Sinh ngày:

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng


Điện thoại: 0.90.3579006 email: voducminh@yahoo.com Hiện ở tại: 30 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam