Synthebot
Thành viên này là robot
(thảo luận · đóng góp)
Tác giảJulian Mendez
Cờ?
Thời gian hoạt động và thống kê
Ngày bắt đầu29 tháng 3, 2007
Tổng số sửa đổi1 (Cập nhật lần cuối vào lúc 20:03, ngày 14 tháng 7 năm 2007 (UTC))
Thông tin khác
Tuân thủ quy trình ngắt khẩn cấp?