enThis user is a native speaker of English.
vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).


Talk to me here.