vi-3Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ lưu loát.
zh該用戶的母語中文
该用户的母语中文