Wikimedia-logo.svgUnified login: Phantomsteve is the unique unified login of this user for all public Wikimedia projects.
vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
enThis user is a native speaker of English.

My home Wiki is the English Wikipedia, where my user page is here.

I do not speak or read Vietnamese. Sorry


Wiki nhà của tôi là ngày Wikipedia tiếng Anh.

Sửa người dùng của tôi là đây.

Tôi không nói hay đọc Việt Nam. Xin lỗi.