:8858 (thảo luận · đóng góp) 04:54, ngày 8 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 10. Lyo Vo: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 14.191.250.33 (thảo luận · đóng góp) 02:50, ngày 9 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 11. Lyo: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 14.191.250.33 (thảo luận · đóng góp) 02:51, ngày 9 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 12. Công ty TNHH Dịch Vụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Liên Ngành Việt Nam: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo KhangTV89 (thảo luận · đóng góp) 03:04, ngày 9 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 13. VỤ ÁN TẨY CHAY BUN GỚM: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Bubelengu (thảo luận · đóng góp) 15:48, ngày 10 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 14. Semicacbazit: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:4362:C190:A0DC:D947:DF18:B724 (thảo luận · đóng góp) 07:30, ngày 14 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 15. Công đồng Latêranô IV: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 15:51, ngày 14 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 16. Một Nén Nhang: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo TranPhong827 (thảo luận · đóng góp) 01:18, ngày 16 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 17. 1 E3: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo AN PYÚ (thảo luận · đóng góp) 11:55, ngày 16 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 18. Aurecon: CSD C12 ({{db-foreign}}); đã thông báo 14.226.220.50 (thảo luận · đóng góp) 12:58, ngày 16 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 19. Leap: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Leapdress (thảo luận · đóng góp) 15:58, ngày 17 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 20. Lê Đình Lâm - Lập Trình Viên: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Lamcoder2k6 (thảo luận · đóng góp) 02:04, ngày 20 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 21. BHMedia Network: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/BH Media} 15:46, ngày 20 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 22. Zoom không giới hạn 40 phút: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Huytaozoom (thảo luận · đóng góp) 11:44, ngày 23 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 23. Futurelang: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Huytaozoom (thảo luận · đóng góp) 11:44, ngày 23 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 24. Thành viên:Caominhfb/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 16:19, ngày 24 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 25. Hoàng Huy Commerce: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Pg.hai1996 (thảo luận · đóng góp) 09:40, ngày 27 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 26. Hội chứng rớt tốt nghiệp: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo Nguyenvietdong (thảo luận · đóng góp) 06:02, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 27. Tin chuẩn chưa anh: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Heheboi08 (thảo luận · đóng góp) 13:58, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 28. Dễ vỡ: CSD C1 ({{db-nonsense}}); đã thông báo 14.231.152.69 (thảo luận · đóng góp) 14:44, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)

Tháng 8 2022Sửa đổi

 1. Cephaleures virescens: CSD C13 ({{db-copyvio}}) 04:12, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 2. Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 113.180.246.123 (thảo luận · đóng góp) 05:36, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 3. Tập tin:IY sango.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 16:11, ngày 2 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 4. Tập tin:Sango Manga 2.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 16:11, ngày 2 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 5. Tập tin:Sango.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}) 16:11, ngày 2 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 6. Thành viên:Phúc Ghost TV: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:35, ngày 3 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 7. CryptoViet Ventures: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thanhthien9x (thảo luận · đóng góp) 04:27, ngày 4 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 8. Tập tin:Jinni at KCON 2022 premiere in Seoul.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); đã thông báo Jennsily (thảo luận · đóng góp) 04:31, ngày 4 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 9. Tập tin:Sullyoon at KCON 2022 premiere in Seoul.jpg (log): DI CSD H7 ({{di-lý do SDHL vô lý}}); đã thông báo Jennsily (thảo luận · đóng góp) 04:33, ngày 4 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 10. == Bảng loại trừ ==: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 27.3.233.187 (thảo luận · đóng góp) 16:01, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 11. Sự ra đời của đại dương: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.187.32.6 (thảo luận · đóng góp) 09:03, ngày 8 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 12. VõTiếnBac: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 123.16.233.97 (thảo luận · đóng góp) 10:08, ngày 10 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 13. Cephaleures virescens: CSD C13 ({{db-copyvio}}); đã thông báo 115.78.237.66 (thảo luận · đóng góp) 03:06, ngày 12 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 14. Dương Việt Nam: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 14.191.106.105 (thảo luận · đóng góp) 15:20, ngày 12 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 15. Người họ Dương ở Trung Quốc: CSD ĐH4 ({{db-doihuongsai}}); đã thông báo 14.191.106.105 (thảo luận · đóng góp) 15:20, ngày 12 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 16. Long Biên dân chủ đảng: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 14.162.250.112 (thảo luận · đóng góp) 03:42, ngày 13 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 17. Trần Minh Toàn: CSD C2 ({{db-test}}); đã thông báo 2001:EE0:16A:398A:48A6:6A4B:EA31:8A86 (thảo luận · đóng góp) 15:44, ngày 13 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 18. Mallory-Weiss syndrome: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://caodangyduochochiminh.vn/tin-tuc-y-duoc/tim-hieu-ve-hoi-chung-mallory-weiss-la-gi-cach-dieu-tri-nhu-the-nao-c49981.html}; đã thông báo Sherwood Gladiator (thảo luận · đóng góp) 15:50, ngày 13 tháng 8 năm 2022 (UTC)