• Na Uy dân số 4,721,600 người, trang [wiki tiếng Na Uy] có hơn 150.000 bài viết
  • Việt Nam dân số 87,375,000 người, số [user sử dụng internet] khoảng 17 triệu người, gấp khoảng hơn 3 lần dân số Na Uy - Trang wiki tiếng Việt có hơn 30.000 bài.

Một vài con số nhưng nói lên được rất, rất nhiều điều.